۲۴ ساعت

آرشیو 'هنری و فرهنگی'

۲۷ دلو
۲دیدگاه

شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان

تاریخ نشر دوشنبه ۲۷ دلو ۱۳۹۳ –  ۱۶  فبروری ۲۰۱۵ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان

رسول پویان 

بخش سوم 

موسیقی با رگ و پود هستی آمیزش یافته و هرگز نمی‏توان آن را از جسم و جان موجوداتعالم بویژه انسان جدا کرد. نغمۀ آبشاران، نجواهای پنهان و آشکار طبیعت، نوای دلنشین پرندگان و آواز مستانۀ ساز نوازندگان در ژرفای دل آدم نفوذ می‏کنند و به انسان شور، تپش، انرژی اسرارآمیز حیات و دل‏زندگی جاودانه می‏بخشند. کسانی‏که موسیقی را درک و احساس کرده نمی‏توانند صخره‏سنگ‏هایی را مانند که از ظرافت‏ها و نازکی‏های عاطفه و احساس‏ زندگان بی‏بهره اند. افراطیون کوردل و ظالم هرچند تلاش می‏ورزند تا موسیقی را از فرهنگ و مدنیت ما دور کنند؛ اما هرگز موفق نمی‏شوند؛ زیرا انسان به دون احساس، عاطفه و ذوق هنری جسم مرده و بری از تپندگی و تر و تازگی خواهد بود.

ادامه نوشته…

۱۹ دلو
۱ دیدگاه

شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان

تاریخ نشر یکشنبه ۱۹ دلو ۱۳۹۳ – هشتم فبروری ۲۰۱۵ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان

رسول پویان

بخش دوم

موسیقی با رگ و پود هستی آمیزش یافته و هرگز نمی‏توان آن را از جسم و جان موجوداتعالم بویژه انسان جدا کرد. نغمۀ آبشاران، نجواهای پنهان و آشکار طبیعت، نوای دلنشین پرندگان و آواز مستانۀ ساز نوازندگان در ژرفای دل آدم نفوذ می‏کنند و به انسان شور، تپش، انرژی اسرارآمیز حیات و دل‏زندگی جاودانه می‏بخشند. کسانی‏که موسیقی را درک و احساس کرده نمی‏توانند صخره‏سنگ‏هایی را مانند که از ظرافت‏ها و نازکی‏های عاطفه و احساس‏ زندگان بی‏بهره اند. افراطیون کوردل و ظالم هرچند تلاش می‏ورزند تا موسیقی را از فرهنگ و مدنیت ما دور کنند؛ اما هرگز موفق نمی‏شوند؛ زیرا انسان به دون احساس، عاطفه و ذوق هنری جسم مرده و بری از تپندگی و تر و تازگی خواهد بود.

ادامه نوشته…

۰۸ دلو
۱ دیدگاه

شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان

تاریخ نشر چهار شنبه ۸  دلو ۱۳۹۳ –  ۲۸ جنوری ۲۰۱۵ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان

رسول پویان 

موسیقی با رگ و پود هستی آمیزش یافته و هرگز نمی‏توان آن را از جسم و جان موجودات عالم بویژه انسان جدا کرد. نغمۀ آبشاران، نجواهای پنهان و آشکار طبیعت، نوای دلنشین پرندگان و آواز مستانۀ ساز نوازندگان در ژرفای دل آدم نفوذ می‏کنند و به انسان شور، تپش، انرژی اسرارآمیز حیات و دل‏زندگی جاودانه می‏بخشند. کسانی‏که موسیقی را درک و احساس کرده نمی‏توانند صخره‏سنگ‏هایی را مانند که از ظرافت‏ها و نازکی‏های عاطفه و احساس‏ زندگان بی‏بهره اند. افراطیون کوردل و ظالم هرچند تلاش می‏ورزند تا موسیقی را از فرهنگ و مدنیت ما دور کنند؛ اما هرگز موفق نمی‏شوند؛ زیرا انسان به دون احساس، عاطفه و ذوق هنری جسم مرده و بری از تپندگی و تر و تازگی خواهد بود.  

ادامه نوشته…

۲۷ ثور
۲دیدگاه

بزم معنوی شام عرفان در ورجنیا

تاریخ نشر شنبه  ۱۷ می ۲۰۱۴ هالند

ادامه نوشته…

۲۵ حمل
۲دیدگاه

معرفی مختصر خانه فرهنگی هرات

 تاریخ نشر دوشنبه  ۱۴ اپریل  ۲۰۱۴ هالند

Herat

معرفی مختصر خانه فرهنگی هرات در کشور هالند

عصمت رسا

محترم عصمت رسا

محترم عصمت رسا

انجمن فرهنگی خانه هرات نهادیست مستقل که به منظور حفظ و معرفی داشته های پرافتخار  تاریخی و فرهنګی افغانستان بخصوص  هرات باستان، فراهمآیی  زمینه های مساعد برای نیازهای فرهنگی فامیلهای  مهاجرافغان و مساعدت آنها به توافق سالم با شرایط اجتماعی کلتوری کشور هالند  به تاریخ  ۸  دسمبر ۲۰۱۳م  در شهر امستردام هالند تأسیس گردید.

ادامه نوشته…

۱۶ حمل
۱ دیدگاه

محفل بمناسبت نصب تندیس

تاریخ نشر  شنبه  پنجم  اپریل ۲۰۱۴ هالند

محفل بمناسبت نصب تندیس خانم نادیه قانع در یک انستیتوت آموزشی

در کشور آلمان 

گزارش دهنده: صالحه وهاب واصل

۰۳ اپریل  ۲۰۱۴

اشتراک و سهمگیری صالحه وهاب واصل مسؤول کمسیون زنان اتحادیه سر تا سری مهاجرین هالند  در محفل نصب تندیس «نادیه قانع» زن فدا کار و با پشتکار افغان در شهر فرانکفورت جرمنی. 

ادامه نوشته…

۲۹ جدی
۲دیدگاه

وضع سینما یا هنرهفتم درافغانستان !

تاریخ نشر یکشنبه ۱۹ جنوری ۲۰۱۴  هالند 

محترمه عزیزه عنایت

محترمه عزیزه عنایت

وضع سینما یا هنرهفتم درافغانستان !

۱۸ / ۱ / ۲۰۱۴

 عزیزه عنایت

افغانستان وطن زیبای مان که دارای طبیعت ومنابع سرشار،آب وهوای گوارااست ودر دوره های مختلف شاهد فرود و فراز های زیادی بوده که بارباربهمت وتلاش فرزندانش دوباره به پا ایستاده و از ورطۀ تلاطم های جانکاه برآمده است که تاکنون درجنگهای بیشتر از۳۵ سال نفس آرام نمی کشد ونسبت به هرزمان دراین دوره صد مات زیادی را متحمل شده ، دارونداراین مرزو بوم توسط دشمنان وطن ازبین رفته است.

ادامه نوشته…

۰۷ عقرب
۴دیدگاه

انجمن شاعران ونویسنده گان بیرون مرزی

تاریخ نشر سه شنبه ۲۹ اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

  انجمن شاعران ونویسنده گان بیرون مرزی افغانستان !

گزارشی ازتجلیل ده ساله گی(انشا)  

عزیزه عنایت

۲۸/۱۰/۲۰۱۳

عزیزه عنایت

عزیزه عنایت

افغانستان با ادبیات کهنی که دارد،شاعران و دانشمندان زیادی رادردامان خویش پروریده است که این بزرگان وسخنسرایان شعروادب خدمـاتی بسیاری درعرصۀ ادبیات نموده وآثارباارزشی چون گنجنیه های پربهاازخود بجا مانده اند وافتخار ملت افغانستان و فارسی زبانان میباشند.

ادامه نوشته…

۱۷ میزان
۲دیدگاه

شب عرفان در شهر هامبورک کشور آلمان

تاریخ نشر چهارشنبه ۹ اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

شب عرفان

شب عرفان

ادامه نوشته…

۳۰ اسد
۱ دیدگاه

استاد سرآهنگ سرتاج موسیقی کلاسیک

تاریخ نشر چهار شنبه  ۲۱ آگست ۲۰۱۳ هالند

index

استاد سرآهنگ سرتاج موسیقی کلاسیک با افتخارات تازه اش

مجلۀ ژوندون هفت حمل سال ١٣۵٠

برگرفته از

ranga-rang.blogspot.se

 دوستان و عزیزان گرامی !
این مصاحبه جالب و خواندنی را  که با مرحوم استاد سرآهنگ،  سالها ی قبل از امروز صورت گرفته است تقدیم خواننده گان عزیز ۲۴ ساعت می نمایم .
رهگذر
*****

استاد سرآهنگ معروفترین خواننده ای موسیقی کلاسیک کشور بعد از مسافرت چهار ماهه به هند با کسب افتخارات بوطن بازگشت. استاد سرآهنگ در سالهای گذشته که برای اجرای کنسرت به هند میرفت نیز مدال ها، جوایز، و عنوان هایی را بدست میآورد اما این بار با موفقیت بی نظیر و افتخارات  بیشتر بوطن باز آمد.

ادامه نوشته…

۰۷ جوزا
۲دیدگاه

گزارشی ازعرس حضرت مولانا

تاریخ  نشر  سه شنبه ۲۸ می ۲۰۱۳ هالند

محفل عرس مولانا

گزارشی ازعرس حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی!

۲۸ / ۵ / ۲۰۱۳ 

 عزیزه عنایت 

محترمه خانم عزیزه عنایت

محترمه خانم عزیزه عنایت

بازهم سخن ازپارسای بزرگ، یعنی عارف،دانشمند، حضرت مولانا جلال الـدین محمد بلخی است که به برکت عشق ترک اختیارکرده و سوزجانگداز عشق را از طریق کلامش به گوش جهانیان رسانیده است .

ادامه نوشته…

۱۸ ثور
۴دیدگاه

تجلیل از روز قلم در کابل

تاریخ  نشر چهار شنبه  ۸ می ۲۰۱۳ هالند

تجلیل از روز قلم در کابل 

***

  نخستین بار است که در افغانستان طی محفل باشکوه با حضور نویسندگان و ادب دوستان  از روز قلم تجلیل بعمل میاید.

این روز به ابتکار تلویزیون خصوصی خورشید راه اندازی گردیده بود و درتالار کابل سیرینا بتاریخ ۱۶ ثور ۱۳۹۲ برگزار گردید.

ادامه نوشته…

۰۵ حمل
۳دیدگاه

همایون رفت… اما هنر از بین نمی رود!

 تاریخ نشر  دوشنبه ۲۵ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

 Homayoun Honar

همایون رفت… اما هنر از بین نمی رود!

هاکان مسعود نوابی

۲۵ مارچ ۲۰۱۳ میلادی

اندوه شهر دهلی جدید – هندوستان

***

هاکان مسعود نوابی

هاکان مسعود نوابی

با تأثرات عمیق و درد همایون هنر، آواز خوان و نوازۀ با استعداد کشور، به عمر ۳۳ سالگی، امروز در دهلی جدید چشم از جهان پوشید. همایون هنر از چند ماه بدینسو با بیماری سرطان خونی دست و گریبان بود و سر انجام آذرخش مرگ بر کاج بلند زنده گی او فرود آمد.

ادامه نوشته…

۲۵ حوت
۳دیدگاه

تقد یر و بزرگداشت از مقام والا و شامخ

     تاریخ نشر جمعه ۱۵ مارچ ۲۰۱۳ هالند

استاد واصف باختری

استاد واصف باختری

 تقد یر و بزرگداشت از مقام والا و شامخ استاد  واصف باختری

 گزارشگر: سامیه اصیل

تاریخ ۲۳ فبروری  ۲۰۱۳ (م) 

(تورنتو- کانادا)

سامیه اصیل

سامیه اصیل

          شام شنبه  از ساعت شش شام الی  یازده و سی شب محفل مجللی از جانب محترم برنا کریمی سفیرونماینده فوق العاده جمهوری افغانستان ، شاعر و نویسنده مطرح درجامعۀ افغانی بمناسبت تقد یر و بزرگداشت از مقام والا و شامخ استاد گرامی واصف باختری در شهر تورنتوی کانادا با شکوه مندی خاصی برگزار گردید.

ادامه نوشته…

۲۴ حوت
۳دیدگاه

اطلاعیه شام عرفان

  تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۴ مارچ ۲۰۱۳ هالند

March 2013

 چشمم همیشه سرمه ز خاک رهت کشد

یعنی که خاک پای تو بهتر ز توتیاست

ادامه نوشته…

۱۸ حوت
۱ دیدگاه

به مناسبت روز جهانی زن

تاریخ نشر جمعه  هشتم  مارچ  ۲۰۱۳ هالند

 این تابلو زیبا را دوست و همکار عزیز ما  احمد محمود امپراطور به مناسبت روز جهانی زن  تهیه نموده و به سایت ۲۴ ساعت فرستاده است

تقدیم به سایت شهیر 24 ساعت

۲۹ دلو
بدون دیدگاه

انجمن مدد رسانی افغانی

تاریخ نشریکشنبه ۱۷ فبروری  ۲۰۱۳ هالند

 تغیر نام انجمن صنایع دستی افغانی

به انجمن مدد رسانی افغانی

ازپوهندوی شیما غفوری

***

انجمن صنایع دستی افغانی  Initiative Afghanisches Handwerk (IAH) بعد ازسال ۲۰۱۳  به “انجمن مدد رسانی افغانی”  Initiative Afghanisches Hilfswerk (IAH)  تغییر نام داده است.

ادامه نوشته…

۲۷ دلو
بدون دیدگاه

دا افغانستان دی، دا افغانستان

تاریخ نشر جمعه ۱۵ فبروری  ۲۰۱۳ هالند

Concert Jawanan Honarmand Afghan

کانسرت برازندۀ موزیسین های جوان افغان در امریکا

«دا افغانستان دی، دا افغانستان»

ملالی موسی نظام

۱۴ فروری، ۲۰۱۳

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

 یقین هموطنان ما از روی اخبار مطلع هستند که اخیراً گروپ جوانانی از نوازندگان مسلکی داخل افغانستان که شاگردان اکادمی و انستیتیوت موزیک در شهر کابل هستند، برای اجرای کانسرت هایی به حیث پیام آوران صلح از جانب مردم ما به امریکا دعوت شده اند.

ادامه نوشته…

۲۱ دلو
۹دیدگاه

انستیوت ملی موسیقی افغانستان

تاریخ نشر شنبه نهم فبروری  ۲۰۱۳ هالند

سجیه الهه (احرار)

سجیه الهه (احرار)

The Afghanistan National Institute of Music

انستیوت ملی موسیقی افغانستان

سجیه الهه (احرار)

ANIM

یک تعداد از اطفال میهن عزیز مان افغانستان که در حالت بینوایی، فقر، بیچاره گی  و عدم سر پرست بسر میبردند و بخاطر بدست آوردن لقمۀ نانی برای خود و فامیل های بی بضاعت خویش متحمل  مشکلترین کار های شاقه و طاقت فرسا در هوای سرد زمستان و در آفتاب سوزان تابستان بودند.

ادامه نوشته…

۰۳ دلو
۱ دیدگاه

سالاران هنر در مهاجرت

تاریخ نشر سه شنبه ۲۲ جنوری ۲۰۱۳ هالند

نذیر ظفر

نذیر ظفر

سالاران هنر در مهاجرت

نو شته : نذیر ظفر

ور جینیا امریکا

اخیرا سفری بکشور آ.سترالیا داشتم که با سرور از دیدن اعضای فامیل و دو ستان فر هنگی انجامید.

 سفر برای هر کس جالب است آنهم برای اولین بار در قاره دگر  ،  دید و باز دید اعضای فامیل  پس از مدت ها یا فتن دو باره دوستان فر هنگی و تماشای شهر ها ی نو و از زمستان به تا بستان رفتن و از شب به روز رسیدن همه و همه ، صفحه جدیدی در تاریخ زنده گی انسانهاست ؛ من هم مانند سایر انسانها بری ازین علایق نبودم  . 

ادامه نوشته…

۱۱ جدی
بدون دیدگاه

افغانستان در کنسرت موسیقی کشور های

   تاریخ نشر دوشنبه  ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲هالند

  در عکس: آقایان سلمان خورشید، وزیر امور خارجۀ هند،  شیدا محمد ابدالی، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در هند،محمد اشرف حیدری، مستشار وزیر مختار سفارت افغانستان در هند،  وی. نامگیل، سفیر بوتان در هند، و  هاکان مسعود نوابی با هنرمندان کنسرت

در عکس: آقایان سلمان خورشید، وزیر امور خارجۀ هند، شیدا محمد ابدالی، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در هند،محمد اشرف حیدری، مستشار وزیر مختار سفارت افغانستان در هند، وی. نامگیل، سفیر بوتان در هند، و هاکان مسعود نوابی با هنرمندان کنسرت

افغانستان در کنسرت موسیقی کشور های (سارک) اشتراک کرد

روز دوشنبه، مؤرخ ۲۴ دسامبر ۲۰۱۲ میلادی

**** 

پنجمین دور کنسرت موسیقی کشور های (سارک) یا کشور های جنوب آسیا به حضور داشت آقای سلمان خورشید، وزیر امور خارجۀ هند، در شهر دهلی نو کشور هند برگزار گردید.

ادامه نوشته…

۲۴ میزان
۵دیدگاه

بزم معنوی شام عرفان

   تاریخ نشر دوشنبه  ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۲ هالند

 سجیه الهه (احرار)

 سجیه الهه (احرار)

سجیه الهه (احرار)

بزم معنوی شام عرفان

بزم معنوی شام عرفان ساعت ۸:۳۰ شب  ۲۶ ماه اکتوبر برگزار میگردد.  درین محفل در قدم نخست سازمان نویسنده گان زنان افغان را بمعرفی گرفته، و از کار کرد ها و نوشته های زنان و دختران جوان افغان که در داخل افغانستان زندگی میکنند، قدر دانی نموده و نوشته های ایشان را برای مردم با احساس خود بخوانش میگیریم. سپس برای حضار خویش یک مژده خوش داریم و بعداً تبریکات و تمنیات عید را توأم با موسیقی اصیل افغانی خدمت دوستان تقدیم میداریم.

ادامه نوشته…

۲۵ اسد
بدون دیدگاه

فراخوان وزارت اطلاعات و فرهنگ

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۱ –  ۱۵ آگست ۲۰۱۲ هالند

فراخوان وزارت اطلاعات و فرهنگ

در رابطه به نخستین سیمینار طنز

وزارت اطلاعات و فرهنگ درنظر دارد نخستین سیمینار طنزنگاری را دایر نماید.

ازطنزنویسان، نمایشنامه نویسان و کارتونیست های کشور تقاضا می شود تا آثار شانرا به کمیسیون مربوط در وزارت اطلاعات و فرهنگ ارسال نمایند.

آثار میتواند شامل این موارد باشند.

ادامه نوشته…

۰۸ سرطان
بدون دیدگاه

رادیو پگاه

( لطفآ در قسمت بالا کلیک کنید )
*******
هموطنان عزیز و دوستداشتنی

رادیو پگاه

به نشرات خود آغاز کرد

شما میتوانید همیشه و همه جا رادیو پگاه  را بشنوید.

۰۸ سرطان
بدون دیدگاه

انجمن فرهنگ افغانستان

انجمن فرهنگ افغانستان

·        تایپ کتاب شما در کامپیوتر

·        باز خوانی و اصلاح اغلاط

·        صفحه بستی کتاب به هر اندازه که شما آرزو دارید

·        تزئین و دیزاین جلد کتاب

·        ترتیب و تنظیم فهرست مندرجات

·        تزئین و ترتیب عناوین کتاب

ادامه نوشته…