۲۴ ساعت

22 مارس
بدون دیدگاه

سینه بیمار

سینه بیمار

تیمور شاه تیموری

المان

تاریخ نشر پنجشنبه سوم حمل ۱۳۹۱ – ۲۲ مارچ ۲۰۱۲

سر به پای خو با نم سجده سر بسر دارم

گر چه من مسلما نم قبله ی د گر دارم

تا فتد به دا ما نی دست  کو ته ام رو ز ی

میکنم شکیبا ئ بخت در نظر دا رم

سینه چاک و پر خون است دیدهرودجیحونست

همچو  لا له ی صحرا داغ بر جگر دارم

روز من شب تار است شب دودیده بیدارست

دل به سینه بیمار است شام بی سحر دارم

می کشم چو بار غم ناله میکنم هردم

روز و شب نمیدا نم اه بی ا ثر دارم

کار دل نمیدانم کشته درد پنها نم

همچو جا له گر یا نم اشک پر ده در دارم

خا طر فگا ر از من جور و هجر یار از من

عشق پا یدار از من راه پر خطر دارم

شب به یاد روی او رفته ام به سوی او

سر به کف  به کوی او کی ز سر خبر دارم

تیمور از خودی بگذر جان و دل منور کن

نور عشق تا بان است قلب پر شرر دارم

تیمور شاه تیموری

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما