۲۴ ساعت

26 نوامبر
بدون دیدگاه

زبان مشترک ما ناله ها دردی است تا …

د اکتر راضیه هوتکی

زبان مشترک ما ناله ها دردی است تا بگوییم مبارزه خشونت علیه زن مرزی را نمی شناسد!

تاریخ نشر شنبه پنجم قوس ۱۳۹۰ – ۲۶ نوامبر ۲۰۱۱

۲۵ نوامبر برابر است با روز بین المللی(عدم خشونت علیه زنان) از این روز به خاطر تجلیل میگردد که در۲۵ نوامبر سه خواهر با نام خانواده گی میرابال از جمهوری دومینکا پس ازشکنجه وتجاوز جنسی توسط افرادی از استخبارات نظامی آنکشور به قتل رسیدن. آنها مبارزین زیر زمینی یا مخفی بودند که علیه دیکتاتوری استبدادی تروجیلو فعالیت مینمودند. فینمیست های امریکائی لاتین و حوزه کارائیب درسال ۱۹۸۱ روز ۲۵ نوامبر را روز بین المللی یاد بود از قربانیان تشدد و خشونت علیه زنان و دختران اعلام نمودند. مبارزه جهانی علیه خشونت در برابر زنان رسماء بتاریخ هشتم مارچ ۲۰۰۴ همزمان باروز جهانی زنان از جانب نهاد های بین المللی مانند سازمان ملل متحد و عفو بین المللی( امنیستی انترنیشنل) آغاز گردید .

از این روز طی محافل و میتنگ ها تجلیل به عمل میآید . در محبث مبارزه علیه خشونت ،بخش چشمگیری مبارزه علیه لت و کوب زنان و کودکان در بررسی ،عواملی که منجر به خشونت علیه زنان میشود ، باید به این دو نکته توجه کرد :

مرد ها از لحاظ جسمانی قویتر هستند و این را خود آنها به خوبی میدانند .

– مقرارت و قوانین قضایی هم سبب شده اند که مردها به هر شکلی که میخواهند با زنها رفتار کنند .

امسال ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱ ، مصادف با ۴ قوس ۱۳۹۰ خورشیدی، سالگرد «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» بار دیگر به ما زنان ، فرصت دوباره ای بخشیده است که تلاش های مان را برای مبارزه با اشکال گوناگون خشونت علیه زنان، بسیج کنیم.

عامل اصلی خشونت علیه زنان را می توان در تبعیضی یافت که مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح زندگی می شود. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می زند.

زن جوانی که از سوءظن همسرش به ستوه آمده بود با ریختن بنزین بر روی خود اقدام به خودسوزی کرد. مردی به خاطر سوءظن، همسرش را با ضربات چاقو به قتل رساند.

. مردی خشمگین در مقابل دیدگان وحشت‌زده دخترش، همسرش را به قتل رساند

خشونت زن علیه زن در بسیاری قضایا مسبب خشونت مرد علیه زن می گردد و هر چند به زبان آوردن این موضوع کار دشواریست اما حقیقت است وخشونت زن علیه زن، نوعی از انواع بارز خشونت ها بوده و در بسیاری قضا یا تاثیرات منفی آن بر خانواده و جامعه بیشتر است و تا زمانی که این خشونت به طور کلی از بین خانواده ها ریشه کن ساخته نشود به محو خشونت مرد بر علیه زن نمی توان امیدوار بود.

بدون سازمان دادن یک جامعه که در آن انسان بعنوان انسان، نه یک وسیله تولید، ارزش و احترام دارد و بنا به جنسیت و رنگ پوستش تغییر نمیکند، امکان ریشه کن نمودن خشونت در اشکال مختلف به زنان وجود ندارد. تبعیض و بی حقوقی یک شرایط اجتماعی ویژه است که به آنها تحمیل میشود و یا حتی با آن تربیت میشوند. برای تغییر این شرایط و حتی این انتخاب باید جامعه و نظم نوینی را برپا کرد. جامعه ای که سازمان نوینی به زندگی انسان میدهد و شرایط را برای بلوغ و رشد انسانها فراهم مینماید.

آیا زنی را می توان پیدا کرد که تاکنون مورد آزار یا خشونت جنسی قرار نگرفته باشد؟ بسیاری از زنان در زندگی شان دست کم یک بار این تجربه را داشته اند، تجربه ای که یا هیچ گاه بیان نمی گردد و یا اصلآ آزار و خشونت دانسته نمی شود

به عنوان مسئله ای شخصی و اندرونی جلوه گر است. این فرهنگ حتی بیان خشونت جنسی علیه زنان را یک ننگ می داند. بدین گونه است که اگر هم گاهی درباره سوءاستفاده و خشونت جنسی علیه زنان می شنویم اما به ندرت می توانیم سراغی از این واقعیت در مطبوعات و رسانه ها بگیریم. به دلیل جریحه دار نشدن عفت عمومی و ترس که تصویری بسیار منزه از خود و جامعه نشان دهند

به گفته سازمان عفو بین الملل خشونت در خانواده بیش از ابتلا به سرطان و تصادفات ترافیکی عامل مرگ یا معلولیت جسمانی زنان اروپایی در سنی ۱۶ تا ۴۴ سال است. اما برخی کشورها با کمک سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر دست به ابتکارات تازه ای برای مهار این روند کرده اند

از آنجایی که بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند خشونت خانگی را به پلیس گزارش دهند یا نیروی قضایی در برخی کشورها به شکایات در این زمینه ترتیب اثر نمی دهد و آنها را موضوعی خصوصی قلمداد می کند، آمار خشونت خانگی دقیق و منعکس کننده واقعیات نیست. با این حال آمار جمع آوری شده همچنان تکان دهنده است.

مثلاً به تازگی دولت اسپانیا برای مقابله با خشونت خانگی سیاست هایی را اتخاذ کرده که براساس نظرات جمع آوری شده از زنان آسیب دیده تدوین شده است. قوانین جدید برای سازمان همزیستی و پلیس اسپانیا قدرت بیشتری در نظر گرفته تا از رفتار خشونت آمیز مرد پیش از خطر آفرینی جلوگیری کنند. این قوانین همچنین از قربانیان خشونت خانگی بیشتر پشتیبانی می کند تا احساس تنهایی نکنند.

با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی ها بطور ناقص یا کامل نفی می کند، و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی ها در موارد خشونت علیه زنان،اکثریت زنان هر روزه به اشکال گوناگون حکم خشونت وفرودستی و سرکوب خود را تجربه می کنند. دختر جوانی برای فرار از فقر مجبور به انتخاب بین تن فروشی در جاده یا نوع دیگری از تن فروشی دائمی یعنی تن دادن به ازدواج با مردی چند برابر سن خود می شود. زنی رنج بی عدالتی را در نداشتن حق سرپرستی فرزندانش می چشد. زن دیگری بخاطر عشق ورزیدن به مردی که دوست دارد، سنگسار می شود. زنی دیگر از ترس تجاوز اتکا به نفس خود را برای بیرون آمدن از خانه از دست می دهد. این گونه است که زنان جبران زن بودن خود را پس می دهند .

با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده، و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیزم های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت های فرودست در مقایسه با مردان مجبور میکند،

هزاران هزار زن سالانه قربانی قتل های ناموسی در جهان می شوند!

بنابر تخمین دولت روسیه در سال ۱۹۹۹ حدود ۱۴ هزار زن توسط اقوام خود به قتل رسیده اند. با این حال این کشور قانونی برای مقابله با خشونت خانگی ندارد.

قرار اعلامیه ۲۰۰۸ حقوق بشردرکنفرانس بن در روسیه بعداز هر ۴۵ دققیقه یک زن مورد خشونت قرار ګرفته و بقتل میرسد .

۹میلیون زن تن فروش در هند وجود دارد که عده کثیری از آن ها از بنگلادش و نپال دزدیده و یا خرید شده اند!

سیه میلیون زن هر سال در انگلستان جزو قربانی خشونت هستند!

در هر دو دقیقه زنی در آمریکا مورد تجاوز و یا آزار جنسی قرار می گیرد!

تابستان گذشته در کنگو مردان مسلح در عرض دو ماه به ۳۰۰ زن تجاوز کردند!

در آفریقای جنوبی تعداد زنانی که در خانه به فیر گلوله کشته می شوند بیش از آنهایی است که در خارج خانه و توسط فردی بیګانه به قتل رسیده اند.

در فنلاند دومین عامل مرگ زنان، خشونتی است که از سوی همسر و یا دوست پسر آنها اعمال می شود!

هر ساله بیش از ۸۰ درصد زنان افغانی مورد خشونت خانگی و هزاران نفر قربانی خشونت نیروهای امنیتی قرار می گیرند!

. افکار سنتی در این گونه کشورها باعث شده که آماری مستند از میزان حوادث خانگی در دست نباشد وخشونت علیه زنان نوعی بیماری همگتنی جهانی است که در سکوت پیشروی می‌کند و همه ملیت‌ها کم و بیش به آن مبتلا هستند. زنان همچنان با این زشت‌ ترین نماد تبعیض و نابرابری در حقوق و در زندگی روزمره خود در سرتاسر جهان روبه‌ رو هستند.خشونت علیه زنان هر گونه عمل خشن مبتنی بر جنسیت است که موجب آزار یا صدمه جسمی، جنسی یا روانی گردد.خشونت علیه زنان به چند شکل دیده می‌شود.

خشونت فیزیکی، جسمی و جنسی که در خانواده رخ می‌دهد. مانند زدن و سوءاستفاده جنسی

خشونتی که توسط دولت‌ها رخ می‌دهد: مانند وضع قوانینی که موجب خشم می‌شود مثل اجبار به عقیم کردن- اجبار به سقط جینن

خشونتی که در اجتماع رخ می‌دهد: مانند آزار و اذیت جنسی- مزاحمت‌هایی در محیط کار

خشونت فرهنگی؛گاهی آداب و رسوم فرهنگی نوعی از خشونت را به زن اعمال می‌کند. این فرهنگ شامل آداب و رسوم خاصی است که در برخی مناطق وجود دارد. مانند محدودیتی که برای زنان بیوه وجود دارد

عواقب غیرکشنده خشونت عبارتند از:

عوارض روانی: اضطراب، افسردگی، ترس، کاهش اعتماد به نفس، مشکلات جنسی، وسواس، اختلال خوردن، اختلال خواب، سرزنش خود و اختلال در ایجاد ارتباط.افسردگی در ۲ ماه اول پس از خشونت رایج است و اضطراب در یک سال اول.

عوارض فیزیکی: شکستگی، آسیب به اندام‌ های داخلی، بیماری‌های التهابی، عفونت، آسم و سردرد.خودکشی- دیگر کشی و ایدز از عواقب کشنده خشونت به شمار می‌آید.خشونت علیه زنان علاوه بر ایجاد مشکلات فردی مشکلات اجتماعی بسیاری به همراه دارد.خشونت پنهان آثار خشونت فیزیکی (معمولاً) قابل مشاهده است اما در مقابل، خشونت‌هایی وجود دارد که آثار مخرب آنها به چشم نمی‌آید اما تحملشان بسیار دشوار است.

مانند دروغ گفتن، نفقه ندادن، به خواسته‌های زن بی‌توجه بودن، چشم‌چرانی، تعدد زوجات، انتقاد کردن به طور مداوم، جدا کردن زن از کودکانش، دوستان و فامیل، پرخاش کردن، وادار کردن زن به ترک خانه، تهمت زدن، وادار کردن زن به پوشش خاص بدون میل خود.علل پنهان ماندن خشونت با وجود گستردگی خشونت علیه زنان ، پنهان نگه داشتن اعمال خشونت یکی از مشخصات خشونت علیه زنان در تمام جوامع است

در نظام فکری مردسالار، اشکالی از خشونت مردان در خانواده طبیعی محسوب می‌شود و به زنان می‌قبولانند که زن با لباس سفید به خانه بخت می‌رود و با کفن سفید از آن بیرون می‌آید.

گاه به هنگام لت و کوب بین زن و شوهر معمولاً لحن قاضی حالت نصیحت به خود می‌گیرد و همه تلاش می‌کنند زن رضایت دهد و از شکایت خود صرف‌نظر نماید.در بسیاری از فرهنگ‌ها نه تنها خشونت خانگی تأیید می‌شود بلکه پنهان کاری زن از طرف جامعه مورد ستایش قرار می‌گیرد.

علت دیگر پنهان نگه‌داشتن خشونت خانگی این است که قانونی به نام خشونت خانگی وجود ندارد، نه قانونی برای تعیین مجازات و نه قانونی برای نحوه رسیدگی به جرم.

ما در کنار مبارزه و مقاومت همه این زنان علیه خشونت روزمره در هر نقطه از جهان ایستاده ایم! زبان مشترک ما ناله ها دردی است تا بگوییم مبارزه خشونت علیه زن مرزی را نمی شناسد .

د اکتر راضیه هوتکی

رییس شورای زنان افغان در فدراسیون روسیه

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما