۲۴ ساعت

25 ژانویه
بدون دیدگاه

دعا به یار

نذیر ظفر

نذیر ظفر

 دعا به یار

نوشته نذیر ظفر

اندیانا ۲۳ جنوری  ۲۰۱۲

تاریخ نشر چهارشنبه پنجم  دلو۱۳۹۰ –  ۲۵  جنوری ۲۰۱۲

دستی که با تو جور نماید بریده باد

چشمی که بد کند نظرت کور دیده باد

حر فی که در قفای تو گوید به کینه غیر

در گوش های عا شق تو  نا شنیده باد

دارم  دعا به  درگه   یزدان   بی نیاز

مهر ت به کار خانه ای دل ها تنیده باد

هر قا متی که همسری با   قد تو کند

با باد یاءس و غصهء تو فان خمیده باد

خال تو نقطه را به الفبا ودیعه کرد

هر حرف نقطه دار ز رویت کشیده باد

گر آهوان ز چشم سیاه ات حسد برند

در کوه و دشت و دامن صحرا رمیده باد

هر کس ملامتم کند از عشق روی تو

مثل ظفر وصال جما لت  ندیده باد

نذیر ظفر

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما