۲۴ ساعت

14 دسامبر
بدون دیدگاه

توحیــد وشرک

تاریخ نشر جمعه  ۱۴ دسامبر ۲۰۱۲هالند

محمدعزیز(عزیزی)

محمدعزیز(عزیزی)

توحیــد وشرک

محمد عزیز ” عزیزی “

۲۷ / ۱۱ / ۲۰۱۲ لدن

***

مومنان را شاه شاهان کـبریاست

ذات  پاک او نه مثل بنــده هاست

خـــالق این کائنات و ذره هـــا

ناظم  و حرکت دۀ سیاره هاست

  قادر وحَیّ  وقوی است و علیم

 ذات او بی ابتدا و انتهاست

مشــرکان ده هـا خدا بگــزیده انــد

این خدایان جمله مخلـــوق خداست

جملــــه معبــــوادن بـــاطل را ببین

خود اسیر خوردن وبیت الخـــلا ست

تو مــخــواه حاجت زاموات وقبور

قاضی الحاجات ، ذات کبریـــاست

آن خـــدای مومنــــان را قـــدر تــــی

بر همـــه ذرات و افــــلاک وسماست

حرف قـــــرآن را شنو بر جـــان « عزیز»

کفر وایمـــان راه شان از هم جـــداست

پایان

عزیزی- ساعت ۲۳:۵۵

۲۷-۱۱-۲۰۱۲

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما