۲۴ ساعت

14 آگوست
بدون دیدگاه

نورِدیده

تاریخ نشر سه شنبه ۲۴ اسد ۱۳۹۱ – ۱۴ آگست ۲۰۱۲

نورِدیده

محمد نعیم ” جوهر “

۹ – ۸ – ۲۰۱۲

آلمان
محمد نعیم " جوهر "

محمد نعیم ” جوهر “

تاجِ سرنورِدیده راماند  
 گلِ  شاخِ خمیده راماند
دلِ من در بهارِ سرسبزش
  غُنچه های دریده راماند

بسملِ   سر سپردۀ عشقت
  مُرغِ گردن بُریده راماند
بُلبُلِ  گلشنم زدردِ فراق
  یارِهجران کشیده راماند
غمِ چرخِ فلک مرادایــم

  آفتِ نو  رسیده راماند
این سر وصورتِ پُرازدردم

  زهرِگردون چشیده راماند
قامتِ دل شکسته ام یاران
  چون  کمانِ خمیده راماند
گه زبانم زشُعله های هُنر
  تیغِ  جوهر کشیده راماند
نو  نهالانِ شاد و خندانـم
  یک به یک نورِدیده راماند
(غرلِ   پـا برهنۀ ( جوهر
به گُمانم قصیده رامانـد

محمدنعیم “جوهر”
 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما