۲۴ ساعت

27 اکتبر
بدون دیدگاه

سخن گفتن با خــدا در حالت تنهـــائی

 

 

 

محمد عزیز « عزیزی »

محمد عزیز « عزیزی »

 

 

محمد عزیز(عزیزی)

پنجشنبه پنجم عقرب ۱۳۹۰ – ۲۷ اکتوبر ۲۰۱۱ لندن

سخن گفتن با خــدا در حالت تنهـــائی

پرواز بسوی بالا

خوش آنکه شبی زجمله تنهــا بشوی

از خود برهی بی ســـر وبی پــا بشوی

از دائرۀ هستی یِ این کـــــون ومکـــان

پـــــرواز کنــــــی بســوی بالا بشــــوی

چهارشنبه – ساعت ۲۲:۰۵ – ۲۶ – ۱۰ -۲۰۱۱

**********

خلوتگـــۀ راز

کیفِ دگر است سخن به خلوتگـــۀ راز

گفتن برِ دوست ، کو بـُــَود بنــده نــــواز

از شـــوقِ جواب دوست ،پر بگشــائی

بر اوج فلک ازین جهان، نمــائی پرواز

چهارشنبه – ساعت ۲۰ : ۲۲ – ۲۶ – ۱۰- ۲۰۱۱

**********

اِتجـــاه قلب

وقتی تو سخن به حضرتش می گوئی

باید زجهـــان تو دست خود بر شوئی

چــون دست نیــازِخــود ببـــا لا داری

قلبت  نرود  به  هر طـــرف یا سوئی

چهارشنبه – ساعت۲۲:۳۴- ۲۶ – ۱۰ – ۲۰۱۱

**********

سخن گفتن با خــدا

———————

آنگــاه ، که کلام حق بخواند انسان !

با خالق خود سخن بگوید  می دان !

چون نیک نظر کنی سخن گفتن او

با حضرت حق بُـَود ز راهِ قـــــر آن

چهارشنبه – ساعت۴۰ : ۲۲ – ۲۶ – ۱۰ – ۲۰۱۱

**********

آداب سخن گفتن با خد

هر وقت که کلام رب همی خوانی تو

با خالــقِ خود سخن همـــی رانی تــو

آداب سخن زدن ، بیـــاموز نخـــست!

در َمحضــــرِ ذات پاکِ سُبـــحــانی تو

چهارشنبه – ساعت ۰۳: ۲۳- ۲۶ – ۱۰ – ۲۰۱۱

**********
قرآن روشنی بخش دلـهـــــا

بگشای تو مصحفِ الهـــی  هر روز

وز پــر توِ آن نور بدل می افــروز

وانگـــاه که دلت  از آن نور گرفت

تو قــطرۀ از بحر معــــارف ، آموز

پنجشنبه – ساعت ۵۴ : ۰۷ – ۲۷ – ۱۰ – ۲۰۱۱

پـــایان

محمد عزیز( عزیزی) – پنج شنبه  ساعت۵۴ : ۰۷  پنجم عقرب سال ۱۳۹۰ هجری شمسی
مطابق به ۲۹ ذی القعده سال ۱۴۳۲ هجری قمری  وبرابر به :۲۷ – ۱۰ – ۲۰۱۱

hmaazizi@yahoo.co.uk

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما