۲۴ ساعت

03 نوامبر
بدون دیدگاه

چشم امید

تاریخ نشر شنبه  سوم نوامبر ۲۰۱۲هالند

 استاد شیر احمد یاور  کنگورچی

۱۸ / ۴ / ۱۳۸۹

کابل – افغانستان

چشم  امید 

استاد شیر احمد یاور کنگورچی

استاد شیر احمد یاور کنگورچی

دلم  امــــروز  هوسی  دیدن  رویت کرده

شوق  شانـــــه  زدنی  سنبل  مویت کرده

آرزو  بیش  شده  بر   لبِ   خشکیدهء من

خواهش  باده  ازان  ساغــر  رویت کرده

کینه ام گشته فزون بر عملی زشت رقیب

من خبـر دار  شدم  می  به  سبویت کرده

نازمن بود به تو صبح و مسا روز افزون

ناز  بیهودهء   من  عُـــربده  جویت کرده

عطر زلف و بدنت عالمی را کرده خُمار

مُشک آهوی  خُتن  مُست   به بویت کرده

عشق قانون شکنم کرده مرا زار و پُریش

کنگورچی چشم  امید  باز به سویت کرده
————

کنگورچی

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما