۲۴ ساعت

05 ژوئن
۱ دیدگاه

دل خونبار کابل

تاریخ نشر دوشنبه پانزده  جوزا ۱۳۹۶ –  پنجم  جون   ۲۰۱۷  –  هالند

دل خونبار کابل

محترم رسول پویان

جگـر بـریان شــده در نار کابل

بـتــرکـیـــده دل خـونـبــار کابل

زن و مردوجوان وکودک وپیر

شــهـیـد بمـب و انـفـجــار کابل

بسوگ لاله های غرقه در خون

دل عــالـــم شـــده افــگار کابل

به چشمان اشک میخشکد خدایا

ز ســوز سـیـنــۀ داغــدار کابل

کتاب خاطـرات ما پر از خـون

تجــلـی کــرده در انـظـار کابل

به تاریخ وطن با خـون بنویس

خــروش همـت و ایـثــار کابل

قلـم دیگـر نـدارد تاب و طاقت

نـگارد قـصـــۀ کـشــتــار کابل

بـه تیـر ارگ و بمب انـتحاری

به خون وا شد چرا افطار کابل

ز افـــراط و ســتـم تـاکـی بنالد

دل صــد پـاره و غـمـبـار کابل

به ضـد ظلم و استبداد و افراط

خـروشـد نفـرت سـرشـار کابل

ز پاکـسـتان بـیزار اسـت بیزار

دل رنجــیــــده و بـیـمــار کابل

درون جنگ قـدرت هـای گیتی

تـبـه شــد خـلـق بـی آزار کابل

نیامـد رهـبـری در ارگ فاسـد

که باشد همدل وغمخوار کابل

نـدارد سـازشـی با طالب ارگ

ازیـن پـس مـردم هـشیار کابل

سـتـون پـنجـــم دشـمن نباشــد

به جز ویرانگر و اشرار کابل

خـدا لعنـت کند فاشـیزم قـومی

کند خـونـین در و دیوار کابل

نـدارد حـاصل اسـتبداد قـومی

بـه جـز ویـرانـی و ادبار کابل

نفاق و جنگ قومی کرد ویران

به وحشت کوچه و بازار کابل

نظـر بر تاریـخ خـونبار افگـن

چـه حاصل کـرد راکتبار کابل

ز ذهن طالب و داعش چه آید

بـه غـیر زهـر در افکار کابل

نمی گـردد اسـیر دیو شب ها

کهن خورشید دل، انوار کابل

بگـیـرد انـتـقــام خـون مــردم

ز دشــمـن نسـل نـوآثـار کابل

برو افراط خـونین؛ جا نداری

به ذهن خلق خوش رفتار کابل

نمی گـردد ایـن ماتم فـراموش

بـه تـاریــخ پـر از آمـار کابل

۴/۶/۲۰۱۷

 

یک پاسخ به “دل خونبار کابل”

  1. admin گفت:

    تشکر از احساس پاک پویان عزیز ، لعنت به جنایتکاران بشمول دولت وحشت ملی و گلبیدین فلاکتبار که سه دهه قبل کابل زیبا ما را ویران و مردم مارا آواره و به شهادت رساند و اکنون هم برادران وحشی این جنایتکار به همکاری غنی فاسد و اتمر لنگ هزاران خانواده را عزا دار کردند. لعنت ونفرین به همه این جانی ها. موفق باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما