۲۴ ساعت

07 آوریل
بدون دیدگاه

صبح سعادت

محمد اسحاق "ثنا"

محمد اسحاق "ثنا"

صبح سعادت

محمد اسحاق ” ثنأ ”

ونکوور – کانادا

ششم اپریل ۲۰۱۲

تاریخ نشر شنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۱ –  هفتم اپریل  ۲۰۱۲

باز به  گلشن  رسید  شاهد  فصل  بهار

ابر به بارت کند لولو و گوهر نثار 

سنیل و هم  نسترن  نرگس و هم یاسمن

رسته به صحن چمن چلوه گرازهرکنار

لاله ز داغ جگر شعله  فروزد  به دشت

دشت چراغان کند شام  سیه  تار  و مار

باز بنفشه  به باغ همچو عروسی  ز ناز

جلوه  کند  دم  بدم  عشوه   کند  بار بار

فرش  زمرد کشید  خاک زمین سربسر

سبزه ی  زیبا  دمید د ر چمن  و کهسار

فصل گل ولاله شد  خاطره ها  زنده شد

یاد مرا شد  وطن  سیر  گل  و لاله زار

غنچه امید ملک کاش درین فصل خوش

بشکفد  و  گل   دهد  صلح   بیابد  قرار

دشمن میهن شود  خسته  و زار و ذلیل

شادی ما بیشتر فصل  طرب خوشگوار

صبح  سعادت  دمد  شام  سیه  گم  شود

تا که« ثنأ» روکند سوی گل ومرغزار

محمد اسحاق ثنأ

 

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما