۲۴ ساعت

22 سپتامبر
۲دیدگاه

همه آداب واوصافت ،شـــیرین است

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

اینهم اولین شعری که از :

جناب محترم عبدالکریم (خشنودهروی کهدستانی) که در تاریخ  ۴ / ۹ / ۲۰۱۳ سروده اند و ازشهر کییف-اوکرائین فرستاده اند.

بخاطریاد بودشاد روان،استاد سُخن علی اصغربشیر هروی

منظومهء زیررابه تقلید ازشعربس زیبا وموزون شان تحت عنوان «شعر وساز»برشتهتحریر درآورده شد

«ز رفتـــــــارت،نمایـــان یکجهان نا ز

به لبخنــــــد توپنــــــهان،یکجهان راز

شــــوم قُـــــربان آن لبخنـــــد ورفــتار

که این شعرخوش آهنگست وآن ساز»

***

همه آداب واوصافت ،شـــیرین است

محترم عبدالکریم (خشنودهروی کهدستانی)

۴ / ۹ / ۲۰۱۳

شهر کییف-اوکرائین

****

اَیـــا سیمین تن وای شوخ طَنّـــــا ز!

بـــــرای عـاشقانت، میکنُــی نــــــا ز

دهان،چون پسته وچشمان چو بـادام

ببر داری، عجب تو جفت همــــراز

کمان ابرو،و مژگان همچو تیر است

بقصد جان عاشق،این عجب یــــا ز

کلامت،با همان لبخنــــــد پرجــوش

ستـوده ات حافــظ وسعـدی زشیرا ز

خرامان رفتنت ،دل برده ایشــوخ!

همیخـــواهم شوی بامن تو دمســـا ز

نـــدارد عیب ،اندامِ تو ای یـــــا ر!

یقینــاً صانعت داده ،چه اِعــــــــزاز

چنان خوبِ ،که همتآ یش نبـاشـــــد

رقیبانِ تو دارنـــد حِرص و بـــد آ ز

تــــرنُّــم کـز دهــــــاِن تو شنـــــیدم

بخــــود پیچــید دلم،از شوق آ و ا ز

دلـم را برده ای ،خـــوبش نگهــدار!

چوآن محمود،که بوده ست،دوست ایاز

میـــــا زار!،این دلِ زار و حـــزیــنم

که با شد همرهت، شاد وسر افـــرا ز

کجا دستم رســــد،بر شاخِ سُــــــنبُل

“تودست کوتهِ من بین و آستین دراز”

خوش آن خیّاط ،بُریـــــد بر قامتِ تو

از این یک پارچهء دل،خوش کرپناز

جمـال،زان پرتو نورِ اِ لهیســــــــت

بلند پروازی،چون هُـــمــا ی قفـقــا ز

همه آداب واوصافت ،شـــیرین است

اَیا ای طالــعم !می سوز و می سـا ز!

بسی اغــــراق و غُـلو،نیست کافـــــی

بهرِتوصیف توست،صد گــونه ابرا ز

نشایـــــد مرترا،آن کـــبر ونخـــوت

مبــــا د ا! روزکی افــــتی ز پروا ز

اگر حرفِ ، شنیـــــــدی از رقیــبم

مکُن بــاور،که باشــد او چه غَــمّـا ز

بهر جا ،نـــام نیکت گشته مشهــور

اگر از آن هِــری پرسی یا اهـــوا ز

تویی کــانِ حیــا ومِهروایمـــــــا ن

خجسته باد! برایت ،جـــشن اِعـزا ز

همین (خشنود)،که دارد مِهرت دردل

درونِ قــلـــبِ او،باشــــد بــسی را ز.

***

عبدالکریم(خشنودهروی کهدستانی).

 

۲ پاسخ به “همه آداب واوصافت ،شـــیرین است”

 1. admin گفت:

  خشنود عزیز تشکر از اشتراک تان در مشاعره ۲۴ ساعت . موفق باشید .
  مهدی بشیر

 2. همایون عالمی گفت:

  جناب محترم کهدستانی صاحب – کلمات زیبا وشیرین استفاده نموده اید و اما وزن در بسیار جا ها خوب نچسپیده و بخصوص این مصرع:

  تودست کوتهِ من بین و آستین دراز

  موفق باشید

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما