۲۴ ساعت

20 می
۳دیدگاه

شمه ی از خاطرات استاد عبدالکریم تمنا

تاریخ  نشر  دوشنبه ۲۰ می ۲۰۱۳ هالند

استاد عبدالکریم تمنا

استاد عبدالکریم تمنا

شمه ی از خاطرات استاد عبدالکریم تمنا ،  شاعر طنز پرداز و آگاه 

قیوم بشیر

قیوم بشیر

در سفری که اخیرآ به کشور ایران داشتم سه چهار ساعتی هم در تهران توقف نمودم  و با استفاده از فرصت به محضر استاد عزیز و گرانقدر جناب عبدالکریم تمنا رسیدم تا ضمن اینکه جویای احوال شان باشم از صحبت های شیرین و خاطرات دلنشین ایشان نیز استفاده برده فیض ببرم .خواستم ازچگونگی آشنایی ایشان با مرحوم پدرم زنده یاد استاد علی اصغر بشیر  « هروی » قدری بدانم .

ادامه نوشته…

27 اکتبر
بدون دیدگاه

مارنگاران

استاد عبدالکریم تمنا

استاد عبدالکریم تمنا

استاد عبدالکریم « تمنا »

تهران – ایران

مارنگاران

از پند عزیزان نبود گرچه گزیرم

اما چه  کنم  نیست  دل پند  پذیرم

هرگز  نشوم  مایل  دیدار  امیران

گیرم  که شود  مایل  دیدار امیرم

ادامه نوشته…

24 اکتبر
بدون دیدگاه

بار سفر

استاد عبدالکریم تمنا

استاد عبدالکریم تمنا

استاد عبدالکریم « تمنا »

تهران – ایران

بار سفر

بهار  آمد   و   ما   بهره   از   بهار   ندیدیم

گیاه هرزه فزون رست و برگ و بار ندیدیم

چنان هجوم  ملخ  برد  کشتزار  و  چمن  را

که  غیر  نام  ,  نشانی   ز  کشتزار   ندیدیم

ادامه نوشته…

21 اکتبر
بدون دیدگاه

کاسه صبر

استاد عبدالکریم تمنا

استاد عبدالکریم تمنا

استاد عبدالکریم تمنا

تهران – ایران

کاسه صبر

به دنیا  فزونم  از این جا نماند

برفتم   و  رغبت  به دنیا نماند

پذیرا   شدم   گر هزاران  جفا

وفای   مرا   کس   پذیرا  نماند

ادامه نوشته…