۲۴ ساعت

15 مارس
بدون دیدگاه

در وصف بهار و حال دیار

نجیب بهروش

نجیب بهروش

در وصف بهار و حال دیار

نجیب بهروش

مارچ ۲۰۱۲

 ونکوور کانادا

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۵ حوت ۱۳۹۰ –  ۱۵ مارچ ۲۰۱۲

“مـشـو غـافـل کــه ایـام بـهــــــــــــار اسـت

سـراسـر کـوه و صـحـــرا لالـه زار اسـت”

فـشـــار ســــــــــردی سـخـت زمـســــــتـان

بـه رفـتـن درشـتـاب و بـیـقـــــــــرار اسـت 

تـوان و طــــاقـت بـرف  ســــــــر کــــــوه

روان در پــیــچ و تــاب جـــویــبــار اســت

هــوای شـهـــــــر و ده در هــفــت اقــلــیــم

بـه ذوق دل بــرابــر، خــوشــگـــوار اسـت

گـهـــــــــــر از ابــر نــیــســان مـی تــراود

بـهـشـت روی دنـیـا مـــــــرغــــــزار اسـت

نـمـــای لالـه و گـــــــــــل در بـهـــــــــاران

بـه رنـگ روی و رخـسـار نـگــــــار اسـت

بــه بــاغ و بـوســـتـان بـا شــور و مـســتـی

غـزلـخـوان سـاری و کـبـک و هـزار اسـت

نـشـاط افــــــزاسـت بـاد صـبـحـگـــــاهـــان

طـبـیـعـت آدمــی را غـمـگــســــــــار اسـت

فـضـای زنـدگـــی از بـهـــــــــــر انـســــان

بــه هـــــــر جـــــایـی مـهـیـا و تـیـار اسـت

********

ولـی در مـیـهــــــــــن مـا جـــــای شــــادی

غـم و رنـج و پـریـشــانـی قـطــــــــار اسـت

بـدان در ســـــــــــــرزمـیـن خـســتـه و زار

بـه کــــردار و عـمـل ، کــل اخـتـیـار اسـت

بـلـنـد از هـــــــــر کـنـار و گـوشـــۀ خــاک

صـدای انـفـجــــــــار و انـتـحــــــــار اسـت

ز بــیــم راکـــــــــــــت و خــمــپــاره و بــم

هـمــه خـلـق خــــــــدا شـب زنـده دار اسـت

بـلا و آفـــــــــــــــت دوران مــــــــــــــداوم

نـصـیـب مـــــــردمـــــــان ایـن دیـار اسـت

********

رژیـم مـافـیـایـی بــر ســــــــــــــر کـــــــار

بـه مـکـر و حـیـلـه و رنـگ اسـتـوار اسـت

ســـــــراپـا  لـکـــه هـــــــای نـنـگ تـاریـخ

دریـن خـطـــه وزیـر و شـهــــــریـار اسـت

جـمـعــی زافــــــــــــــراد دزد و لاابـالـــــی

وکـیـل و مـفـتـی و ســـــــرمـسـتشـار اسـت

بـبـیـن در کـشــــــور غـیـرت شـعـــــــاران

چـه نـامــــردان کـه صـاحـب اقـتـدار اسـت

********

الا ای هـمـــوطــــــــن! غـافــل مـشـو زیـن

کــه ایـام بـهـــــار هـنـگـــــام کـــــار اسـت

بـجــــنـــــب ! ای  آرزوی   دیــده   و   دل

دل و دیـده بـه راهـــت انـتـظـــــــــار اسـت

بـکـن خـدمـت بـه مـلـک و مـــردم خـویـش

کـه ایـن دو در جـهــــان زار و نـزار اسـت

بـدی گــر کـس کـنـد بـا خـلـق و مـیـهــــــن

هـمـیـشـــه بـی وقـــار و شــــرمـسـار اسـت

وطـنـداری و خــدمـت بـهـــــــر مــــــــردم

کـمـــــال اعـتـبـار و افـتـخـــــــــــــار اسـت

نجیب بهروش

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما