۲۴ ساعت

24 سپتامبر
بدون دیدگاه

شگــوفــه ی نـــو بـهـــار

تاریخ نشر دوشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

 ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

ودود " فضـلی"

ودود ” فضـلی”

شگــوفــه ی نـــو بـهـــار

– ۹ – 

*********

بـه استقبال شعر جناب شاعر گرانمایه علی اصغر بشیر هروی

*********

( شگـوفـه آمــد و پـیغـامِ نــو بـهـار رسـیـد )

شـمـیـمِ عـطـرِ دل  آویـــزِ مـشکـبـار رسـیــد

تـرنــمِ طــرب از سـیـنـه ی هـــزار رسـیـــد

صــدای  پــای غــزالانِ  کـوهـســار رسـیــد

 

دمـن ز لالــه بخـود رنگِ عـاشقـانـه گـرفـت

هــوای دلـبـری و عـشـقِ صـادقـانـه گـرفـت

 

تـبـسـم از لــبِ لـعـلِ شگــوفـــه  مـی ریـــزد

نـسـیــمِ  صـبح  عـبـیـرِ بـنـفـشـه  مـی بـیــزد

گـهــر زچـشــمِ سـحـرعـاشـقـانـه مـی ریــزد

بــه دل  سـپـیــده ی  بــوس و کـنـار انگـیـزد

 

خـیـالِ آئـیـنــه  از رُخ  غـبــار  بـــر چـیـنــد

ز  دَورِ  دامــنِ گـلـــزار خـــار بـــر چـیـنــد

 

شگــوفــه آمــد و سـاقـی کـشیـد جـامِ شـراب

درونِ شـیـشـه فـگـنــد آفـتــابِ مـهــر نـقــاب

زفـیضِ طبع چکـیـد قـطره ازدو چشم سحاب

بـه روزِ حشـرنـبـاشــد ز جُـرمِ عـشق حساب

 

بـبـیـن بجـوشِ تمـنــا بـبـیـن بـجــوشـشِ نــاز

نــوای عـشـق  بـخـوان و نـــوای دل بـنــواز

 

دلا بــه بـــدرقـــه ی پــای نــو بـهــار  بــرو

بــه پــایـکــوبـیـی  یــاران  بـیـقـــرار  بــرو

بــه خـوشنـوایـیِ  مــرغــانِ شـاخسـار بــرو

بــه  بــزمـگــاهِ  عـیــارانِ   انـتـظـار   بــرو

 

برو به نغـمه ی مـرغـان خوشترانـه بـرقص

بــه پـیـشـوازِ حـبـیـبـانِ صـادقــانـه بــرقـص

 ودود ” فضـلی”

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما