۲۴ ساعت

۲۰ حوت
۳دیدگاه

دوبیتی ها یا رباعیات

 تاریخ  نشر یکشنبه ۲۰ حوت  ۱۳۹۶ –  ۱۱ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

دوبیتی ها یا رباعیات

( نشرنشده قسمت اول )

محترم  پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

آخرسال

سال آخرشد،با انفجارهای مزید

انتحــاری هـا همـه،ازنسـل یزید

ادامه نوشته…

۱۰ حوت
۲دیدگاه

فردیات یا تک بیت ها

تاریخ  نشر پنجشنبه دهم  حوت  ۱۳۹۶ –  اول مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

فردیات یا تک بیت ها

( که هنوزبه نشرنرسیده )

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

(۱)

تا که ملت بخواب خرگوش است

حـــال مــردم زبــد بـدتــربـیـنـیــم

ادامه نوشته…

۲۹ دلو
۲دیدگاه

ضایعهء بزرگ علمی

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۹  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۸  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

بسمه تعالی

ضایعهء بزرگ علمی

زین دهربی بقا همه در حال رفتنیم

تنها آنکه زندهء جاویداست،خداست

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

با دریغ وتأسف زیاد خبررسید که الحاج پوهنوال داکترعنایت الله کمندی سابق استاد دیپارتمنت کیمیای فاکولتهءساینس دانشگاه کابل، درعالم غربت وهجران وطن بتاریخ چهاردهم ماه جاری درشهر هامبورگ درجرمنی به عمرهشتا دوسه سالگی داعی اجل را لبیک، وازاین دهر فانی به جهان باقی شتافتند.

ادامه نوشته…

۲۳ دلو
۴دیدگاه

توتیای چشم

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۳  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۲  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

توتیای چشم

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

خاکـت وطـن بچـشـم بود،تـوتـیــای من

نـامـت هـمـیشـه بـاد بـه ذکـرودعای من

ادامه نوشته…

۱۸ دلو
۲دیدگاه

جانیان درملک ما

تاریخ  نشر چهار شنبه ۱۸ دلو  ۱۳۹۶ –  هفتم  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

جانیان درملک ما

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری 

جـانـیـــان ودهــر دون درمُـلک مــا

وضع کشورسخـت ویـران کـرده اند

ادامه نوشته…

۱۵ دلو
۲دیدگاه

خائن بی ایمان

تاریخ  نشر یکشنبه ۱۵ دلو  ۱۳۹۶ –  چهارم  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

خائن بی ایمان

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری

ای کرزی بی غیرت ،ای خائن بی ایمان

ای دشـمـن خلـق ما،ای حامـی طـالـبـــان

ادامه نوشته…

۰۵ دلو
۴دیدگاه

زدسـت نـا خلــف

تاریخ  نشر پنجشنبه پنجم  دلو  ۱۳۹۶ –  ۲۵ جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

زدسـت نـا خلــف

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری 

عجب یک مُلک آزادی،که داشتیم

عجب یک کشـورشادی،که داشتیم

ادامه نوشته…

۰۲ دلو
۲دیدگاه

حملات دشمنان وطن

تاریخ  نشر دوشنبه  دوم دلو  ۱۳۹۶ – ۲۲ جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

بسمه تعالی

حملات دشمنان وطن

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری

با دیدن حملهء دشمنان وطن، برادران کرزی وطنفروش درهوتل انترکا نتیننتال کابل،قتل وزخمی کردن عدهء بیگناهان،سرودهء ذیل برایم الهام گردید.

ادامه نوشته…

۱۷ جدی
۴دیدگاه

وطن ازدست ما رفت

تاریخ  نشر یکشنبه ۱۷ جدی  ۱۳۹۶ –  هفتم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

وطن ازدست ما رفت

محترم  پوهنوال داکتراسدالله حیدری

وطن داران،وطن،ازدست ما رفت

همـه بــاغ وچـمــن،ازدست مارفت

ادامه نوشته…

۱۲ جدی
۲دیدگاه

عبد شیطان

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۲ جدی  ۱۳۹۶ –  دوم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

عبد شیطان

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری

الا ای عـبـدالله جان،عـبــد شیـطـان

چـــرا نـوکــرشـدی،نــزد پلـیـــدان؟

ادامه نوشته…

۰۲ جدی
۴دیدگاه

مأمن آزادگان

تاریخ  نشر شنبه دوم  جدی  ۱۳۹۶ –  ۲۳  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

مأمن آزادگان

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری

استقبال از” کوکب اقبال لوگر” شعر خواجه صاحب محمد نعیم قادری

با مطلع:

کوکب اقـبــال لــوگــرباز رخشــان می شود

تا که از نام ونشانش هرسو عُنوان می شود

ادامه نوشته…

۲۲ قوس
۴دیدگاه

گورَ خر

تاریخ  نشر چهار شنبه ۲۲  قوس  ۱۳۹۶ –  ۱۳  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

گورَ خر

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری

 مُـلـک مــا در دهــن اژدهــری،اسـت که است

ارگ نشینـان وطن،کـوروکـری است که است

ادامه نوشته…

۰۴ قوس
۲دیدگاه

نرفته زیادم

تاریخ  نشر شنبه چهارم  قوس  ۱۳۹۶ –  ۲۵  نوامبر  ۲۰۱۷–  هالند

نرفته زیادم

محترم  پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

خواندن سرودهء زیبای استاد گرامی آقای محمد نسیم” اسیر” شاعر شناخته شده کشور،بامطلع:

یادم است آن روزگاران یادم است

یادم است آن نیک دوران یادم است

مرا درفکرآن انداخت تابه قدرممکن چیزهای را که ازوطن عزیزما به خاطردارم،تحت عنوان ” نرفته زیادم ” شامل این سروده بنمایم.

چون بنده درشعروشاعری،ادبیات واجتماعیات کاملاًغیرمسلکی بوده و بعد ازصنف نهم لیسهءعالی نجات تا گرفتن دکتورا ازاتحاد شوری سابقه تحصیلات وتدریسم همه دررشتهء انجنیری ساختمانی بوده و بادرک هجران وطن بعد از سن شصت ودوسالگی کم کم بسرودن اشعارآغاز نمودم. بناءً ازهمه خوانندگان گرامی وخصوصاً ازشاعران گرانقدرتمنا دارم تاهرکاستی  شعری، املائی وانشائیکه می یابند، بنده را مطلع نموده ممنون سازند.

نرفته زیادم

نـرفـتــه زیــادم ، هــوای وطــن

نـرفـتــه زیــادم، فـضـای وطــن

ادامه نوشته…

۲۳ عقرب
۲دیدگاه

هر روزه ماتم

تاریخ  نشرسه شنبه ۲۳ عقرب  ۱۳۹۶ –  ۱۴  نوامبر  ۲۰۱۷–  هالند

هر روزه ماتم

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری

۱۴،۱۱،۲۰۱۷،سدنی

“همش درد وهمش رنج وهمش غم”

بـه مُـلـک مـا بود هـر روزه مـاتــم

ادامه نوشته…

۱۲ عقرب
۲دیدگاه

هجران میهن

تاریخ  نشر جمعه ۱۲ عقرب  ۱۳۹۶ –  سوم  نوامبر  ۲۰۱۷–  هالند

هجران میهن

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری

” فـراق بوســتان رابـلـبـل افــســـرده مـیـدانـــد “

غم هجــران میهـن را،مهـاجـرگشـتـه مـیـدانـــد

ادامه نوشته…

۰۸ عقرب
۶دیدگاه

سودای میهن

تاریخ  نشر دوشنبه هشتم  عقرب  ۱۳۹۶ –  ۳۰  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

سودای میهن

محترم  پوهنوال داکتراسدالله حیدری

یادآنوقت که به میهن سرو سودایم بود

لوگرو باقی کشـور،هـمه جـا جایـم بود

ادامه نوشته…

۰۱ عقرب
۲دیدگاه

هشتاد سالگی

تاریخ  نشر دوشنبه اول عقرب  ۱۳۹۶ –  ۲۳  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

دوستان گرامی ! 

این سروده را باید فردا سه شنبه که مصادف است به سالروز تولد برادر بزرگوار جناب پوهنوال داکتر اسد الله حیدری همکار گرامی سایت ۲۴ ساعت که مملو از احساس پاکشان نسبت به وطن است نشر میکردم . اما بنده نسبت مصروفیت های رسمی نمیتوانم آنرا نشر کنم لهذا با پوزش امشب آنرا تقدیم شما عزیزان  نمودم .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

***************

هشتاد سالگی

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری 

گـذشـت هـشـتـاد سـالی زنـدگـانـی

نکــردم کــاری،ارزد قـــدر دانـی

ادامه نوشته…

۰۴ میزان
۳دیدگاه

دهمین سالگرد نشراتی سایت وزین ۲۴ ساعت

تاریخ  نشر سه شنبه ۴ میزان ۱۳۹۶ –  ۲۶  سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

دهمین سالگرد نشراتی سایت وزین ۲۴ ساعت مبارک باد !

محترم پوهنوال داکتراسدلله حیدری

۲۴ سـاعت بشـد، ده ساله با خیـر

مبارک باد سـالروز، نـازنیـنـشِ

ادامه نوشته…

۲۰ سنبله
۲دیدگاه

حقه بازان

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۰ سنبله   ۱۳۹۶ – ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

حقه بازان

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

سرگروپ حقه بازان، کرزی است

بعـد اواشـرف غـنـی واتـمــر است

ادامه نوشته…

۱۰ سنبله
۴دیدگاه

عید سعید قربان

تاریخ  نشر جمعه دهم  سنبله   ۱۳۹۶ – اول سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

عید سعید قربان

حلول عید سعید قربان راخدمت کافّه مسلمانان جهان،اخصاً مسلمانان وطن عزیزما افغانستان،ازصمیم قلب تبریک وتهنیت عرض میدارم.

گرچه ازدست ارگ نشینان خائن ملی وبرادران طالب وداعشی شان هرروزدرهرگوشه وکناروطن قتل های عام هموطنان بیگناه ما صورت میگیرد ومسرت های آمدن عید را به مصیبت ها،عزاداری ها و حزن واندوه مبدل نموده اند،مگر چارهءنداریم جزآنکه سرنگونی این دولت خائن ملی ،برادران دورازاسلام وحامیان این جانیان را استدعا نمائیم.

آمین یا رب العلمین

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری

عید قربان

عـیــد قـربـان آمـد وجـانـم بقـربـانـت وطن

تا به کی؟ سـوزم، بسازم، درد هجرانت وطن

ادامه نوشته…

۰۹ سنبله
۲دیدگاه

قتل وقتال

تاریخ  نشر پنجشنبه نهم   سنبله   ۱۳۹۶ –  ۳۱  آگست ۲۰۱۷–  هالند

استقبال ازشعرحضرت حافظ علیه الرحمه بامطلع:

این چه شوراست که در دورقمرمی بینم

همه آفاق پراز فتنه وشرمی بینم

قتل وقتال

محترم پوهنوال داکتر اسدلله حیدری

**************

این چه ظلمیست که درمُلـکِ پدرمی بینم

همه جـا قتل وقتـال،شـام وسـحـر می بینم

ادامه نوشته…

۲۹ اسد
۴دیدگاه

شرم لوگر

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۹ اسد  ۱۳۹۶ – ۲۰ آگست ۲۰۱۷–  هالند

شرم لوگر

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری

***********

یکی خـائـن بـه مُـلک داریــم عـزیـزان

کـه بـاشــد شــرم لـوگــر ننـگ افــغــان

ادامه نوشته…

۱۹ اسد
۴دیدگاه

شمهءازخاطراتم،سجایا و شخصیت والای علمی

تاریخ  نشر پنچشنبه ۱۹ اسد  ۱۳۹۶ –  دهم  آگست ۲۰۱۷–  هالند

بسمه تعالی

شمهء از خاطراتم ، سجایا و شخصیت والای علمی وفرهنگی پروفیسورمیرحسین شاه

***********

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

************

به تأسی از نوشتهء استادان گرانقدر هر یک شاه محمود محمود ومحمد نصیرمهرین” به منظورارجگذاری به فراورده ها وزحمات استاد میر حسین شاه”، استاد ورئیس فاکولتهءادبیات وعلوم بشری پوهنتون کابل.

ادامه نوشته…

۰۷ اسد
۲دیدگاه

چرا این جانیان زنده باشند؟

تاریخ  نشر شنبه هفتم  اسد  ۱۳۹۶ – ۲۹  جولای ۲۰۱۷–  هالند

چرا این جانیان زنده باشند؟

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری 

الا ای هموطن،ای مظلوم بیچاره،

مصیبت بار وآواره،

دشمنان اول تان،کرزی خائن نامرد ومکاره،

وطن فروش،حامی وبرادربزرگ طالبان

وداعشیان.

ادامه نوشته…

۲۵ سرطان
۲دیدگاه

خائن ملی

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۵ سرطان  ۱۳۹۶ – ۱۶  جولای ۲۰۱۷–  هالند

خائن ملی

پوهنوال داکتراسدالله حیدری

۱۶،۷،۲۰۱۷،سدنی

********

خائن ملی به کشور،کرزی است

بعـداواشـرف غـنـی واتـمـراست

ادامه نوشته…