۲۴ ساعت

02 آگوست
بدون دیدگاه

فــــــــردا چـــه مـیـشـــود

ودود " فضـلی"

ودود ” فضـلی”

دوستان ارجمند سلام عرض میدارم

این شعر  را که خدمت شما عزیزان  پیشکش نمودم با ۳۰ شعر دیگر از شاعران هالندی در مجموعه شعری تحت عنوان آینده چه میشود چاپ شده  و ترجمه گردیده است.

ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

فــــــــردا چـــه مـیـشـــود

تاریخ نشر پنجشنبه دوازدهم اسد ۱۳۹۱ –  دوم آگست ۲۰۱۲

امــروز طـفـلکــانِ عـلـیـل وشکستـه بــال

درکـنجِ آشـیــان

بـا نـیـمـه بـال خـویـش

بـا قـلـبِ ریـش ریـش

بـیـنــد حـریـــمِ لانــه ی بـی سـقـف وبـی حـصار

در حــال انـتـظـار

فــردا چـــه مـیـشــود ؟

فــردا مگــر مصیـبـتـی دیگــر رســـد بـمــا ؟

نــــه….نــــه ……نـــــه

دیگـــر تـــوان نـیســت

طـفـلان بـیگـنـاه

مـعصوم وبـی پـنــاه

بــا سـیـنــه مـی خـــزنـــد

دنـبــال آب و نـــان

دنـبـال یِک طـبـیـــب

گــرشــد مـصیـبـتـی، پـایـان زنــدگـیسـت.

خـامــوش مـیشــود

فـریــاد و آهـی خـستــه دلان .

لـیکــن :: اگــرتــراوِشـی ازچـشــمِ ابـــرشـــد

بــاصــدق و بـی ریــا

ریـخــت اشـکِ مـهــربـانـی زچـشمـانِ مـهــرِ خــود

بـیــزد بــه سـبــزه زار

کــه خشـکـیـده زرد شـــد

پـس تـازه مـیشـونــد.

آری….

هــردانــه اش بــه تشـنــه لـبـان آبِ زنــدگـیسـت.

گــربـُخــل وکـیــن نـبــود

گــر رنگ وبـــو نـبـــود

گــردِیــن نـشــد وسـیـلـه ی ســـدِ وصـال هــــا

گــویـــم کــه مــن تــــو ام

گــویـــد کــه مــن تــــو ام

پـس دل بـــدِل نـشسـتــه و دسـتـــان بــه هــــم گــــرِه

آن کـلـبــه هــای تـــار

روشــن شــونـــد زنــــور

نـــورِ مـحـبــت اســت ، نـــورِ صـداقــت اســت.

نــی فـقـــر در جـهـــان

نــی خـصــــم و بــــوی آن

آیـنـــده بــا دُرُخـشـشِ انـــوار عـشــق ومـهـــر.

فــردا چـنـیــن شـــود…..

فـــردا هـمـیـــن بـُـــــوَد…….

ودود ” فضـلی”

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما