۲۴ ساعت

27 ژانویه
بدون دیدگاه

مرگ تدریجی

تاریخ  نشر شنبه هفتم  دلو  ۱۳۹۶ –  ۲۷ جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

مرگ تدریجی

محترم رسول پویان

تابکی در خـواب خرگوشی وطندار عزیز

چـشـم بسـته پنبه در گـوشی وطندار عزیز

درد و رنج و بی نوایی می کشد آخر تورا

تـا بکی بـاغــم هـم‏آغـوشـی وطندار عزیز

حاکمـان مفسـد و ظـالــم دغـل بـازی کنند

رو به رو با خط مغشوشی وطندار عزیز

جنگ ویـرانگـر ز اول بوده طرح اجنبی

تـو فـقــط قـربـانـی بـوشی وطندار عزیز

جنگ خونین را به ما تحمیل کردند سالها

تـا بکی یارب کـفـن‏پوشـی وطندار عزیز

سـرنوشـت ما بـه دسـت مافیا افتاده است

زهر از تریاک می نـوشی وطندار عزیز

زندگی درجنگ ووحشت مرگ تدریجی بود

هان! به سنگ قبر منقوشی وطندار عزیز

جنگ را بر نسل نسل ما سفارش می‏کنند

تـا بکی نسـل سـیه پـوشـی وطندار عزیز

در طلسـم وحـشـت فاشـیزم جباری اسیر

دام برکن تا که می کوشی وطندار عزیز

خـانـه ات را کـورۀ آتـشـفشانی کـرده انـد

سنگ میگردی و میجوشی وطندار عزیز

فاسدان ازگوشت وخونت قصرها برپاکنند

تو فـقـط بی پـیسه و تـوشی وطندار عزیز

پیش چشمان توکشوررا به داعش می دهند

خـوب می دانی و خامـوشی وطندار عزیز

نیست بازاری برای جنس اخلاص و صفا

با سـیه کاران چه بفـروشی وطندار عزیز

۲۷/۱/۲۰۱۸

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما