۲۴ ساعت

04 دسامبر
بدون دیدگاه

خورشید عالم حسین (ع) !

زهره صابر ساجدی

زهره صابر هروی

 

 

زهره صابر(هروی)

۲ / ۱۲ /۲۰۱۱

 

 

 

 

خورشید عالمحسین (ع) !

امروز روزنوحه و زاریو ماتم است

گردون به سوگواری خورشید عالم است

شرمندهآب از لب خشکیده ی ( حسین )

گریان دو چشم وهوش و زجن و زآدم است

پیکر هزار پاره ی دور از شط فرات

آه وخ خدای را که قیامت همین دم است

این کشته ی عزیز که آماج تیر هاست

نخل بخونخفته ی ( زهرای ) اعظم است

بر داشتپیکریکه بوُدزیب عرشحق

بانوئاستقامت و همگاممریم است

سر چشمه ی حیات بشر ، کان معرفت

رمزنجات عالمیان دو عالماست

من از (حسین ) امو بخدا هست ( حسین ) زمن

فرموده ی رسول کریم مکرماست

شافع آه ماتمیاناستبروزحشر

آری( حسین ) ! شاه شهید زیغم است

بر لاله هایدشتشهیدان کرب بلا

این دیده های ( زهره )ز جیحون مگر کم است

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما