۲۴ ساعت

۲۱ حوت
۳دیدگاه

لعنت به نوروز ستیزان

تاریخ نشرسه شنبه ۲۱ حوت ۱۳۹۷ – ۱۲ مارچ۲۰۱۹ – هالند

به پیشواز نو روز باستانی
لعنت به نوروز ستیزان
نوشته : محترم  نذیر ظفر

بنگر که چی حالست
نوروز حرام گشته و صد فتنه حلال است
بنگر که چی حالست

ادامه نوشته…

۱۳ حوت
۳دیدگاه

مرغ دلکم هوای کابل دارد

تاریخ نشر دوشنبه ۱۳  حوت  ۱۳۹۷  –  چهارم  مارچ ۲۰۱۹هالند

مرغ دلکم هوای کابل دارد

محترم نذیر ظفر

هر باد صبا نسیم سنبل دارد

هر مرغ چمن ترانه گل دارد

ادامه نوشته…

۰۳ حوت
۳دیدگاه

یار سر طبیب

تاریخ نشر جمعه سوم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۲  فبروری ۲۰۱۹هالند

یار سر طبیب

نوشته محترم  نذیر ظفر
گر یار ســـر طبـــــیبم دردم دوا نسازد

تعویذ دســــــت ملا ما را شــــفا نسازد

ادامه نوشته…

۱۳ دلو
۲دیدگاه

به افتخار آمدن طالبان

تاریخ نشر شنبه  ۱۳ دلو ۱۳۹۷  –  دوم  فبروری ۲۰۱۹هالند

به افتخار آمدن طالبان

نوشته : محترم نذیرظفر

طالب ادم نمیشود هر گز

کینه إش کم نمیشود هر گز

ادامه نوشته…

۰۸ دلو
۳دیدگاه

مرده باد طالبان — زنده باد افغانستان

تاریخ نشر دوشنبه  هشتم  دلو ۱۳۹۷ –  ۲۸ جنوری  ۲۰۱۹هالند

مرده باد طالبان زنده باد افغانستان
نوشته :محترم  نذیر ظفر ۲۶/۱/۱۹ ورجیینا
طالب و طالب پرستان مرده باد

قاتل و جـــانی دوران مرده باد

ادامه نوشته…

۰۶ دلو
۳دیدگاه

بیگانه

تاریخ نشر شنبه  ششم  دلو ۱۳۹۷ –  ۲۶ جنوری  ۲۰۱۹هالند
   **__________________________________**

بیگانه

نوشته محترم نذیرظفر
خــــمار من نشکست در شراب بیگانه

شــــکست جام مـــــن ازانتخاب بیگانه

ادامه نوشته…

۱۴ جدی
۳دیدگاه

جای گل بؤسه روی خار زنم

تاریخ نشر جمعه  ۱۴ جدی  ۱۳۹۷ –  چهارم  جنوری  ۲۰۱۹–  هالند

جای گل بؤسه روی خار زنم

محترم نذیر ظفر

هر کجا از غم تو جار زنم

مژه با اشک انتظار زنم

ادامه نوشته…

۰۴ جدی
۲دیدگاه

زود گذشت

تاریخ نشر سه شنبه چهارم  جدی  ۱۳۹۷ –  ۲۵ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

زود گذشت

نوشته محترم  نذیر ظفر
به سیر گل نرســــــــــیدم بهار زود گذشت

بسان عمـــــــــر منی غمگسار زود گذشت

ادامه نوشته…

۰۲ جدی
۲دیدگاه

مهاجر

تاریخ نشر یکشنبه دوم  جدی  ۱۳۹۷ –  ۲۳ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

مهاجر

محترم نذیر ظفر

مرا بین قفس محصور کردند

ز باغ و آشـــــیانم دور کردند

ادامه نوشته…

۲۶ قوس
۲دیدگاه

صنع خدا

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۶  قوس  ۱۳۹۷ –  ۱۷ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

صنع خدا

نوشتۀ : محترم  نذیرظفر
۱۸/۱۱/۱۲ ورجینیا
از کـودکی به چــــهره ای تو آشنا شدم
پیــری رســید و کی ز خیالت جدا شدم

ادامه نوشته…

۱۶ عقرب
۳دیدگاه

خیال یار

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۶ عقرب  ۱۳۹۷ –  هفتم  نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

خیال یار

محترم نذیر ظفر

هجوم جلوه دل انگیزو عاشق افروز است

خیال یار به هر شب اگر کنی روز است

ادامه نوشته…

۰۹ عقرب
۳دیدگاه

( صدای شهید ستر جنرال قهر مان رازق )

تاریخ نشر چهار شنبه نهم عقرب  ۱۳۹۷ – ۳۱ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

( صدای شهید ستر جنرال قهر مان رازق )

نوشتۀ محترم : نذیر ظفر

من برای وطن و هموطنم کشته شدم

بهر حفظ گل و باغ وچمنم کشته شدم

ادامه نوشته…

۲۷ میزان
۲دیدگاه

بتو شهید قهرمان وطنپرست جنرال رازق

تاریخ نشر جمعه   ۲۷ میزان  ۱۳۹۷ – ۱۹ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

بتو شهید قهرمان وطنپرست
( جنت مکان جنرال رازق )

محترم نذیر ظفر
ای شهید یی که شهادت به وجودت نازد

دست تاریخ برای تو تجمل سازد

ادامه نوشته…

۱۷ میزان
۲دیدگاه

رای دادن

تاریخ نشر سه شنبه  ۱۷ میزان  ۱۳۹۷ –  نهم   اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

رای دادن

نوشتۀ : محترم  نذیر ظفر
***

هر بار بهــــر دزد و دغل رای میدهیم

دزدان بکرسی های وطن جای میدهیم

ادامه نوشته…

۱۲ میزان
۳دیدگاه

نا امید

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۲ میزان  ۱۳۹۷ – چهارم  اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

نا امید

نوشتۀ : محترم نذیر ظفر

شد مدتی که دفتر اشعارم بسته ام

لب از ترانه های شکر بار بسته ام

ادامه نوشته…

۳۰ سنبله
۳دیدگاه

شنا خت کر بلا

تاریخ نشر جمعه ۳۰ سنبله  ۱۳۹۷ –  ۲۱ سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

شنا خت کر بلا

نوشته محترم نذیر ظفر

کر بلا را از بنا باید شناخت

مظهر عشق خدا باید شناخت

ادامه نوشته…

۱۰ سنبله
۳دیدگاه

صد لعن به دشمن وطن می گویم

تاریخ نشر شنبه  دهم   سنبله  ۱۳۹۷ –  اول سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

صد لعن به دشمن وطن می گویم

محترم نذیر ظفر

تا زنده ام آزاد سخن می گویم

صد لعن به دشمن وطن می گویم

ادامه نوشته…

۰۷ سنبله
۳دیدگاه

عاقبت جنگ

تاریخ نشر چهار شنبه  هفتم  سنبله  ۱۳۹۷ –  ۲۹ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

عاقبت جنگ

محترم نذیر ظفر
میان موج های بحر جنگ شد

تلاطم ها همه خونابه رنگ شد

ادامه نوشته…

۲۴ اسد
۳دیدگاه

سلام به غزنه کهن

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۴ اسد ۱۳۹۷ –  ۱۵ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

سلام به غزنه کهن

نا بود باد طالبان و حا میان شان ؛ سر بلند باد غزنویان

محترم نذیر ظفر

محمود ! دیده بگشا ؛ غزنه دیار خون شد

از دست خـــــصم مفسد چون جویبار خون شد

ادامه نوشته…

۱۱ اسد
۳دیدگاه

چــون زمانه بکــــام نادان شد

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۱ اسد ۱۳۹۷ –  دوم  آگست  ۲۰۱۸–  هالند

چــون زمانه بکــــام نادان شد

محترم نذیر ظفر

چــون زمانه بکــــام نادان شد

اهل بیـــنش بـخاک یکسان شد

ادامه نوشته…

۰۵ اسد
۳دیدگاه

ائتلاف همراه لاف

تاریخ نشر جمعه پنجم  اسد ۱۳۹۷ – ۲۷ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

ائتلاف همراه لاف

محترم نذیر ظفر

ائتلاف همراه لاف است بشنوید

این دروغ های گزاف است بشنوید

ادامه نوشته…

۰۳ اسد
۲دیدگاه

مردک قاق خورد اندام

تاریخ نشر چهار شنبه  سوم  اسد ۱۳۹۷ – ۲۵ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

مردک قاق خورد اندام

محترم نذیر ظفر

غنی آرام آرام میکند کار

حریفان را کند با خنده وردار

ادامه نوشته…

۰۱ اسد
۲دیدگاه

زمان ستیز

تاریخ نشر دوشنبه اول اسد ۱۳۹۷ – ۲۳ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

زمان ستیز

نوشتۀ : محترم نذیر ظفر
کشور عزیز ما از قدیم الایام زاد گاه دانشمندان ؛ شاعران ؛ نو یسنده گان و هنر مندانی چیره دست بوده که سر مایه معنوی کشور مان بحساب میرود و دریغ و درد که اکثر قلم بدستان و هنر مندان ما نظر به مشکلات اقتصادی و اجتماعی نتوانسته اند اثار شانرا به نسلهای بعد انتقال دهند وخوشبختانه امروز با امکانات گسترده تکنا لوژی میتوان از هرهنر مند و نویسنده اثری را بخوانش گرفت .
۳۰ سرطان
۳دیدگاه

هر کی به او شد غلام ، رهبرما میکند

تاریخ نشر شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷ – ۲۱ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

هر کی به او شد غلام ، رهبرما میکند

محترم نذیر ظفر

هر چی بخواهد. حریف بر سر ما میکند

هر کی به أو شد غلام ، رهبرما میکند

ادامه نوشته…

۲۵ سرطان
۲دیدگاه

بیا دوستم

تاریخ نشر دوشنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۷ – ۱۶ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

بیا دوستم

نوشته محترم  نذیر ظفر
بیا دوستم ؛ ولی عقلت به سر گیر

مباش مانند ســــابق کهنه تد بیر

ادامه نوشته…