۲۴ ساعت

08 آگوست
بدون دیدگاه

به خانۀمن وتودشمنِ وطن باقیست

محمد نعیم " جوهر "

محمد نعیم ” جوهر “

به خانۀمن وتودشمنِ وطن باقیست

محمد نعیم ” جوهر “

۸ – ۸ – ۲۰۱۲

آلمان
هنوزبهرِمنِ بیوطن،وطن باقیست

اُمیدِخاکِ مزارم،بخاکِ من باقیست

هنوز ز آتشِ  جنگ ِ نگشته خاموشم

شهیدِغرقه بخونم،به پیراهن باقیست


هنوز بر لبِ  یارانِ آن دیارِ  کُهن

ترانه های غم انگیزِ،مردوزن باقیست

هنوز  بهرِ هزاران   جنایتِ دیگر

دلِ   خرابۀ من،بهرِسوختن باقیست

به گوشه گوشۀخاکم زدستِ کینه وجنگ

هنوز جُرم وجنایت،به حقِ زن باقیست

مکن به مذهب و قوم و قبیله ام بازی

بدان که غیرتِ اجدادِمن،به تن باقیست

ز فیرِ راکت   و هاونِ  دشمنانِ وطن

شکسته قامتِ سروم،به هرچمن باقیست

به دشتِ لیلی هزاران هزار هموطنم

شهیدِ بیکس و بیگوروبیکفن باقیست

زبسکه دیدۀ قانونِ کشورم شده کور

به خانۀ من وتو،دشمنِ وطن باقیست

شکایتِ دلِ( جوهر) به این وآن مبرید

هنوز  دشمنِ مردم،در انجمن باقیست

محمد نعیم ” جوهر ” 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما