۲۴ ساعت

07 سپتامبر
بدون دیدگاه

کشور هالند در برابر دو انتخاب

تاریخ نشر جمعه ۱۷سنبله  ۱۳۹۱  –  هفتم سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

عصمت رسا

 هفتم سپتامبر  ۲۰۱۲

عصمت رسا

عصمت رسا

کشور هالند در برابر دو انتخاب

************ 

کشور هالند بتاریخ ۱۲ سپتمبر سال روان شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود. پارلمان هالند دارای ۱۵۰ کرسی است که بتعداد ۱۰حزب سیاسی در ان از مردم نمایندگی میکند. در انتخابات پارلمانی ۱۲ سپتمبر ۲۰۱۲ بتعداد ۲۱حزب سیاسی شرکت مینماید. آن حزب سیاسی که در انتخابات پارلمانی اکثریت ارا را بدست اورد موظف به تشکیل حکومت جدید خواهد گردید. طوریکه تجارب انتخابات پارلمانی هالند نشان داده است؛ هیچگاه یک حزب سیاسی  به تنهائی نتوانسته که اکثریت مطلق کرسی های پارلمان را بخود اختصاص دهد. بنا، ان حزب سیاسی که نسبت به سایر احزاب ارای زیاد تری بدست می اورد برای تشکیل کابینه با احزاب همسو خویش ائتلاف مینماید و حکومت جدید را که از حمایت اکثریت پارلمان برخوردار باشد تشکیل میدهد.

انتخابات پارلمانی هالند در شرایطی برگزار میگردد که توده های مردم بار سنگین بحران اقتصادی را بدوش میکشند و ” جامعه رفاه همگانی” در معرض خطر قرار دارد. فقر در کشور هالند رو بتزاید است. در سال ۲۰۱۰ عاید ماهواریک  ملیون انسان،  ۹۹۸ یورو و یا کمتر از ان بوده است. در سال ۲۰۱۲ تعداد فقرا به یک اعشاریه سیزده ملیون نفر رشد نموده است. هکذا تعداد قابل ملاحظه کارمندان موسسات مختلف در فقر زندگی میکنند. در هر هفته ده ها هزار انسان در کشور هالند  که در زیر خط فقر زندگی میکنند برای دست اوردن عذا به موسسات مسمی به بانک های غذائی  مراجعه مینمایند.معاش سالانه یک کارمند عادی(۲۳ساله و یا بلند تر از ان) ۱۸۷۴۷یورو است و در  مقابل قشر بالائی  جامعه از عاید سرشار برخوردار است. بگونه مثال رئیس یک شرکت خانه در یک سال ۳۰۰۰۰۰ یورو معاش میگیرد!  در چنین وضعیتی، مردم  هالند بتاریخ ۱۲ سپتمبر به پای صندوق های رای میروند . مردم  در بربرار دو انتخاب قرار دارند؛ یکی ،حفظ، رشد و تحکیم نیو لبیرالیزم و دیگری، دفاع، توسعه و استحکام جامعه رفاه همگانی.

    درین انتخابات، موضوع صحت عامه یک موضوع  داغ است. حزب لیبرال هالند (ف ،ف د. ) که بنام حزب مردم برای ازادی و دموکراسی مسمی است؛ طرفدار انست که صحت عامه و خدمات صحی به بازار ازاد سپرده شود. در مقابل،  حزب سوسیالیست هالند مخالف تحقق سیاست بازار ازاد در عرصه خدمات صحی میباشد. حسب پلان لیبرال ها،  اعتبار از جنوری سال ۲۰۱۳ علاوه براینکه سهمیه ماهانه بیمه قیمت  صحی بلند میرود هکذا هر فرد بایست  مبلغ ۳۵۰ یورو در سال بنام ” ریسک شخصی” نیز بپردازد. هکذا هر شخص مریض که در شفاخانه بستر میگردد  بایست هر روز مبلغ ۵،۷ یورو را بنام ” ریسک شخصی” تادیه نماید. اکثر کهنسالان و افرادیکه از ناحیه پا و یا کمر مشکل دارند و بکمک ” رولاتر”* میتوانند راه بروند. از سال ۲۰۱۳ به بعد وسیله متذکره از طریق بیمه صحی بگونه رایگان بدسترس محتاجان قرار نمیگیرد. 

  حزب سوسیالست هالند طرفدار ” اصل همبستگی ” در عرصه صحت عامه میباشد. قیمت بیمه صحی و مبلغ ” ریسک شخصی” بایست با عاید شهروندان در یک تناسب معقول قرار داشته باشد. کسانیکه عاید بلند دارند باید  در برابر خدمات صحی مبلغ زیاد تری بپردازند و شهروندان نیازمند  بایست بگونه عادلانه از خدمات صحی ،صرف نظر از موقف اقتصادی و اجتماعی شان مستفید شوند.

 برای مبارزه با بحران اقتصادی که از جمله کشور هالند با ان مواجه است ، لیبرال ها به اصل صرفه جوئی در اقتصاد، کاهش و یا از بین بردن یک سلسله تامینات اجتماعی تاکید میورزند. در مقابل حزب سوسیالست هالند به امر سرمایه گذاری در اقتصاد، حفظ و ایجاد محلات شغل، تاکید داشته و خواهان صرفه جوئی در بخش نظامی و کاهش بروکراسی در بخش صحت عامه و سایر ادارات و موسسات میباشد.

 حزب سوسیالیست هالند در حفظ و بهبود خدمات ترانسپورت عامه گامهای ارزشمند برداشته است. چنانچه بتاریخ ۱۴ جون سالروان به اساس مساعی خستگی ناپذیر عضو پارلمان هالند اقای فرشاد بشیر و ۳عضو دیگر پارلمان از فرکسیونهای حزب کارگر، سبز های چپ و دموکراتهای ۶۶ ، طرح یک قانون مبنی براینکه شرکت های ترانسپورت عامه در ۴ شهر برزگ هالند، امستردام، دن هاخ ، روتردام و ایتریخت در چوکات شاروالیهای متذکره باقی بماند و در معرض فروش قرار نگیرد، مورد تصویب پارلمان قرار گرفت. این موفقیت بزرگ عمدتا مرهون زحمات اقای فرشاد بشیر، سخنگوی بخش امور مالی و ترانسپورت فرکسیون حزب سوسیالست، میباشد. قابل تذکر است که در لست کاندیدان حزب سوسیالست هالند در انتخابات ۱۲ سپتمبر۲۰۱۲ اقای فرشاد بشبر در ردیف ۱۳ قرار  دارد. حسب نظر سنجی هایکه تا کنون صورت گرفته است، حزب سوسیالست، ۳۰ تا ۳۵  کرسی پارلمان را احراز خواهد کرد. امروز حزب سوسیالست در مرکز توجه وسایل اطلاعات جمعی قرار داشته و بلندگویان سرمایه با استفاده از همه وسایل و میتود ها  علیه ایدیالهای حزب سوسیالست که خواست و منافع مردم عادی را تبارز میدهد ، تبلیغات مینمایند. در پیشبرد مبارزات انتخاباتی احزاب نیو لیبرال ، سوسیال لیبرال و راستی ها از شرکتهای بزرگ کمک مالی دریافت میکنند، چنانچه  حزب برای آزادی( آقای ولدرز) از یهود های متمول امریکا و خود اسرائیل کمک مالی اخذ مینماید. حزب سوسیالست هالند از پول حق العضویت اعضای خویش، قسمتی از عاید ماهوار وکلای خویش  و فروش مجلات، مصارف خویش را تامین مینماید. وکلای حزب سوسیالست در پارلمان و شاروالی های شهر ها و ولایات، یک قسمت معین معاش خود را به بودجه حزب خویش انتقال میدهند. سوسیالیست ها بدین باور اند که از مبارزه حزبی- سیاسی نباید متمول گردید؛ زیرا هدف از مبارزه سیاسی خدمت بمردم است.رئیس فرکسیون حزب سوسیالست هالند اقای رومر اعلام داشته که اگر در انتخابات ، حزب اش برنده گردید و  کرسی صدارات را اشغال کرد ؛ یک  قسمت از معاش خود را به حساب حزب اش انتقال میدهد. این پرنسیپ ، مشخصه سوسیالیست هاست که نمونه انرا در دیگر جریانات سیاسی نمیتوان سراغ کرد.      

 مساله اتحادیه اروپا هم یکی از مسایل مهم در انتخابات اینده است. احزاب نیو لیبرال و سوسیال لیبرال میخواهند  که بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) صلاحیت زیادی داشته باشد و سیاست داخلی کشورشان  متکی به سیاست بروکسل باشد. احزاب راست افراطی از جمله، حزب برای آزادی( اقای ولدرز) مخالف اتحادیه اروپا اند که این سیاست زیاد تر از ناسونالیزم منشا میگیرد. حزب سوسیالیست هالند در چوکات اتحادیه اروپا به اصل استقلال و همبستگی تاکید ورزیده و  مخالف آن  بروکسلی است که سیاست اقتصادی و سیستم اجتماعی هالند را تعیین نماید. در همین نکته، حزب سوسیالست مورد انتقاد شدید شرکت های بزرگ قرار دارد و اکثر حلقات سیاسی و روشنفکری، سیاست اروپائی حزب سوسیالست را ، محافظ کارانه و حتی ضد اروپائی میدانند. حزب سوسیالست هالند معتقد  است که سیاست بروکسل بر بنیاد اندیشه های نیو لیبرالیزم ومنافع مولتینشنل  بنا یافته و سیستم سوسیال هالند را به خطر مواجه ساخته است.

 حزب سوسیالیست  بتاسی از سیاست صلح جویانه و ضد جنگ خویش ،خواستار  قطع جنگ و ارائه کمک در امر بازسازی افغانستان است. حزب متذکره ،ماموریت  قوای هالند را در افغانستان یک ماموریت جنگی میداند و راه حل پرابلم افغانستان را در مذاکره و مفاهمه بین الافغانی میداند. نا گفته نباید گذاشت  که نقش افغانهای مقیم هالند در توضیح درست و دقیق  وضعیت سیاسی- نظامی افغانستان برای جامعه هالند که در مسایل افغانستان ذیدخل میباشد  با اهمیت است.

 شایان تذکر است که افغانهای مقیم هالند از یک موقف خوب و شایسته اجتماعی برخوردار اند ؛بدین معنی که  جوانان ما در سطوح مختلف موسسات تحصیلی، درخشش عالی دارند و افغانهای واجد شرایط کار ، در عرصه فعالیت های اقتصادی- تجارتی موفق بوده  و کمتر به کمک های اجتماعی وابسته اند.

طوریکه دیده میشود مشارکت فعال افغانها در حیات سیاسی جامعه هالند روی دلایل گوناگون ضعیف بوده  که بررسی این مساله خواهان یک بحث جداگانه است.از نظر من، نقش انجمن ها و سایت های افغانی در هالند در امر  بسیچ ساختن افغانها برای شرکت فعال در انتخابات پارلمانی هالند با اهمیت است. من، ابتکار اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند را می ستایم که زمینه ملاقات و مباحثه افغانهای هالند را با محترم فرشاد بشیر عضو پارلمان هالند را پیرامون مسایل انتخابات پارلمانی هالند مساعد ساخته است . برای معلومات بیشتر در خصوص این ملاقات بالای لینکهای ذیل :     

https://www.24sahat.com/1391/06/12/5030/#more-5030

https://www.24sahat.com/content/view/4288/1/

کلیک کنید

قابل تذکر است که انتخابات ۱۲ سپتمبر برای تعیین سرنوشت ۱۵۰ تن از پناهندگان افغان که ظاهرآ متهم به نقض حقوق بشر در افغانستان هستند و مدت بیش از ده سال در حالت بی سرنوشتی در هالند زندگی میکنند ، با اهمیت است. ۴۰تن از شاروالهای شهر های هالند بدین نظر اند که حکومت جدید باید بگونه عاجل ،موقف ۱۵۰ تن از افغانها را که متهم به جنایات جنگی در افغانستان اند( ۱ اف )، روشن بسازد. شاروالهای متذکره در نظر دارند  که بمجرد ختم انتخابات، دست به اقدام بزنند و ازشخص ایکه مکلف به تشکیل حکومت جدید  است تقاضا نمایند که مسله  ۱ اف را در اجندای کار حکومت جدید بگنجاند.

  احزاب چپ از جمله حزب سوسیالست هالند در دفاع از حقوق پناهندگان قرار داشته و  بدین نظر اند که باید دوسیه های ۱ اف بگونه انفرادی مورد مطالعه قرار بگیرد  . در صورتکه علیه متهمین اسناد و شواهد موجود باشد و جرم شان ثابت گردد، باید مجازات شوند و  در غیر ان افراد متذکره  بری الذمه بوده و مستحق دریافت حقوق پناهندگی میباشند. امروز حتی مسله  ۱ اف بیک موضوع جر و بحث در میان حزب حاکم، حزب مردم برای ازادی و دموکراسی مبدل گردیده است.

  از نظر من، یگانه حزب سیاسی که با مشکل پناهندگان افغان بگونه جدی و عادلانه برخورد میکند ، حزب سوسیالیست هالند است. عضویت محترم فرشاد بشیر که بحیث یک پناهنده وارد هالند گردیده بود و امروز نماینده حزب سوسیالیست هالند  در پارلمان است و در انتخابات سپتمبر کاندید این حزب در پارلمان میباشد، بیانگر علاقمندی حزب سوسیالیست به پناهندگان و توجه ان به نسبت به افغانها میباشد و روی همین احساس است که تعداد زیاد انجمن های پناهندگان افغان از حزب سوسیالیست هالند در انتخابات پارلمانی حمایت مینمایند.  

عصمت رسا

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما