۲۴ ساعت

01 آوریل
۱ دیدگاه

نیایش

تاریخ نشر سه شنبه  اول اپریل  ۲۰۱۴ هالند

نیایش

 عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

«ای همه هستی ز تو پیدا شده

خاک ضعیف از تو توانا شده»

ادامه نوشته…

27 مارس
۱ دیدگاه

افغان کودکان افغان

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۷ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

images

افغان کودکان افغان

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا 

کودک افغانم افغانم شنو

ناله و فریاد و گریانم شنو

ادامه نوشته…

26 مارس
۱ دیدگاه

هری

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۶ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

هری

عزیزی غزنوی

۱۸ / ۸ / ۱۳۶۴

شهرنو هرات

از قضا راهم سوی شهر هری یکبارشد

دیده روشن بر مزار خواجۀ انصارشد

ادامه نوشته…

25 مارس
۱ دیدگاه

بهار

تاریخ نشر سه شنبه ۲۵ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

بهار

 عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

گرچه از گل دامن پُر تا کمر دارد بهار

در نگاه ما رخ  و رنگ دیگر دارد بهار

ادامه نوشته…

21 مارس
۱ دیدگاه

بهار

 تاریخ نشر جمعه  ۲۱ مارچ  ۲۰۱۴ م – اول حمل ۱۳۹۳ خورشیدی هالند

Lente45

بهار

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

باز افراشت لوا لشکر پهنای بهار

لاله زار است زمین از رخ  زیبای بهار

ادامه نوشته…

20 مارس
۱ دیدگاه

نوروز رمز همبستگی

به پیشواز سال نو  و نوروز باستانی ۱۳۹۳

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۰ مارچ ۲۰۱۴ هالند

Lente

رجامندم بهار زندگی ساز

شود انجام عسرت را سر آغاز

جناب محترم مهدی بشیر! درود بی پایان بر شما، امیدوارم با خانواده صحتمند شادکام و کامگار باشید، سال ۱۳۹۳ خورشیدی را  که با نوروز باستانی و بهار روان بخش فرا میرسد، به شما، دوستان، اقارب و خانوادۀ محترم شما شادباش می گویم. نوروز سر آغاز و سرفصل دوبارۀ آفرینش طبیعت و زمان رویش و شکفتن است.

ادامه نوشته…

18 مارس
۱ دیدگاه

نوروز

به پیشواز سال نو  و نوروز باستانی ۱۳۹۳

تاریخ نشر  سه شنبه ۱۸ مارچ ۲۰۱۴ هالند

نوروز

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

نوروز ای اِلهَۀ دوران خوش آمدی

در باغ و راغ و شهر و بیابان خوش آمدی

ادامه نوشته…

13 مارس
۱ دیدگاه

بهار

تاریخ نشر  پنجشنبه  ۱۳ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

بهار

عزیزی غزنوی

۲۰ / ۳ / ۲۰۱۴

تورنتو کانادا

می رسد باز خالقانه بهار

با هیاهوی شادمانه بهار

ادامه نوشته…

12 مارس
۱ دیدگاه

بلخ

تاریخ نشر چهار شنبه  ۱۲ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

بلخ

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

*****

ای باد صبح گر گذری بر مزار بلخ

بر گو سلام ما تو به شهر و دیار بلخ

ادامه نوشته…

10 مارس
۱ دیدگاه

زن

تاریخ نشر دوشنبه  دهم   مارچ  ۲۰۱۴ هالند

زن

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

*** 

دارد نوید مایۀ خلقت مقام زن

کوبند کوس دولت هستی به نام زن

ادامه نوشته…

07 مارس
۱ دیدگاه

آواز زن

تاریخ نشر جمعه هفتم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

ویژۀ کمپاین تفکر تحریر وعمل
آواز زن

عزیزی غزنوی

۲۸-۸-۱۹۹۸

دهلی   –   هند

*****

من خانم افغانی ام  این ناله آواز من است

در خانه ام زندانی ام این ناله آواز من است

ادامه نوشته…