۲۴ ساعت

آرشیو 'هنری و فرهنگی'

29 سپتامبر
۴دیدگاه

محفل بزرگداشت از ۴۲ مین سالروز وفات

تاریخ نشر سه شنبه هفتم  میزان ۱۳۹۴ – ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵ هالند

محفل مولانا خسته

متن سخنرانی، قرائت شعر در محفل بزرگداشت چهل دومین سالروز وفات حضرت مولانا خال محمد خسته  با حضور داشت دانشمندان، اساتید هیئت بلند رتبه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رهبری اکادمی علوم افغانستان، سفیر جمهوری تاجیکیستان  و جوانان آگاه و فرهیخته، موقعیت تالار کنفرانسهای اکادمی علوم افغانستان تقدیم شما عزیزان.

ای همه هستی ز تو پیدا شده

خاک ضعیف از تو توانا شده

ادامه نوشته…

28 آگوست
۲دیدگاه

نگرشی براندیشه وشعرحافظ درانشا !

تاریخ نشر جمعه ششم سنبله  ۱۳۹۴ – ۲۸ آگست  ۲۰۱۵ هالند

حافظ 1

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

*****

نگرشی براندیشه وشعرحافظ درانشا !

عزیزه عنایت

۲۵ / ۸ / ۲۰۱۵ هالند

غزل گفتی ودرسفتی بیاوخوش بخوان حافظ

که بــرنظم تــو افشــانـد فـلک عقـد ثــریــا را

انشا (انجمن شاعران ونویسنده گان افغان درکشورهالند) ازمدت بیشترازیک سال دوباره به فعالیت آغازوکوشیده است تا فرهنگ وادبیات کشوررادربین اهل ادب وفرهنگ مخصوصاً جوانانیکه دورازوطن زیست مینمایند رشد داده وبه حفظ آن تلاش بخرچ دهد.

ادامه نوشته…

08 مارس
۱ دیدگاه

نادره خیری یک خانم هنرمند

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۷ حوت  ۱۳۹۳ – هشتم   مارچ ۲۰۱۵ هالند

گل 2 

به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن

نادره خیری  یک خانم هنرمند و خدمتگار معارف افغانستان

محترمه خانم صالحه وهاب واصل

محترمه خانم صالحه وهاب واص

زندگینامۀ مختصر نادره خیری

نادره خیری دختر بزرگ استاد خیر محمد خان یاری، نقاش برجسته و نامدار افغانستان است. نادره خیری سالها قبل زمانی که دوشیزۀ کوچکی بود، همراه با پدرش که از کابل از طرف والی وقت هرات برای قبول وظیفۀ جدید به حیث آموزگار دعوت شده بود عازم هرات شد. نادره جان با خواهرانش آصفه مهر اعتمادی و شفیقه وهاب در هرات شامل مکتب گردیدند.

ادامه نوشته…

05 مارس
۱ دیدگاه

بزم معنوی شام عرفان

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۴ حوت  ۱۳۹۳ –  پنجم  مارچ ۲۰۱۵ هالند

شام عرفان

بزم معنوی شام عرفان, نود وششمین زاد روز

فرزندبرومند وطن

شادروان عبدالرحمن پژواک

 سخنسرای معروف کشور  را به تجلیل مینشیند .

ادامه نوشته…

22 فوریه
۱ دیدگاه

شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان

تاریخ نشر یکشنبه سوم حوت  ۱۳۹۳ –  ۲۲  فبروری ۲۰۱۵ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان

رسول پویان

بخش آخرین

 موسیقی با رگ و پود هستی آمیزش یافته و هرگز نمی‏توان آن را از جسم و جان موجودات عالم بویژه انسان جدا کرد. نغمۀ آبشاران، نجواهای پنهان و آشکار طبیعت، نوای دلنشین پرندگان و آواز مستانۀ ساز نوازندگان در ژرفای دل آدم نفوذ می‏کنند و به انسان شور، تپش، انرژی اسرارآمیز حیات و دل‏زندگی جاودانه می‏بخشند. کسانی‏که موسیقی را درک و احساس کرده نمی‏توانند صخره‏سنگ‏هایی را مانند که از ظرافت‏ها و نازکی‏های عاطفه و احساس‏ زندگان بی‏بهره اند. افراطیون کوردل و ظالم هرچند تلاش می‏ورزند تا موسیقی را از فرهنگ و مدنیت ما دور کنند؛ اما هرگز موفق نمی‏شوند؛ زیرا انسان به دون احساس، عاطفه و ذوق هنری جسم مرده و بری از تپندگی و تر و تازگی خواهد بود.

ادامه نوشته…

19 فوریه
۱ دیدگاه

شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان

تاریخ نشر پنجشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۳ –  ۱۹  فبروری ۲۰۱۵ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان

رسول پویان 

بخش چهارم

موسیقی با رگ و پود هستی آمیزش یافته و هرگز نمی‏توان آن را از جسم و جان موجودات عالم بویژه انسان جدا کرد. نغمۀ آبشاران، نجواهای پنهان و آشکار طبیعت، نوای دلنشین پرندگان و آواز مستانۀ ساز نوازندگان در ژرفای دل آدم نفوذ می‏کنند و به انسان شور، تپش، انرژی اسرارآمیز حیات و دل‏زندگی جاودانه می‏بخشند. کسانی‏که موسیقی را درک و احساس کرده نمی‏توانند صخره‏سنگ‏هایی را مانند که از ظرافت‏ها و نازکی‏های عاطفه و احساس‏ زندگان بی‏بهره اند. افراطیون کوردل و ظالم هرچند تلاش می‏ورزند تا موسیقی را از فرهنگ و مدنیت ما دور کنند؛ اما هرگز موفق نمی‏شوند؛ زیرا انسان به دون احساس، عاطفه و ذوق هنری جسم مرده و بری از تپندگی و تر و تازگی خواهد بود.  

ادامه نوشته…

16 فوریه
۲دیدگاه

شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان

تاریخ نشر دوشنبه ۲۷ دلو ۱۳۹۳ –  ۱۶  فبروری ۲۰۱۵ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان

رسول پویان 

بخش سوم 

موسیقی با رگ و پود هستی آمیزش یافته و هرگز نمی‏توان آن را از جسم و جان موجوداتعالم بویژه انسان جدا کرد. نغمۀ آبشاران، نجواهای پنهان و آشکار طبیعت، نوای دلنشین پرندگان و آواز مستانۀ ساز نوازندگان در ژرفای دل آدم نفوذ می‏کنند و به انسان شور، تپش، انرژی اسرارآمیز حیات و دل‏زندگی جاودانه می‏بخشند. کسانی‏که موسیقی را درک و احساس کرده نمی‏توانند صخره‏سنگ‏هایی را مانند که از ظرافت‏ها و نازکی‏های عاطفه و احساس‏ زندگان بی‏بهره اند. افراطیون کوردل و ظالم هرچند تلاش می‏ورزند تا موسیقی را از فرهنگ و مدنیت ما دور کنند؛ اما هرگز موفق نمی‏شوند؛ زیرا انسان به دون احساس، عاطفه و ذوق هنری جسم مرده و بری از تپندگی و تر و تازگی خواهد بود.

ادامه نوشته…

08 فوریه
۱ دیدگاه

شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان

تاریخ نشر یکشنبه ۱۹ دلو ۱۳۹۳ – هشتم فبروری ۲۰۱۵ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان

رسول پویان

بخش دوم

موسیقی با رگ و پود هستی آمیزش یافته و هرگز نمی‏توان آن را از جسم و جان موجوداتعالم بویژه انسان جدا کرد. نغمۀ آبشاران، نجواهای پنهان و آشکار طبیعت، نوای دلنشین پرندگان و آواز مستانۀ ساز نوازندگان در ژرفای دل آدم نفوذ می‏کنند و به انسان شور، تپش، انرژی اسرارآمیز حیات و دل‏زندگی جاودانه می‏بخشند. کسانی‏که موسیقی را درک و احساس کرده نمی‏توانند صخره‏سنگ‏هایی را مانند که از ظرافت‏ها و نازکی‏های عاطفه و احساس‏ زندگان بی‏بهره اند. افراطیون کوردل و ظالم هرچند تلاش می‏ورزند تا موسیقی را از فرهنگ و مدنیت ما دور کنند؛ اما هرگز موفق نمی‏شوند؛ زیرا انسان به دون احساس، عاطفه و ذوق هنری جسم مرده و بری از تپندگی و تر و تازگی خواهد بود.

ادامه نوشته…

28 ژانویه
۱ دیدگاه

شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان

تاریخ نشر چهار شنبه ۸  دلو ۱۳۹۳ –  ۲۸ جنوری ۲۰۱۵ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان

رسول پویان 

موسیقی با رگ و پود هستی آمیزش یافته و هرگز نمی‏توان آن را از جسم و جان موجودات عالم بویژه انسان جدا کرد. نغمۀ آبشاران، نجواهای پنهان و آشکار طبیعت، نوای دلنشین پرندگان و آواز مستانۀ ساز نوازندگان در ژرفای دل آدم نفوذ می‏کنند و به انسان شور، تپش، انرژی اسرارآمیز حیات و دل‏زندگی جاودانه می‏بخشند. کسانی‏که موسیقی را درک و احساس کرده نمی‏توانند صخره‏سنگ‏هایی را مانند که از ظرافت‏ها و نازکی‏های عاطفه و احساس‏ زندگان بی‏بهره اند. افراطیون کوردل و ظالم هرچند تلاش می‏ورزند تا موسیقی را از فرهنگ و مدنیت ما دور کنند؛ اما هرگز موفق نمی‏شوند؛ زیرا انسان به دون احساس، عاطفه و ذوق هنری جسم مرده و بری از تپندگی و تر و تازگی خواهد بود.  

ادامه نوشته…

17 می
۲دیدگاه

بزم معنوی شام عرفان در ورجنیا

تاریخ نشر شنبه  ۱۷ می ۲۰۱۴ هالند

ادامه نوشته…

14 آوریل
۲دیدگاه

معرفی مختصر خانه فرهنگی هرات

 تاریخ نشر دوشنبه  ۱۴ اپریل  ۲۰۱۴ هالند

Herat

معرفی مختصر خانه فرهنگی هرات در کشور هالند

عصمت رسا

محترم عصمت رسا

محترم عصمت رسا

انجمن فرهنگی خانه هرات نهادیست مستقل که به منظور حفظ و معرفی داشته های پرافتخار  تاریخی و فرهنګی افغانستان بخصوص  هرات باستان، فراهمآیی  زمینه های مساعد برای نیازهای فرهنگی فامیلهای  مهاجرافغان و مساعدت آنها به توافق سالم با شرایط اجتماعی کلتوری کشور هالند  به تاریخ  ۸  دسمبر ۲۰۱۳م  در شهر امستردام هالند تأسیس گردید.

ادامه نوشته…

05 آوریل
۱ دیدگاه

محفل بمناسبت نصب تندیس

تاریخ نشر  شنبه  پنجم  اپریل ۲۰۱۴ هالند

محفل بمناسبت نصب تندیس خانم نادیه قانع در یک انستیتوت آموزشی

در کشور آلمان 

گزارش دهنده: صالحه وهاب واصل

۰۳ اپریل  ۲۰۱۴

اشتراک و سهمگیری صالحه وهاب واصل مسؤول کمسیون زنان اتحادیه سر تا سری مهاجرین هالند  در محفل نصب تندیس «نادیه قانع» زن فدا کار و با پشتکار افغان در شهر فرانکفورت جرمنی. 

ادامه نوشته…

19 ژانویه
۲دیدگاه

وضع سینما یا هنرهفتم درافغانستان !

تاریخ نشر یکشنبه ۱۹ جنوری ۲۰۱۴  هالند 

محترمه عزیزه عنایت

محترمه عزیزه عنایت

وضع سینما یا هنرهفتم درافغانستان !

۱۸ / ۱ / ۲۰۱۴

 عزیزه عنایت

افغانستان وطن زیبای مان که دارای طبیعت ومنابع سرشار،آب وهوای گوارااست ودر دوره های مختلف شاهد فرود و فراز های زیادی بوده که بارباربهمت وتلاش فرزندانش دوباره به پا ایستاده و از ورطۀ تلاطم های جانکاه برآمده است که تاکنون درجنگهای بیشتر از۳۵ سال نفس آرام نمی کشد ونسبت به هرزمان دراین دوره صد مات زیادی را متحمل شده ، دارونداراین مرزو بوم توسط دشمنان وطن ازبین رفته است.

ادامه نوشته…

29 اکتبر
۴دیدگاه

انجمن شاعران ونویسنده گان بیرون مرزی

تاریخ نشر سه شنبه ۲۹ اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

  انجمن شاعران ونویسنده گان بیرون مرزی افغانستان !

گزارشی ازتجلیل ده ساله گی(انشا)  

عزیزه عنایت

۲۸/۱۰/۲۰۱۳

عزیزه عنایت

عزیزه عنایت

افغانستان با ادبیات کهنی که دارد،شاعران و دانشمندان زیادی رادردامان خویش پروریده است که این بزرگان وسخنسرایان شعروادب خدمـاتی بسیاری درعرصۀ ادبیات نموده وآثارباارزشی چون گنجنیه های پربهاازخود بجا مانده اند وافتخار ملت افغانستان و فارسی زبانان میباشند.

ادامه نوشته…

09 اکتبر
۲دیدگاه

شب عرفان در شهر هامبورک کشور آلمان

تاریخ نشر چهارشنبه ۹ اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

شب عرفان

شب عرفان

ادامه نوشته…

21 آگوست
۱ دیدگاه

استاد سرآهنگ سرتاج موسیقی کلاسیک

تاریخ نشر چهار شنبه  ۲۱ آگست ۲۰۱۳ هالند

index

استاد سرآهنگ سرتاج موسیقی کلاسیک با افتخارات تازه اش

مجلۀ ژوندون هفت حمل سال ١٣۵٠

برگرفته از

ranga-rang.blogspot.se

 دوستان و عزیزان گرامی !
این مصاحبه جالب و خواندنی را  که با مرحوم استاد سرآهنگ،  سالها ی قبل از امروز صورت گرفته است تقدیم خواننده گان عزیز ۲۴ ساعت می نمایم .
رهگذر
*****

استاد سرآهنگ معروفترین خواننده ای موسیقی کلاسیک کشور بعد از مسافرت چهار ماهه به هند با کسب افتخارات بوطن بازگشت. استاد سرآهنگ در سالهای گذشته که برای اجرای کنسرت به هند میرفت نیز مدال ها، جوایز، و عنوان هایی را بدست میآورد اما این بار با موفقیت بی نظیر و افتخارات  بیشتر بوطن باز آمد.

ادامه نوشته…

28 می
۲دیدگاه

گزارشی ازعرس حضرت مولانا

تاریخ  نشر  سه شنبه ۲۸ می ۲۰۱۳ هالند

محفل عرس مولانا

گزارشی ازعرس حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی!

۲۸ / ۵ / ۲۰۱۳ 

 عزیزه عنایت 

محترمه خانم عزیزه عنایت

محترمه خانم عزیزه عنایت

بازهم سخن ازپارسای بزرگ، یعنی عارف،دانشمند، حضرت مولانا جلال الـدین محمد بلخی است که به برکت عشق ترک اختیارکرده و سوزجانگداز عشق را از طریق کلامش به گوش جهانیان رسانیده است .

ادامه نوشته…

08 می
۴دیدگاه

تجلیل از روز قلم در کابل

تاریخ  نشر چهار شنبه  ۸ می ۲۰۱۳ هالند

تجلیل از روز قلم در کابل 

***

  نخستین بار است که در افغانستان طی محفل باشکوه با حضور نویسندگان و ادب دوستان  از روز قلم تجلیل بعمل میاید.

این روز به ابتکار تلویزیون خصوصی خورشید راه اندازی گردیده بود و درتالار کابل سیرینا بتاریخ ۱۶ ثور ۱۳۹۲ برگزار گردید.

ادامه نوشته…

25 مارس
۳دیدگاه

همایون رفت… اما هنر از بین نمی رود!

 تاریخ نشر  دوشنبه ۲۵ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

 Homayoun Honar

همایون رفت… اما هنر از بین نمی رود!

هاکان مسعود نوابی

۲۵ مارچ ۲۰۱۳ میلادی

اندوه شهر دهلی جدید – هندوستان

***

هاکان مسعود نوابی

هاکان مسعود نوابی

با تأثرات عمیق و درد همایون هنر، آواز خوان و نوازۀ با استعداد کشور، به عمر ۳۳ سالگی، امروز در دهلی جدید چشم از جهان پوشید. همایون هنر از چند ماه بدینسو با بیماری سرطان خونی دست و گریبان بود و سر انجام آذرخش مرگ بر کاج بلند زنده گی او فرود آمد.

ادامه نوشته…

15 مارس
۳دیدگاه

تقد یر و بزرگداشت از مقام والا و شامخ

     تاریخ نشر جمعه ۱۵ مارچ ۲۰۱۳ هالند

استاد واصف باختری

استاد واصف باختری

 تقد یر و بزرگداشت از مقام والا و شامخ استاد  واصف باختری

 گزارشگر: سامیه اصیل

تاریخ ۲۳ فبروری  ۲۰۱۳ (م) 

(تورنتو- کانادا)

سامیه اصیل

سامیه اصیل

          شام شنبه  از ساعت شش شام الی  یازده و سی شب محفل مجللی از جانب محترم برنا کریمی سفیرونماینده فوق العاده جمهوری افغانستان ، شاعر و نویسنده مطرح درجامعۀ افغانی بمناسبت تقد یر و بزرگداشت از مقام والا و شامخ استاد گرامی واصف باختری در شهر تورنتوی کانادا با شکوه مندی خاصی برگزار گردید.

ادامه نوشته…

14 مارس
۳دیدگاه

اطلاعیه شام عرفان

  تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۴ مارچ ۲۰۱۳ هالند

March 2013

 چشمم همیشه سرمه ز خاک رهت کشد

یعنی که خاک پای تو بهتر ز توتیاست

ادامه نوشته…

08 مارس
۱ دیدگاه

به مناسبت روز جهانی زن

تاریخ نشر جمعه  هشتم  مارچ  ۲۰۱۳ هالند

 این تابلو زیبا را دوست و همکار عزیز ما  احمد محمود امپراطور به مناسبت روز جهانی زن  تهیه نموده و به سایت ۲۴ ساعت فرستاده است

تقدیم به سایت شهیر 24 ساعت

17 فوریه
بدون دیدگاه

انجمن مدد رسانی افغانی

تاریخ نشریکشنبه ۱۷ فبروری  ۲۰۱۳ هالند

 تغیر نام انجمن صنایع دستی افغانی

به انجمن مدد رسانی افغانی

ازپوهندوی شیما غفوری

***

انجمن صنایع دستی افغانی  Initiative Afghanisches Handwerk (IAH) بعد ازسال ۲۰۱۳  به “انجمن مدد رسانی افغانی”  Initiative Afghanisches Hilfswerk (IAH)  تغییر نام داده است.

ادامه نوشته…

15 فوریه
بدون دیدگاه

دا افغانستان دی، دا افغانستان

تاریخ نشر جمعه ۱۵ فبروری  ۲۰۱۳ هالند

Concert Jawanan Honarmand Afghan

کانسرت برازندۀ موزیسین های جوان افغان در امریکا

«دا افغانستان دی، دا افغانستان»

ملالی موسی نظام

۱۴ فروری، ۲۰۱۳

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

 یقین هموطنان ما از روی اخبار مطلع هستند که اخیراً گروپ جوانانی از نوازندگان مسلکی داخل افغانستان که شاگردان اکادمی و انستیتیوت موزیک در شهر کابل هستند، برای اجرای کانسرت هایی به حیث پیام آوران صلح از جانب مردم ما به امریکا دعوت شده اند.

ادامه نوشته…

09 فوریه
۹دیدگاه

انستیوت ملی موسیقی افغانستان

تاریخ نشر شنبه نهم فبروری  ۲۰۱۳ هالند

سجیه الهه (احرار)

سجیه الهه (احرار)

The Afghanistan National Institute of Music

انستیوت ملی موسیقی افغانستان

سجیه الهه (احرار)

ANIM

یک تعداد از اطفال میهن عزیز مان افغانستان که در حالت بینوایی، فقر، بیچاره گی  و عدم سر پرست بسر میبردند و بخاطر بدست آوردن لقمۀ نانی برای خود و فامیل های بی بضاعت خویش متحمل  مشکلترین کار های شاقه و طاقت فرسا در هوای سرد زمستان و در آفتاب سوزان تابستان بودند.

ادامه نوشته…