۲۴ ساعت

25 آوریل
بدون دیدگاه

میخانۀ چشم

سید همایون شاه عالمی

سید همایون شاه عالمی

میخانۀ چشم

سید همایون شاه (عالمی)

۲۴ اپریل ۲۰۱۲ م

کرنرزول – کارولینای شمالی

ایالات متحده امریکا

تاریخ نشر  جهارشنبه  ششم ثور ۱۳۹۱ – ۲۵ اپریل  ۲۰۱۲

میخــــــــانۀ چشمان تو میخـانه برانداخت

پیمـــــــانۀ لبهــــــای تو پیمانۀ بر انداخت

سودای وصــــــــال تو قــــرار دل ما بُرد

گلهای جمــــــــال تو که دلخانه برانداخت

شمع تو تجـــــــلّی بنمود از شررعــــشق

آتش همــــه در خرمـــن پروانۀ برانداخت

چــون صـــبح برآوردی رخ از دایرۀ شب

گـــــیسوی تو شد حلقه و زولانه برانداخت

لبخـــند دل انگـــــیز ِ تو زد رنگ محبت

طرفـــــند نگاه تو صمـــــیمانه بر انداخت

والله که خراب تو شدم زانکه صــــــبا هم

عطر از سر زلف  تو سر شانه برانداخت

دانی که تبسم بنمــــــــــــودی و چه ها شد

زنجــــــیر بپای دل دیوانه برانداخــــــت

آن چشم خماری که به اطراف نگـاه کرد

میخانۀ مـــــستان چه مـــــستانه برانداخت

عاشق شدی هُشیار(همـــــایون) که بدیدی

از دام نگـــــــــــاهش بخدا دانه برانداخت

سید همایون شاه (عالمی)

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما