۲۴ ساعت

05 آگوست
بدون دیدگاه

هرخس وخاردرجهان لعل وگوهرنمیشود

محمد نعیم " جوهر "

محمد نعیم ” جوهر “

هرخس وخاردرجهان لعل وگوهرنمیشود
محمد نعیم ” جوهر ”

۳ – ۸ – ۲۰۱۲

آلمان
تاریخ نشر یکشنبه پانزدهم اسد ۱۳۹۱ – ۵ آگست ۲۰۱۲


دامنِ آرزوی دل،زیر و زبرنمیشود

پنجۀنفسِ سرکشم،خاک به سرنمیشود

عُمرِبه سررسیده رادل زقفس رهانشد

بختِ سیاهِ شامِ من،هیچ سحرنمیشود

بسکه زآتشِ غمت سوخت تمامِ پیکرم

ازدل شُعله های من،ناله بدرنمیشود

ترکِ من ودیارکرد،دشمنی اختارکرد

دلبرِسنگدل مرا،جان و جگر نمیشود

هردرِ راکه سرزدم،کس به دل آشنانشد

بختِ شکسته خاطرم،هیچ دیگر نمیشود

جُزغمت ازکنارِدل،دار وندارِمن برفت

وای که همدمِ دلم،دیدۀ تر  نمیشود

تادمِ مرگ درجهان،علم وهُنرذخیره کن

شُهرتِ بعدِ رفتنت،زیور و زر نمیشود

شاخِ شکسته درچمن،دردِسراست به باغبان

کِلکِ بُریده، دست رازیب و هُنر نمیشود

ارزشِ (جوهرِ)مرابازبه چشمِ کم مبین

هرخس وخاردرجهان لعل وگوهرنمیشود

محمد نعیم ” جوهر “

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما