۲۴ ساعت

28 مارس
بدون دیدگاه

مو به مو !

عزیزه عنایت

عزیزه عنایت

مو به مو !

عزیزه عنایت

۶ – ۲ – ۲۰۱۲ هالند

تاریخ نشر چهارشنبه نهم حمل ۱۳۹۱ – ۲۸ مارچ ۲۰۱۲

آمــد بهار و هرسو تراجستجــو کنم

بر مقد مت فشا نـدن گل آرزو کنــم

مستانه در خیــال دوچشمان مست تو

صد قصه ازشراب لبــت با سـبو کنم

دربــاغ آرزویم اگــر بشکفی چوگل

دل تازه از شمیم توو رنگ و بوکنم

بگذرشبی زکـوی من ای آنکه تاسحر

درمحضرت حد یـث دلم موبه مو کنم

دارم بسـر هـنــوز هــوای وصـال تــو

نقش توبردل است چسان ترک خوکنم؟

عشقش مرابه بیشه وطرف جنون کشد

د لــرا ملا مــت غــم کــی ازاو کـنــم

تــرکش (عزیزه) یک نــفسی از برم نـشد

درجستنش ارادهء خود سـو بـه سـو کـنم

عزیزه عنایت

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما