۲۴ ساعت

02 آگوست
بدون دیدگاه

ما مورد تمسخرِ شاه و گدا شدیم

حسن شاه فروغ

حسن شاه فروغ

ما مورد تمسخرِ شاه و گدا شدیم

حسن شاه ” فروغ “

لندن

تاریخ نشر پنجشنبه دوازدهم اسد ۱۳۹۱ –  دوم آگست ۲۰۱۲

مارا اسیرو بند بزنجیرکرده اند

خودرا مُریدو زاهدو یا پیرکرده اند

ازدین و ازکلامِ خداوندو از رسول

دایم به نفع حادثه تفصیرکرده اند

باصدهزارحیله ونیرنگ و زورو ضرب

خود را زمیندارو زمینگیرکرده اند

درچورو درچپاول وغارتگری همه

هرچندکه زود آمده اند،دیرکرده اند

ازجبرِ روزگار و مظالم به کس مگو

وجدانِ پاک را همه دلگیر کرده اند

بهرِفریب توده ای مظلوم این وطن

خود راپلنگ خوانده ویا شیرکرده اند

این دشمنان دین خدا درجهان ما

فرعون وارعالمی تسخیرکرده اند

انسان را دَرندو جسد را نمیخورند

گرُگانِ لاشخوار مگرسیرکرده اند

در زیرِ توپ و راکتِ بیگانه جان دهیم

ازصلح و آشتی زچه تبشیرکرده اند

ازلاف وپوف و ازسُخنِ رهبران ما

برداشت های مُضحک وتعبیرکرده اند

ما مورد تمسخرِ شاه و گدا شدیم

برتخت وتاجِ ما همه تحقیرکرده اند

ازتاریکی ظلم و ستم وز فروغ جهل

یک ملتی حواله به تقدیر کرده اند

حسن شاه ” فروغ “

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما