۲۴ ساعت

22 فوریه
بدون دیدگاه

میخانه عشق

سید همایون شاه عالمی

سید همایون شاه عالمی

میخانه عشق

سید همایون شاه (عالمی)

۱۶فبروری ۲۰۱۲ م

کرنرزول – کارولینای شمالی

ایالات متحده امریکا

تاریخ نشر چهارشنبه سوم حوت ۱۳۹۰ –  ۲۲ فبروری ۲۰۱۲

تمام عمـــر در رفته درین عزلـت به تنهـــــایی

عروج صبر آخر شد بسر آمد شکــــــــــــیبایی

اگر زآن مهـــــربان افتد نگـاهی گوشۀ چشمـی

نمی جویم درین دنیا ز برق حـــــسن و زیبایی

تجملــــــخــــانۀ عالم قطــــــاری از هوس دارد

ندارد زینـــــت ار باشد نگـــــــاه چشم ِ بینایی

فریب رنگها کم خور تقــــلب فـــــــتنه ها دارد

هـــــوس آخر ترا آرد ز شور و شر برســوایی

دو دیده گر بیارایی به گــــور ِ عاقبت یکـــــدم

به انبار ِ سخاوتهــــا بیفــــــــــزایی بیاســــایی

نماند زور و زر ما را چرا غوغا چه ماتمــــها

ز تفکــــــیک ِ حدود ِ خود بیا در کوی ِ یکتایی

شراب عشق نوشیدی اگر یک جرعه از جامش

درین میخانه جـــــز آن می نبرداری نه پیمـایی

فـــــراز آمد نشــــــــــیبی را فرا خوانَد بدنبالش

نباشد اخــــــــتیار اینجا نه در پست و نه بالایی

عمل با احــــــتیاط آور امل را ریشه از بن کن

چو رفتی زین جهان یکدم دگر هرگز نمــــیآیی

(همــــــــــایون) با توکـل ها امـید و آرزو دارد

الـــــــهی آن در ِ رحمـت بروی ما تو بگـشایی

سید همایون شاه (عالمی)

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما