۲۴ ساعت

۰۵ اسد
۳دیدگاه

ائتلاف همراه لاف

تاریخ نشر جمعه پنجم  اسد ۱۳۹۷ – ۲۷ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

ائتلاف همراه لاف

محترم نذیر ظفر

ائتلاف همراه لاف است بشنوید

این دروغ های گزاف است بشنوید

ادامه نوشته…

۰۳ اسد
۲دیدگاه

مردک قاق خورد اندام

تاریخ نشر چهار شنبه  سوم  اسد ۱۳۹۷ – ۲۵ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

مردک قاق خورد اندام

محترم نذیر ظفر

غنی آرام آرام میکند کار

حریفان را کند با خنده وردار

ادامه نوشته…

۰۱ اسد
۲دیدگاه

زمان ستیز

تاریخ نشر دوشنبه اول اسد ۱۳۹۷ – ۲۳ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

زمان ستیز

نوشتۀ : محترم نذیر ظفر
کشور عزیز ما از قدیم الایام زاد گاه دانشمندان ؛ شاعران ؛ نو یسنده گان و هنر مندانی چیره دست بوده که سر مایه معنوی کشور مان بحساب میرود و دریغ و درد که اکثر قلم بدستان و هنر مندان ما نظر به مشکلات اقتصادی و اجتماعی نتوانسته اند اثار شانرا به نسلهای بعد انتقال دهند وخوشبختانه امروز با امکانات گسترده تکنا لوژی میتوان از هرهنر مند و نویسنده اثری را بخوانش گرفت .
۳۰ سرطان
۳دیدگاه

هر کی به او شد غلام ، رهبرما میکند

تاریخ نشر شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷ – ۲۱ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

هر کی به او شد غلام ، رهبرما میکند

محترم نذیر ظفر

هر چی بخواهد. حریف بر سر ما میکند

هر کی به أو شد غلام ، رهبرما میکند

ادامه نوشته…

۲۵ سرطان
۲دیدگاه

بیا دوستم

تاریخ نشر دوشنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۷ – ۱۶ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

بیا دوستم

نوشته محترم  نذیر ظفر
بیا دوستم ؛ ولی عقلت به سر گیر

مباش مانند ســــابق کهنه تد بیر

ادامه نوشته…

۲۲ سرطان
۲دیدگاه

الله تو نگهدار

تاریخ نشر جمعه ۲۲ سرطان ۱۳۹۷ – ۱۳ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

الله تو نگهدار

نوشته محترم  نذیر ظفر

ما را ز غم و غصه و از قاتل و اشرار الله تو نگهدار

از چنگ چپاولــــــــــگر و افراد تبهکار الله تو نگهدار

ادامه نوشته…

۱۴ سرطان
۲دیدگاه

منت کش

تاریخ  نشر پنجشنبه   ۱۴ سرطان ۱۳۹۷ –  پنجم  جولای  ۲۰۱۸–  هالند

منت کش

نوشته محترم نذیر ظفر

لویزیانا امریکا

عمریست ناز آن بـــــت عیار میکشم

منت به دوش این دل بیــمار میکشم

ادامه نوشته…

۳۱ ثور
۱ دیدگاه

خونین

تاریخ  نشر یکشنبه  ۳۰ ثور  ۱۳۹۷ – ۲۰ می  ۲۰۱۸–  هالند

خونین

نوشته محترم  نذیر ظفر

۱۷ /۵ / ۲۰۱۸

وطن از ظلمت اشــرار دغا خونین است

ملت غــمزده از جور و جفا خو نین است

ادامه نوشته…

۳۰ ثور
۲دیدگاه

رمضانی

تاریخ  نشر یکشنبه  ۳۰ ثور  ۱۳۹۷ – ۲۰ می  ۲۰۱۸–  هالند

فرخنده باد ماه مبارک صیام این ماه ضیافت الهی بر تمام مسلیمن .

نوشته محترم  نذیر ظفر

رمضانی

یارب تو مرا ز عشق خود کام ببخش

مجنون صفتم مرا زعشق نام ببخش

ادامه نوشته…

۱۰ حمل
۱ دیدگاه

کیف بهار

تاریخ  نشر جمعه دهم  حمل   ۱۳۹۷ –  ۳۰ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

کیف بهار

نوشته محترم نذیر ظفر

بیا که نگــــــهت جان میدهد هوای بهار

بـــــــــسان غنچه بخندیم در فضای بهار

ادامه نوشته…

۰۴ حمل
۲دیدگاه

درد سر

تاریخ  نشر  شنبه چهارم  حمل   ۱۳۹۷ –  ۲۴ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

درد سر

نو شته : محترم  نذیر ظفر 

بدون روی تو هـــر نو بهار درد سر است

قســـم به لاله که هر انتـظار درد سر است

ادامه نوشته…

۲۷ حوت
۲دیدگاه

بدون حجاب

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۷ حوت  ۱۳۹۶ –  ۱۸ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

بدون حجاب

نوشتۀ : محترم  نذیر ظفر

چـــــهره بگـــشا که آفتاب شود

جـــانم از گر می ات بتاب شود

ادامه نوشته…

۱۵ حوت
۱ دیدگاه

جادوی مهر :

 تاریخ  نشر سه شنبه ۱۵ حوت  ۱۳۹۶ –  ششم  مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

جادوی مهر :

نوشته محترم نذیر ظفر

۴ / ۱۱ / ۲۰۱۷

جـــادوی عـــــــشق تـــــــــو ما را به تمنا انداخت

باشـــــــه ای مــــــــــهر تو مرغ دلم از پا انداخت

ادامه نوشته…

۱۸ دلو
۱ دیدگاه

نمیدانستم

تاریخ  نشر چهار شنبه ۱۸ دلو  ۱۳۹۶ –  هفتم  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

نمیدانستم

نوشته محترم  نذ یر ظفر

یار آهنــگ ســـــــفر داشت نمیدانستم

غیر مــن هر که خبر داشت نمیدانستم

ادامه نوشته…

۱۵ دلو
۲دیدگاه

شعر مرثیه

تاریخ  نشر یکشنبه ۱۵ دلو  ۱۳۹۶ –  چهارم  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

شعر مرثیه

نوشته محترم  نذیر ظفر

شعر شد مــــــر ثیه و طـــرز سخن ماتم شد

روز تا روز عـــزیـــــــزان ز کـــنارم  کم شد

ادامه نوشته…

۱۹ جدی
۲دیدگاه

شناخت

تاریخ  نشر سه  شنبه ۱۹ جدی  ۱۳۹۶ –  نهم   جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

شناخت

نوشته : محترم نذیر ظفر

ما در میان جامه أی تقوا کلان شدیم

بی بغض و بی حسادت و أغوا کلان شدیم

ادامه نوشته…

۱۴ جدی
۲دیدگاه

یاد تان است ؟

تاریخ  نشر پنجشنبه ۱۴ جدی  ۱۳۹۶ –  چهارم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

یاد تان است ؟

نوشته محترم  نذیر ظفر

یاد تان است بر این عشوه گران کف زدن ها

یاد تان است دوصد وعده و شیرین سخن ها

ادامه نوشته…

۲۹ قوس
۱ دیدگاه

زبان ستیز

تاریخ  نشر چهار شنبه ۲۹ قوس  ۱۳۹۶ –  ۲۰  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

زبان ستیز

محترم نذیر ظفر

زبان است بر هر افـهام و تفهیم

نفاق افگن بود شــیطان الر جیم

ادامه نوشته…

۲۳ قوس
۲دیدگاه

نفاق افگن

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۳  قوس  ۱۳۹۶ –  ۱۴  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

تقدیم به نفاق افگنانیکه که بین اقوام ، ملیت ها و مذاهب تفرقه ایجاد میکنند.

نوشتۀ : محترم  نذیر ظفر

نفاق افگن
آنانکه نفاق بین مردم کارند

هم جاهل و هم مفسد و هم اشرارند

ادامه نوشته…

۲۷ میزان
۲دیدگاه

مردم بی دفاع و با فر هنگ

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۷ میزان ۱۳۹۶ – ۱۹  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

مردم بی دفاع و با فر هنگ

محترم نذیر ظفر

تا تفنگ است وحشت جنگ است

تا که جنگ است زور و نیرنگ است

ادامه نوشته…

۰۸ میزان
۱ دیدگاه

الگوی حریت

تاریخ  نشر شنبه هشتم  میزان ۱۳۹۶ –  ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

باسم تعالی
ایام محرم را به حسین بأورا ن و عزا داران سید لشهدا علیه السلام تسلیت عرض نموده
و أر خداوند بزرگ بحق حسین علیه السلام و یاران باوفایش محو و نابودی حسین ستیزان داعش و طالبان را خواهانم و این سروده نا چیز خود را به روان پاک شهیدان کربلا حسین اهدا میدارم

محترم نذیر ظفر

ادامه نوشته…

۰۴ میزان
۲دیدگاه

در وطن عزیز مان یک حکومت واقعا مردمی

تاریخ  نشر سه شنبه ۴ میزان ۱۳۹۶ –  ۲۶  سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

بنام خداوند جان و خرد

استدعا میکنم که در وطن عزیز مان یک حکومت واقعا مردمی

و صلح دایمی رویکار آید و افغانستان عزیز به اوج ترقی برسد

و متعصبین و مخربین در هر لباسی که استند محو گردند

**************

عده یی از سایت ها بنا به دستور و یا نظر به کمبود بینش و درک جامعه  ما ؛ دست تعصب شان به زبان و قومگرایی دراز است

محترم نذیر احمد ظفر

با درود بیکران دهمین سالگرد نشراتی سایت وزین ۲۴ ساعت را به مدیریت مدبرانه جناب مهدی جان بشیر هروی و همه دست اندر کاران این سایت و همکاران قلمی و همه خواننده گان و علاقه مندان این سایت صمیمانه عرض تبریک گفته و این مشعل درخشان فر هنگی و بی تعصب را همیشه روشن و پایدار آرزو میکنم .

ادامه نوشته…

۲۶ سنبله
۳دیدگاه

یار خام

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۶ سنبله   ۱۳۹۶ – ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

یار خام

نوشته محترم  نذیر ظفر
زمانه یاد تـــــــــرا در دلـــــم هویدا کرد

مرا به مــــــوسم پیری دوباره شیدا کرد

ادامه نوشته…

۱۵ سنبله
۲دیدگاه

خراب

تاریخ  نشر چهار شنبه ۱۵ سنبله   ۱۳۹۶ – ششم  سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

خراب

نوشته محترم  نذیر ظفر

گفتم مرا دو چشــــم تو زیبا خراب کرد

ساقی ؛ به طعنه گفت که مینا خراب کرد

ادامه نوشته…

۱۵ سنبله
۳دیدگاه

ز مزمه های دل شاعر

تاریخ  نشر چهار شنبه ۱۵ سنبله   ۱۳۹۶ – ششم  سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

بنام آفرید گار جهان

ز مزمه های دل شاعر

نوشته محترم نذیر ظفر

ثنای خدای را میکنم که شاعری بنام اسحاق ثنا آفرید و قریحه ای سر شاری به وی اعطا کرد که اشعارش در خور خوانش و قابل ستایش است .

ادامه نوشته…