۲۴ ساعت

03 می
۱ دیدگاه

گدای خودی

تاریخ نشر : جمعه ۱۴ ثور (اردیبهشت) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۳ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

 گدای خودی 

دیده  فرو بست  ز  خود  بی خبر

آن که ندارد  خبر ،  از خود خبر

خلقت خود  را چو  فراموش کرد

پنبه ی غفلت به سر و گوش کرد

پند شنو ،  دیده ی  خود   باز کن

نغمه ی عقل ات به سر  آغاز کن

نزد خودت  دست   درازی   بکن

در طلب  خویش   ،  نیازی  بکن

غیر خود ، از غیر  مخواه مطلبی

تا نشوی پست  و ،  ذلیل  و غبی

هر که  طبیبِ  ،  دل   بیمار  خود

غیر خودش   نیست  پرستار خود

سعی طبیبان به تو سودمند نیست

غیر ، دوایی به تو  دردمند نیست

هیچ  دلی را  به   دلی  راه  نیست

جز تو  کسی از  دلت  آگاه  نیست

غفلت تو درد  سر است  چون گدا

گر تو شناسی  خود و آن گاه خدا

هر که به صحبت حبیبِ خود است

بر تنِ افسرده ، طبیبِ خود است

از ره  غفلت ،  مجو  اندیشه  را

خشک کند ، بیخ و بُن و ریشه را

غیر نداند که چه در بطن توست

معنی آن زمزمه و ، متنِ توست

فارغ ازاین خواب وخوروناس باش

سخت ترازسنگ ، چو الماس باش

غیر ،  طبیبِ   تو    نباشد   بدان

نیست تو را سود مگر هست زیان

سخت شود  ، حالت   بیماری ات

نیست به غیرازتو، پرستاری ات

خیر خود و ، عافیت    خود طلب

غیر تو را نیست ، بجز خود سبب

چاره و درمانِ ، دلِ  خویش کن

دستِ تمنا ، به  خودت  پیش کن

غیر  ،  چه   داند  ز   پندار   تو

واقفِ   تو    نیست  ز اسرار  تو

در کف خود باش ، خدا را شناس

بعد خودت  زود ،  خدا را شناس

گر شوی آگاه  ،  ز اسرارِ  خود

راه  بری  نیک  ، به  پندار خود

گر تو شناسی ، اول از خود شناس

از  ره  توحید  ،  خد ا را  شناس

هست  ،  کلیدِ  همه  گنجِ  درون

موسای خود باش نه همچو قارون

صدق و صفا خاصه ی انسان بوّد

بخل و حسد پیشه ی  شیطان بوّد

غیر خدا ،  یار  نگیری   تو کس

زان که  بوّد ناخلف  و  تیره  بس

گر تو نوازی و تو را هست نیاز

دَم به دَم  آید  ، به  سوی  تو باز

غیر خدا  ، ذلت  و عزت  که داد

گر تو رضایش ،  طلبی  در مراد

رحمت حق را ، تو سزاوار باش

در خور تسلیم  ،  نه  انکار باش

دل  به  سرا  پرده ای  دنیا  مبند

تا  نشوی  بندِ  هوا   خود   پسند

ترک  صلات  ترکِ  عبادت مکن

پیروی  شیطان  ، رعایت  مکن

گر تو ثنا خوان ، سحرگاه و شب

سود   ببینی   ،   ز   درگاهِ  رب

عشق و محبت به دلِ خود گزین

نور محمد  ،  شمع  جانت  قرین

شافع تو هست ، شه ای دو سرا

دست تو  گیرد  ،  به  روزِ   جزا

بر دلِ   آگاه  ،  ضرورت  تویی

دشمنی  بر کینه  ، کدورت تویی

از سر راستی  گذر  کن  به  حق

تا نشوی  ،  زار و  زبون و فلق

اشکِ  سحرگاه  تو  را  مایه ات

آتش   دوزخ  نشود   ،  سایه ات

در دل شب خیز ، ببین  جلوه ها

تا به  تو بخشند ، از آن  قُله ها

صایم اگر ، توبه ای  از دل  کند

بر در ِ فردوس ، چو  منزل  کند

مزرعه ی توست  ، به  دنیای تو

حاصل صد رنج ،  به  عقبای تو

عاطفه  و ،  رحمِ   یتیمان  پسند

تا  تو  نیابی  ، ز  بلا  ها   گزند

ناله ی قرآن شنو  و ،  فیض گیر

نور چو موسی ، ز یدِ  بیض گیر

جاه و مقامی ، چو بلال ات دهند

ذکر حدیث ، مزد حلال ات  دهند

ارزش انسان  ، به  دل  پروران

مهر بِورز ، بهر خود و دیگران

لعل و گهر، سینه ی تابان توست

مهر و محبت ، بدل از آنِ توست

عشق بِورز و ، دلِ خود شاد کن

کعبه ی دل را  ،  ز غم  آزاد کن

تا که بیابی ، ره  مقصودِ خویش

در گذر از باده و، از سودِ خویش

از   سر  انصاف  ،   عدالت  نما

تا  که  شوی ،  راهبر  و  رهنما

نغمه ای سر کن ، ز بن و ریشه ات

سازِ تو ، سرمایه ای  اندیشه ات

آنچه که خاک و گِل و چون آب تُست

مآمن زیبای تو  و  ،   باب  تُست

مغزخود از غیر، تهی کن به جان

مردمِ   آزاده   ،    نباید    زندان

حُبِ وطن ، مرکز  ایمان   توست

نیک بِدان ،  کشورِ افغانِ  توست

اصل تو  در خانه   ،  خراسانیان

فرعِ تو  را ،  سینه فراخی از آن

کاجِ   تمدن  ،   سرِ  برگ  آرین

هست  خراسان  ،  فرازش  کُهن

آنچه غنی هست ، زبانِ دری ست

ارزش هر کو به زبان ، مادری ست

هر که گدای ،  خودیِ  خود  بوّد

رمز  نوای  ،  خودیِ   خود  بوّد

هر چه تو خواهی ، ز دلِ خویش خواه

آن چه طلب داری تو ، از خویش خواه

همدم و همرازِ دلِ ، خویش  باش

گوش به آوازِ دلِ ،  خویش  باش

دستِ دعایم  ،  شده  حلقه  از آن

عجزِ تو ” زرغونبرسد نی گمان

حاجی محمد ابراهیم زرغون

از مجموعه ی «  وطن نامه »

 

یک پاسخ به “گدای خودی”

  1. admin گفت:

    جناب استاد زرغون عزیز مثنوی زیبایی را قلم زدید ، درودومهر نثارتان باد.
    باعرض حرمت
    قیوم بشیر هروی

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما