۲۴ ساعت

14 مارس
بدون دیدگاه

ای شاعر

ای شاعر

تیمورشاه تیموری

المان

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۴ حوت ۱۳۹۰ –  ۱۴ مارچ ۲۰۱۲

چگونه درک نمایم لسانت ای شاعر

کجاروم که بیابم نشانت ای شاعر

توشاعری ومنم عمرخویش داده بباد

مرابکش به سوی استانت ای شاعر

هزارنقش دل اویزپرهنرداری

چه افتخارکه ایدهرانت ای شاعر

جهان وهرچه دران است نزدتوزیبااست

چرا؟بجان نخرم هربیانت ای شاعر

من ازشراب محبت نشدکه قطره بنوشم

توئی که عشق کلام وزبانت ای شاعر

پیمبری که رسی وحی ازجهان ازل

مصوری توزوضع زمانت ای شاعر

هرانکه شعرتراخواندباهنرگردد

که شوروشوق رودازبیانت ای شاعر

چرا؟حسدنبرم برکلام اتش زا

که سرزندبسوی اسمانت ای شاعر

مقام شامخت ازفرض مابلندتراست

به بام زهره رسدنردبانت ای شاعر

بکن به تیمورافسرده دل یکی نظری

که سجده تازه کندبرروانت ای شاعر

تیمورشاه تیموری

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما