۲۴ ساعت

06 سپتامبر
۱ دیدگاه

نجات میهن

تاریخ نشرشنبه ششم  سپتامبر ٢٠١۴ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

نجات میهن

رسول پویان

 ۶ / ۹ / ۲۰۱۴c

ترک جنگ و جدل و فتنه و بیداد کنید

رحـم بـر مـردم بیچـاره و نـاشـاد کنید

فقر وبیکاری وامراض نشد چاره ولی

حال با جنگ وطـن را همه برباد کنید

کینه و نفـرت چـرکین به خندق ریزید

وحدت وعشق ومحبت دگرارشاد کنید

رأی مردم نبود بـر سـر چوکی و مقام

نظم و قانون در ایـن غمکده بنیاد کنید

خانه گرسوخت درآتشکدۀ جنگ ونفاق

دست در دست وطن را ز نو آباد کنید

هان با تیغ دو دم قلب غـزالان نـدریـد

تیـشـه بـر ریـشـۀ پـوسـیدۀ صـیاد کنید

ارگ شیرین نبودجلوه گر عشق و وفا

کوه بـه مژگان کنید، همت فرهاد کنید

روزگار سـتم و تفـرقـه دیگر بگذشت

اتّحــاد نـو و محکـم چــو فــولاد کنید

دسـت خـونین بشویید بـه دریـای کرم

صلح و شادی به فدای سر داماد کنید

زخم بردل نزنید با سخن زشت دیگر

مرهم بیت و غزل بر همه انشاد کنید

درس افـراط نگیریـد ز شیطان لعـین

عقل و تدبیر و تعادل دیگراستاد کنید

مردم از فتنۀ حکام بـه تنگ آمده انـد

آه و نـفـریـن بـر انـدیـشـۀ شـیـاد کنید

ای سرانیکه بزور وزرخودمی نازید

گـر ندارید غـم کس خاطر اولاد کنید

داعش و طالب و القاعـده بلوا کردند

پند گیریـد از آن با وطـن امـداد کنید

ننگ اشغال و تجاوزنبود لایق ملک

از تمـدنـکـدۀ عـهــد کهــن یـاد کـنید

ظلم ضحاک بر این قوم ندارد پایان

جـنبش تـازه تــر از کاوۀ حـداد کنید

تـا که ویـرانـه شود خانۀ اجدادی ما

زود از چنگ بلا مملکـت آزاد کنید

گـر نبندیـد کمـر بهـر نجـات میهـن

بـه خدا هـستی ما را همه برباد کنید

۶/۹/۲۰۱۴

 

یک پاسخ به “نجات میهن”

  1. admin گفت:

    درود به پویان عزیز ، سروده زیبا ، عالی و مملو از احساس است. فقط خدا میتواند این کشور مارا از دست تعداد دزد، وحشی ، جنایتکار ،و قدرت طلب و متقلب نجات دهد. به امید روزی که مردم ما در سراسر کشور در صلح و صفا متحدانه بدون هرنوع تعصبات زبانی ، مذهبی ، قومی و منتطقوی در آرامی زندگی کنند. موفق باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما