۲۴ ساعت

27 مارس
بدون دیدگاه

دموکراسی وحقوق بشر

از راست به چپ : طفل خردسال فلسطینی در زیر لگد عسکر اسرائیلی و دختر مجروح فلطینی در چنگ سرباز اسرائیلی

از راست به چپ : طفل خردسال فلسطینی در زیر لگد عسکر اسرائیلی و دختر مجروح فلطینی در چنگ سرباز اسرائیلی

دموکراسی وحقوق بشر

از نظرصهیونیزم ودول مُتحد

محمد عزیز (عزیزی)

۲۶ – ۳ – ۲۰۱۲

تاریخ نشر سه شنبه هشتم حمل ۱۳۹۱ – ۲۷ مارچ ۲۰۱۲

محمد عزیز « عزیزی »

محمد عزیز « عزیزی »

بنگـر! بـه حقــوق بشــر وحـُــرمت انسـان

در قصر سفید ، کاخ کریملین به همین سان

از ظلــــم کــه بر ملت مظلــوم فلســطین

شصت سال روان بـوده ، ندارد همه پایان

هـــرپیر زن ومــرد ویا طفـــــل فلسطــین

بنگر که به صدهــا بشوند کشته وبی جان

هم کشته وهم زخمی وهم خانه خراب اند

هــم حقی ندارند، که کنـــند نالـه وافغــان

بنگــاه دُول جملـــه ببیننند به سر وچــشم

در مکتب صیهــون نبــُــَود معنیِ وجـدان

بر قدس همــان قبلـــــۀ  اولای محــمــد(ص)

اشغال وتعرض  همــه  با وحشت وعـُـدوان

لیـکن همـه شان در طلب منفعت خـویش

  همکار به ظالــم  شده با  وعـده وپیمان

وجــدان بشر مرده اگــر نیست زچشمش!

بر جای سرشک خون چکــد از دیدۀ گریان

بر سـیر تکامل تو بیـا مسخ بشــر بـیــن

حیوان شده رامِ بشر، آدم شــــده حیـوان

چــون نیست «عزیزی »اثر از شکـوۀ مظلوم

این عرض رســان پیــش خــدااز دل واز جــان

پایان
—————–

محمد عزیز(عزیزی)   ساعت ۳۰ : ۸ صبح دوشنبه هفتم حمــل سال ۱۳۹۱ هجری شمسی
مطلبق به : سوم جمادی الاول سال ۱۴۳۳ هجری قمری
برابر به : ۲۶ – ۳ – ۲۰۱۲  میلادی

hmaazizi@yahoo.co.uk

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما