۲۴ ساعت

۲۸ عقرب
۲دیدگاه

روســیـــاه

تاریخ نشر دوشنبه ۲۸ عقرب  ۱۳۹۷ – ۱۹ نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

روســیـــاه

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری 

کلــهء بــی مـغـز ودســتــار بــزرگ

کـی تـرا زیـبـد ای ظـالـم چـوگـرگ

ادامه نوشته…

۱۴ عقرب
۴دیدگاه

جانی لوگر

تاریخ نشر دوشنبه ۱۴ عقرب  ۱۳۹۷ –  پنجم  نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

جانی لوگر

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری

الا اشـرف غـنـی، جـانـی لـوگـــر

تراعـقـل ودرایت نیست در ســر

ادامه نوشته…

۱۲ عقرب
۴دیدگاه

انتخابات شوری

تاریخ نشر شنبه ۱۲ عقرب  ۱۳۹۷ –  سوم  نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

انتخابات شوری

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری

انـتـخـابـات شـوری،جـزفـریـب عــام نیست

صـادقـانِ کـشـورم را،بُـرد درفـرجام نیست

ادامه نوشته…

۰۵ عقرب
۴دیدگاه

انتخابات وطن

تاریخ نشر  شنبه پنجم  عقرب  ۱۳۹۷ – ۲۷ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

انتخابات وطن

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری 

انـتـخـابــات وطـن ، جـزهـیـلـه ونـیـــرنـگ نیست

صادقانه سعی دراین راه ، جزء این فرهنگ نیست

ادامه نوشته…

۲۸ میزان
۲دیدگاه

غرقه درخون

تاریخ نشر شنبه   ۲۸ میزان  ۱۳۹۷ – ۲۰ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

غرقه درخون

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری

بگشته عبدالرازق غرقه درخون

زدسـت جانیـانِ غـول ومجـنـون

ادامه نوشته…

۱۱ میزان
۴دیدگاه

سه دوبیتی

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۱ میزان  ۱۳۹۷ – سوم  اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

سه دوبیتی

زمستان پیشروست

زمستان پیشروست،یاربّ زلطفت

نـظـربرحــالِ مُـلـک ومــردم مــا

ادامه نوشته…

۰۸ سنبله
۴دیدگاه

وطن خونین است

تاریخ نشر پنجشنبه  هشتم  سنبله  ۱۳۹۷ –  ۳۰ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

وطن خونین است

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

وطـن زدسـت خـائنـان ارگ،خونین است

هـم زدسـت چاکـران بی دین،خونین است

ادامه نوشته…

۲۹ اسد
۴دیدگاه

عـیــد قــربـــان

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۹ اسد ۱۳۹۷ –  ۲۰ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

عـیــد قــربـــان

حلول عید سعید اضحی یا عید قربان راخدمت کافّهء مسـلـمانـان جهــان

عموماً واخصاً خدمت تمام هم میهنان عزیزخود صمیانه تبریک وتهنیت

عرض داشته وازخداوند نهایت مهربان التجا دارم که هرچه زودتر یک

صلح وآرامش واقی را دروطن عزیز ما حکمفرما گرداند.

ادامه نوشته…

۱۶ اسد
۴دیدگاه

اهداء به شهدای مظلوم اخیرافغانستان عزیز

تاریخ نشر سه شنبه ۱۶ اسد ۱۳۹۷ –  هفتم  آگست  ۲۰۱۸–  هالند

اهداء به شهدای مظلوم اخیرافغانستان عزیز،اخصاً به شهدای مسجدامام زمان(ع) درگـردیـزوشهـدای ارتش افـغـانستـان درولسـوالی چـنـارتوی ولایت ارزگان.

شاعر: ژولیده نیشاپوری

انتخاب: از پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

بس که درنـزد خــدا قـدروبهــا دارد شهـید

ارتـبـاط مسـتـقـیـمـی بـاخـــدا دارد شـهـیـد

ادامه نوشته…

۱۰ اسد
۲دیدگاه

بیــخــرد

تاریخ نشر چهار شنبه دهم  اسد ۱۳۹۷ –  اول آگست  ۲۰۱۸–  هالند

بیــخــرد

انتخاب از : محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

بیـخـرد درخـیــال آن بـوده

که مراجد وباب خـان بـوده

ادامه نوشته…

۰۵ اسد
۴دیدگاه

جــانــی و دنــی

تاریخ نشر جمعه پنجم  اسد ۱۳۹۷ – ۲۷ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

جــانــی ود نــی

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری

طالب وداعش هما نا، کرزی واشرف غنیست

هـردوی ایـن خـائنـان،خیـلی جــانـی ودنیست

ادامه نوشته…

۰۴ سرطان
۷دیدگاه

طالـب و داعـش

تاریخ  نشر دوشنبه  چهارم  سرطان ۱۳۹۷ –  ۲۵ جون  ۲۰۱۸–  هالند

طالـب و داعـش

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری

*******

نی طــالـب وداعـش ونـه کـر می ماند

نی قـتـل وقـتــال

ادامه نوشته…

۲۴ جوزا
۲دیدگاه

شوخ ارمنی زادم

تاریخ  نشر پنجشنبه ۲۴ جوزا  ۱۳۹۷ –  ۱۴ جون  ۲۰۱۸–  هالند

شوخ ارمنی زادم

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

شوخ ارمنی زادم،یک دمی مداراکن

یا بیا مسلمان شو ، یا مرا نصـارا کن

ادامه نوشته…

۱۴ جوزا
۴دیدگاه

یا علی (ع)

تاریخ  نشر دو شنبه ۱۴ جوزا  ۱۳۹۷ –  چهارم  جون  ۲۰۱۸–  هالند

یا علی (ع)

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

ای که هستی،شاه شاهان یا علی!

ای که هسـتی شاه مـردان یاعلی!

ادامه نوشته…

۰۶ جوزا
۴دیدگاه

دوبیتی های جدید

تاریخ  نشر یکشنبه  ششم  جوزا  ۱۳۹۷ – ۲۷ می  ۲۰۱۸–  هالند

دوبیتی های جدید

تخم سپند

سالهـا شد که عـزیـزان تودرهـجـر،وطن

گشـته اند تخم سـپند، دور زدامـانت، میـهـن

ادامه نوشته…

۳۱ ثور
۲دیدگاه

مناجاتیه بحق روزه داران

تاریخ  نشر دوشنبه  ۳۱ ثور  ۱۳۹۷ – ۲۱ می  ۲۰۱۸–  هالند

مناجاتیه

بحق روزه داران

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

خـــداونــدا! بـحــق روزه داران

به حال سجده ات گیری، زمن جان

ادامه نوشته…

۱۱ ثور
۴دیدگاه

کجا شد غیرت افغانی تان ؟

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۱ ثور  ۱۳۹۷ –  اول می  ۲۰۱۸–  هالند

کجا شد غیرت افغانی تان ؟

محترم  پوهنوال داکتراسدالله حیدری

ای ملت غیور،مردان بی هراس

چرا اینگونه خاموشید؟

گرگان درنده،

قصابان بی رحم

همه روزه

عزیزان تانرا،بی رحمانه

میدرند،منفجرمیدارند

ادامه نوشته…

۰۸ ثور
۴دیدگاه

هفت ثور و هشت ثور روز ماتم ملی

تاریخ  نشر شنبه هشتم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۸ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

8_saur

هفت ثور و هشت ثور روز ماتم ملی مردم افغانستان

دوستان عزیز ، هموطنان گرامی ، ضمن عرض سلام و ادب !

دیروز جمعه  هفتم ثور و  امروز شنبه  هشتم ثور ۱۳۹۷ خورشیدی است .  نظر به تقاضا ها و ایمیل های مکرر خواننده گان و هموطنان عزیز که در هفت و هشت ثور تعدادی از عزیزان شان  توسط یک تعداد از نوکران روس ها ، چتلستانی ها ایرانی ها ، سعودی ها ، آدمکش ها ، راکت انداز ها  ، تفنگسالار ها ، جنایتکاران ، مجاهد نما ها ، وطنفروش ها ، چپاولگر ها و غیره وحشی ها یا به شهادت رسیدند و یا آواره و ناپدید شدند، روحشان شاد ویادشان گرامی باد.

ایشان از من خواستند که این سروده عالی و مملو از احساس پاک و واقعی محترم پوهنوال داکتر اسد الله حیدری را که از عمق دل سروده است بار دیگر در این روز شوم تقدیم عزیزان سایت ۲۴ ساعت و فیسبوک های آن نمایم تا خجالت و شرمی باشد به ظالمان و خاینان هفتم و هشتم ثور روز های ماتم ملی مردم مظلوم افغانستان .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

*******

محترم پوهنوال داکتر اسداالله حیدری

هفت ثور۱۳۸۸ مطابق ۲۷،۰۴،۲۰۰۹،سدنی

***********************

هفت وهشت ثورآمـد درد بی درمـان رسید

خا ئنان وظا لمان راقـدرت ودوران رسید

ادامه نوشته…

۲۹ حمل
۲دیدگاه

همبستگی

تاریخ  نشر چهارشنبه  ۲۹ حمل   ۱۳۹۷ –  ۱۸ اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

همبستگی

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

بـاهـمـی واتـفــاق،هـمـبـسـتـگـــی

بـاشـد امـروز،لازمـه بـرزنـدگــی

ادامه نوشته…

۲۶ حمل
۲دیدگاه

دوبیتی ها یا رباعیات

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۶ حمل   ۱۳۹۷ – ۱۵  اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

دوبیتی ها یا رباعیات

( قسمت چهارم و اخیر )

محترم  پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

چشم کوروگوش کر

چـشـم کـوروگــوش کـــر داردغـنـی

کی؟ زمُـلـک خـود خـبــردارد غـنـی

ادامه نوشته…

۲۲ حمل
۲دیدگاه

میهن زیبای ما غرقه درخون شد

تاریخ  نشر چهار شنبه  ۲۲ حمل   ۱۳۹۷ –  ۱۱ اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

میهن زیبای ما غرقه درخون شد

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

الا ای هموطن مظلوم،میهن  زیبای ما

غرقه درخون شد

ادامه نوشته…

۱۶ حمل
۲دیدگاه

دوبیتی ها یا رباعیات

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۱۶ حمل   ۱۳۹۷ –  پنجم  اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

دوبیتی ها یا رباعیات

( قسمت سوم )

محترم  پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

الهی تا به کی

الهی تا به کی؟ این روزو حال است

که ارگ کـشورم،پـرازشـغـــال است

ادامه نوشته…

۱۴ حمل
۴دیدگاه

شـرم و حیــا

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۴ حمل   ۱۳۹۷ –  سوم اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

شـرم و حیــا

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

باالهام گرفتن ازشعرمرحوم عشقری با مطلع:

شرم وحیا بدیدهءخرد وکلان  نماند

نورونمک بچهرهء پیروجوان نماند

شـرم وحیـا زجمـع یـزیـدان مـان برفت

بـاغصب ارگ زوطن،امن وامان برفت

ادامه نوشته…

۱۱ حمل
۲دیدگاه

دوبیتی ها یا رباعیات

تاریخ  نشر شنبه ۱۱ حمل   ۱۳۹۷ –  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

دوبیتی ها یا رباعیات

( قسمت دوم )

محترم  پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

عید امسال

رمضان رانمودند، ماه مرگبار

عیدما امسال بودست،عیداشکبار

ادامه نوشته…

۲۹ حوت
۴دیدگاه

سال نو و عید باستانی نوروز مبارک

تاریخ  نشر سه شنبه  ۲۹ حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۰ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

بسمه تعالی

حلول عید باستانی نوروز خدمت همه

هموطنان عزیزمبارک باد!

ادامه نوشته…