۲۴ ساعت

03 مارس
۴دیدگاه

تقدیم به دوستان شاعرم

 تاریخ  نشر شنبه  ۱۲ حوت  ۱۳۹۶ –  سوم  مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

به پاس محبت دوستان شاعرم که همیشه با مهربانی و حضور پررنگ خویش بر من منت نهادند قصیده گونه ای را سرودم که اینک تقدیم عزیزان مینمایم .از آنعده دوستانی که اسامی شان از قید قلم باقی مانده پیشاپیش پوزش می طلبم.

قیوم بشیر «هروی»

ملبورن – استرالیا

سوم مارچ ۲۰۱۸

 تقدیم به دوستان شاعرم

علیما  قصه   هایت   دلنشین  است

که  ما را  آرزوی  دل همین  است

سخن  گفتی   ز  لطف   و مهربانی

سخن پردازی ات  نقش آفرین است

نمودی   یاد   ز  آن   آزاده   شاعر

نذیری را که  بر دل ها  قرین است

فروغ   صبحگاهان   جاویدان   باد

فروغ  با  قامت  و عزم  متین است

توکل     شاعر    نام   آور  ماست

توکل     بلبل    شور   آفرین  است

من از زرغون چه گویم راز دل را

که بیدل  را  نوای  دل  چنین  است

اخیرآ   محفل   عرسش    بپا   کرد

که  این  از  افتخارات  برین  است

ز  مختار   زاده   می آید    صدایی

پریشان  حال ز جور حاکمین است

غم  و  درد   وطن   داران   بگوید

غمی  کز  حاکمان  ضد  دین  است

ز استادِ   ثناء    هر   چند    بدورم

کلام   موزونش   بر ما یقین  است

الهی  زنده   باشد   هر  کجا  است

که زان هم  صحبتان  بهترین است

علی   یار  شاعر  زیبا   کلامیست

به بزم  انجمن  او  هم   نشین است

پریشان  حال  بود  از ظلمتِ  شب

نمایان  رنج دوران  در جبین است

شفا خواهم مریضش راکه اوراست

رفیق  و همدم  تلخ  و شیرین است

بیا  از  زهره ای   صابر  بخوانیم

کلامی  را  که   شور آتشین  است

چنان آموخته است رمز و فن شعر

زآن استاد که در  خلدِ  برین  است

و از   استاد   خوبم    رهنما    نیز

بخوانم آنچه را نغز و شیرین است

هوای  شعر هادی  بر  دل  ماست

و او  خود  رهنمای  بهترین  است

نسیم    دلکش    صاحب   دلان  را

اسیرسازد دلی کان دورز کین است

صفای   مهر   استادم    فزون   باد

امانت دار و  و مرد  راستین  است

چه  گویم  صامدی  را  با   پرافشان

که  شعرشان کلاسیک  یا نوین است

ز   وجدانی     شنیدم    همدلی   ها

قدیری  شاعر  شور   آفرین   است

بیا   حکمت    به   فریاد    دلم  بین

که  این حرف دل و تازه ترین است

چو  اشراقی   و   دلجو  و  همایون

و زرگرپور که اشعارش بهین است

به نیکزاد و شریف  و حیدری  بین

درخت  شعر شان  مثمرترین  است

ویا چون  پوپل  و ساعی  وطرزی

عباب و پهلوی  عاری ز کین است

ستیز   و   هاشمی    با     میرزایی

دوبیتی های شان نغزو شیرین است

و  از  پژمان   و   دریا   و  عنایت

ویا صالح  مرا دوستِ  دیرین است

ز  فرحتیار   شنیدم   حرف  دل  را

سخن هاییکه مشک  و عنبرین است

صفا بخش دل و روح  و تن  ماست

کلامش  بسکه  شهد  و انگبین است

و از مشرف  و خشنود   و عزیزی

لطیفی  ساقه ای   شعر  نوین  است

و از آصف رفیق  مکتب  و  درس

که از یاران خوب  و   اولین  است

چه گویم   همنوا  را   بسکه   دانیم

سخن  پرداز  سبک عارفین است

چه  پرسم   از  قناویزی  و  طارق

که هریک شعرشان تازه ترین است

و   یا    از    معتصم     بالله   خلیلی

و مسکینیار  و  رحمانی  چنین  است

و یا چون  قاری  زاده   تا  به  ملزم

 بباغ   واعظی  صد   یاسمین  است

بیا    مصلح    حکیمانه    سخن   گو

که حال   همدیارانت   حزین  است

رسید پیوند عمر(۱) از  شهر  تهران

ز استادم  که  خود  والاترین  است

بیابیم   رمز   و   راز  زندگی   را

زاشعارش که هریک  بهترین است

نمود   تقدیم   به   آموزگار  خوبش

که او فرزانه ای هرات زمین است

تمنا چون  زرافشان  است  کلامش

کتابش    لایق   صد  آفرین   است

نبینی  وصف   شاهان   در  میانش

که  او  آزاده  مرد  سرزمین  است

حکایت  ها    بود   در  خاطر   او

ز  کابل   تا   هرات  نازنین   است

درخشان   قامت    اشعار   او   باد

رباعی  با  غزل  ها  همچنین  است

دوبیتی  تا  قصیده  هر چه   خواهیم

سراسر  دلکش  و هم  دلنشین  است

الهی  عمر   او   را   صد   بگردان

ادب   انگشتری  را  او  نگین  است

کلام   رمزی    و    پرتو    بخوانیم

عظیمی  شاعر   سنگر  نشین  است

زریر  و  فایز  و  یلدا   چه   گویند

کلام   شان     تمامآ    آتشین   است

ز ترکانی  و  جویا  و  صبور  جان

و گمنام  هر یکی  زیبا  گزین  است

کلام     جعفری     و    بهمن    ما

بسی  کوبنده  و ناب   و  ثمین  است

ندا    و    آرزو   هر  چه    بگویند

برای  این  حقیر خیلی  شیرین  است

ز  اشکبار   شاعر   وارسته ای   ما

و  رنجبر  عاشق  افغان  زمین  است

چو   واهب   با   محبی    و   قریشی

کلام   پرنیان   نقش   و  نگین   است

عزیزه   خواهرم    حرف   دل   تو

کلام نغز  و  خوب  و  دلبرین  است

مبارک  باد  به  مهدی  جان  که  دایم

به سایت بیست وچهار مرد امین است

بسی   پاینده    می خواهم     وجودش

که   او پرورده ای یک  نازنین  است

*    *    *

عزیزان   از  دلِ  زارم  چه  پرسید

وطن افسرده از  بیداد  و کین  است

وطن گم کرده ام  حالم  خراب است

وطنداران   دلم   آنجا   رهین  است

غنی  بخشیده است  دزد و دغل  را

یقین  دارم  که   مار   آستین است

جنایت    پیشگان    و   قاتلین   را

رئیس  و   رهنمای  ملحدین  است

 ز آن روزی که او بنشسته بر تخت

سراسر میهنم  بیت  الحزین   است

جدایی   ها   فتاد   در  بین    مردم

تو گویی  درمیان  دیوار  چین است

اگر  ما    متحد    باشیم    عزیزان

تمام  حیله   ها   نقش  زمین  است

دگر  ما   دام   بی   مهری   نبینیم

شود  برچیده  آنچه  در کمین  است

« بشیرا» دور ز  میهن  ناله  تاکی

صفا و صلح  به  ما  والا ترین است

۱ پیوند عمر نام مجموعه ایست از اشعار استاد عبدالکریم تمنا «هروی» که اخیرآ بدستم رسید و

انشآالله بزودی آنرا خدمت عزیزان معرفی خواهم نمود.

قیوم بشیر «هروی»

 

۴ پاسخ به “تقدیم به دوستان شاعرم”

 1. admin گفت:

  درود به برادر عزیز و گرامی ام قیوم جان ، تشکر از سروده زیبا و عالی تان. امیدوارم که تمام عزیزان شاعریکه در سروده ات نام گرفته اید زنده وسلامت باشند .
  واقعآ غنی و ارگنشینان فاسد وی تعداد دزد و جنایتکار را بشمول گلبیدین راکت انداز رهبر جنایتکاران داعش وطالب و برادران وطنفروش ها برای بر بادی کشور دور خود جمع نموده است.به آرزوی یک صلح دایمی در کشور ، لعنت و نفرین به این خاین های وطنفروش . تشکر از کتاب محترم استاد عبدالکریم تمنا. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

 2. برادر نهایت عزیزوگرامی آقای قیوم جان بشیر!
  بعد ازتقدیم سلام و آرزوی صحتمندی تان میخواهم بگویم که پرورده مهدفرهنگی کشور،شهر باستانی،پرافتخار باشاعران وعلمای نامدار کشور عزیزما می باشید.برعلاوه دردامان پدر عالم وخدمتگار فرهنگ کشور وبرادر فرهنگی تان آقای مهدی بشیر بزرگ شدهرشاعر زیبا کلام،فرهیخته فرهنگ دوست وقدر شناس می باشید که باقصیدهء زیبای تا از اکثر شاعران وطن حتی از من که از الفبای شعر و شاعری ،الف آنرا خوب نمی دانم، با جملات وکلمات زیبا وپسندیده یادی نموده اید.خداوند(ج) شمارا توفیقات بیشتر عنایت فرماید تا ازسرود های تا ن مستفید گردیم. بادرود فراوان داکتر حیدری

 3. قیوم بشیر «هروی» گفت:

  برادر عزیزم مهدی جان گرامی یک دنیا ممنون از حسن نظر و همچنین زحمات قابل قدر تان ، در حفظ و امان پروردگار باشید.
  با عرض حرمت
  قیوم بشیر «هروی»

 4. قیوم بشیر «هروی» گفت:

  برادر بزرگوار جناب داکتر صاحب حیدری عزیر با درود و سلام متقابل از حضور پرمهر و همچنین حسن نظرتان صمیمانه تشکر میکنم ، در پناه حق باشید.
  با عرض حرمت
  قیوم بشیر «هروی»

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما