۲۴ ساعت

11 آگوست
بدون دیدگاه

بـــــــــرای تــــــــــو

تاریخ نشر  شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۱ –  ۱۱ آگست ۲۰۱۲

بـــــــــرای تــــــــــو

حبیب الله «بهشتی»

مایلم اولتر خودرابرای عزیزان خواننده سایت زیبای بیست وچهارساعت معرفی نمایم .

حبیب الله هستم  ۲۱ساله محصل سال اول پوهنحی انجینیری شاید بپرسید که ادبیات با این رشته چه ارتباط دارد.

 ازصنف نهم مکتب  نسبت به علاقه زیادی که درشعروشاعری داشتم اکثر وقتم را درمطالعه شعرسپری میکردم وهرکزخسته نمی شدم استادان مکتب نیزهمیشه دراوقات فراغت وبرای تحول منرا برای دکلمه شعربه جلوصنف میخواندند گویا دیگروظیفه ام شده بود ازصنف یازدهم مکتب خودم باعلاقه شدید قبلی موفق به برابری چند حرفی شدم  روزبه روز این علاقه ام شدید ترشد تااینکه اولین شعرم را که وطنی بود نزد استاد ادبیاتم بردم وموجب حیرت استادم شده بود این روال ادامه پیدا کرد تاحال که تحت نظرانجمنهای ادبی تمامی اشعارم را به چک میبرم.

  نباید فراموش کرد که انسان هیچگاه علمی را تمام کرده نتوانسته وهیچکس  بدون اشتباه نیست مخصوصا ما تازه کاران .

امیدوارم درشعرپائین اشتباهات بنده را موردعفوقراردهید.

وازطریق پیشنهادات وانتقادات سالم خود بنده راکمک بیشترکنید.

bahishty@gmail.com آی دی  خدماتی ام –

بـــــــــرای تــــــــــو

برحلقه ذلفان سیاه توبمیرم

برتیرک ابروی چوماه توبمیرم

درآتش عشق توپروبال بسوخت

برغمزه وآن نازادای توبمیرم

دل کندی زمن چوخاک پا انداختی

برآتش آن جوروجفای توبمیرم

درزلـــف سیــاه ومـــارپیچـان

برچشم زدن طرزنگاه توبمیرم

خواهم که ترابینم وفریاد کنم

گویم نظری کن که به پای توبمیرم

برقلبی که ازعشق بنایش کردی

برخیزوبیا شرم وحیای توبمیرم

درهجرتوسرگشته ومجنونم ودلخون

برگردش آن چشم سیاه توبمیرم

ازهجرنگارت خبری نیست «بهشتی»

آخرچه بگویم که برای توبمیرم

حبیب الله «بهشتی»

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما