۲۴ ساعت

25 نوامبر
بدون دیدگاه

عشق خیالی

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۵ نوامبر ۲۰۱۲هالند

حسن شاه " فروغ "

حسن شاه ” فروغ “

عشق خیالی

حسن شاه ” فروغ “

۲۳ / ۱۱ / ۲۰۱۲ 

لندن

گذر ازخود پرستی ها، مَنیت را رها بِنما

بچشمِ کورِ احساست،کمی از توتیا بنما

تمامِ عُمر بر عُصیان و بر بادیِ ایمان رفت

کنون پا برلبِ گوری بیا ترس از خدا بنما

بجام دیگران دایم،شرنگِ کین میریزی

دَمی ای ساقی بیمار،ترکِ این جفا بنما

بِشوی آینه ای دِلرا، به آبِ صاف یکباری

اگربشکسته هم باشد،کمی او را جلا بنما

اگرچه در تمام عُمر، معشوقت خیالی بود

بدین عشقِ خیالی از تهه دل یک نوا بنما

گذر ازکینه توزی و عداوت راهِ نیکان گیر

بسوزان دفتر و خامه ،و یا ترکِ خطا بنما

فروغ با دُشمنانِ مردُمِ خود هرکجا جنگد

بِرو نامِ خودت را درجِ آن لیستِ سیا بنما

با تقدیم احترام فروغ از لندن

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما