۲۴ ساعت

18 نوامبر
بدون دیدگاه

جنگ و جدل

استاد شیراحمد یاور کنگورچی

استاد شیراحمد یاور کنگورچی

 

استاد شیراحمد یاور کنگورچی

۱۲ – ۱ – ۱۳۷۸هجری خورشیدی سروده شده است

افغانستان

جنگ  و  جدل

تاریخ نشر جمعه ۲۷ عقرب ۱۳۹۰۱۸ نوامبر ۲۰۱۱

هر کس که ز جنگ و  جدل قوم  خبر  شد

مهر و کرم  و صلح  ازین  ملک  بدر  شد

خصمانه  بدید ند  به هم  خیــش و  اقــارب

چشمان  فلک  ابـر گرفت  پرُ نم  و تر  شد

مادر چو  بدید  جنگ  و  جدل  بین  برادر

پرغصه و غمگین  شده و  خون جگر  شد

بهروزی   ندیدیم   درین  گوشه ای  دنیــــا

بَد  روزی  دیـــروز  به  امروز  بَدتـر  شد

فــــرمان  خداونــدی و  گفتــــار  بــزرگان

در  نزد  همین  بی  ادبان  خالی  اثــر  شد

انصاف و  وفا داری  شده  چون  پــرِ عنقا

وزن  پلهء  عدل  و قضا  جانب  شـــر  شد

ویرانه نمود ، بَد نظران  خانهء  این  قـــوم

چون لختهء خون  دیدهء  هرنیک نگر  شد

بی حرمتی ، بی قدری رسید تا به در عرش

شد بچه  پـدر  بـــر  پـدر و، بچه  پـدر  شد

بغض و  حسد  و کینه رسیـد تا  فلک  دور

دود   شرری  کینـه  ز افــلاک  زبـــر  شد

در تاریـــکی  جهل  و خم و  پیـچ  حوادث

بس  کته  سر و با خردهم عاری زسر  شد

انــدر نظر بی  خــرد  و جاهل   و نـــادان

کنگورچی همه سیع و  تلاش  تو هدر  شد

فرستنده: احمدمحمود امپراتور از افغانستان

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما