۲۴ ساعت

05 آوریل
۱ دیدگاه

محفل بمناسبت نصب تندیس

تاریخ نشر  شنبه  پنجم  اپریل ۲۰۱۴ هالند

محفل بمناسبت نصب تندیس خانم نادیه قانع در یک انستیتوت آموزشی

در کشور آلمان 

گزارش دهنده: صالحه وهاب واصل

۰۳ اپریل  ۲۰۱۴

اشتراک و سهمگیری صالحه وهاب واصل مسؤول کمسیون زنان اتحادیه سر تا سری مهاجرین هالند  در محفل نصب تندیس «نادیه قانع» زن فدا کار و با پشتکار افغان در شهر فرانکفورت جرمنی. 

روز ۲۷ / ۳ / ۲۰۱۴  روز بسی تاریخ ساز و فراموش نا شدنی بود در تاریخ فرهنگی کشور افغانستان، روزی که تندیس یکی از زنان قهرمان، فعال و پُر کار مهاجر افغان خانم ( نادیه قانع )که از مدت بیشتر از سی سال را در کشور جرمنی بسر میبرد، توسط والی شهر فرانکفورت در انستیتوت آموزشی این شهر که از ۲۵ سال به این طرف برای آموزش زنان مهاجر در بخش های مختلف اجتماعی، فرهنگی، هنری و ادبی فعالیت دارد، نصب میگردد.

این تندیس یاد گاری برنجی یا برونز، نمونۀ است از تعامل فرهنگی و ادغام مهاجرین در اجتماع کشور جرمنی که دلیل آفرینش آن نویسندۀ کتاب «من یک آلمانی افغانی الاصل هستم» خادم فرهنگ و ادب و مبارز حقوق حقۀ زنان، خانم قانع میباشد و آفریدگار این شهکار زیبا و بینظیر محترم سید عمر(معصوم برهنه) که همچنان یک هنر مند آلمانی افغانی الاصل است و در کسل زندگی میکند، میباشد.

تندیس محترمه خانم قانع طی مراسم خاصی که در تالار(دکتر کارل برانر) از طرف والی کسل بر گزار شده بود،  با جلال و شکوه خاصی در حضور بیشتر از ۱۰۰ مهمان حاضر در محفل از جانب برترام هلگن به خانم ریتا اشترب هیسه به شکل یک تحفۀ ارزشمند إهدا گردید. محفل با سخنرانی آقای بارترام هلگن آغاز شد. وی ضمن سخنرانی اش در ارتباط با تندیس خانم قانع ابراز داشت که نصب این مجسمه در انستیتوت آموزشی شهر فرانکفورت میتواند نمونۀ تشویقی خوبی باشد برای زنان مهاجر دیگری که از ممالک مختلفه  با مشکلات نهایت زیاد وارد جرمنی شده، میخواهند زندگی راحت و دلخواه شان را دنبال کنند، خواهد بود. وی اضافه کرد که  شخصیت های پُر کار و پُر تلاشی، چون خانم قانع وارج گذاری به  فعالیت های وی از جانب حکومت جرمنی با ایجاد و نصب تندیس وی در یک انستیتوت آموزشی، نقش به سزایی را در ادغام اجتماعی مهاجرین تازه وارد و تعامل فرهنگ های مختلف هر دو کشور بازی نموده، برای انکشاف و تطابق روش و رفتار خارجی ها در داخل آلمان، امید وار کننده میباشد .

سپس خانم ریتا اشترب هیسه نمایندۀ والی شهر فرانکفورت  با سخنرانی کوتاهی فعالیت های  خانم قانع را ارجگذاری نموده، نصب تندیس  یک خانم فعال و پُر کار افغان را در انستیتوت آموزشی شهر فرانکفورت سمبول ادغام فرهنگی و اجتماعی مهاجرین در کشور جرمنی تلقی کرده وسیلۀ خوبی تشویقی برای زنان خارجی دیگر در کشور جرمنی دانست و پیشرفت و مؤفقیت های هرچه مزید تر خانم قانع را تمنا کرد.

به تعقیب آن، دوشیزه رامین برهنه دخترمحترم معصوم برهنه ضمن ابراز تبریکات و تمنیاتش از جانب خود و فامیلش به خانم  نادیه قانع، انگیزۀ ایجاد این تندیس را از قول پدرش به حاضرین محفل توضیح نموده، وجود خانم قانع را در اجتماع کشور جرمنی و حتی در اروپا برای افغانان و بصورت خاص  برای زنان افغان یک افتخار بزرگ دانست.

محترم سید عمر با اسم هنری «معصوم برهنه»، که خالق این شهکارهنرمندانه میباشد، همچنان با صحبت کوتاهی درین زمینه گفت: وی این مجسمه یا تندیس را به پاس فعالیت های خستگی ناپذیر خانم قانع،  که طی سالیان متوالی در مهاجرت در عرصه های هنر و فرهنگ، ادغام فعالیت های اجتماعی افغانان در جامعۀ غرب، تلاش های پیگیرانه دفاع از حقوق حقۀ زن و حمایت از روابط اجتماعی بدون تبعیض میان مهاجرین افغان و مردم جرمنی، انجام داده،  ساخته است و خواسته  مقام و منزلت یک زن افغان را بھ صفت یک انسان با تمام توانایی وارزش ھای معنوی او، واینکه یک زن افغان هم میتواند با پشتکار وجدیت وفعالیت به عالی ترین مقام های اجتماعی و فرهنگی برسد واین استعداد را داردکه با اعتماد بنفس خویش وپشتکار و جدیت بتواند به جهان ثابت کند که اوشایسته ای حق مساوی با دیگر زنهای جهان است . درهنرش تبارز دهد. وی اضافه کرد، امید میبرم تا این تندیس یادگاری و تاریخ ساز بتواند برای نسل های آیندۀ ما سمبول ارزشمند و نمونه ای از فدا کاری های زن افغان در طول تاریخ و ادوار مختلفه بوده ، موقف و مقام زن را در افکار شان زنده سازد و چشم های شان تصویر دهد. معصوم برهنه از ساختن و آفرینش این هنرش راضی بوده بخود میبالد که توانسته در مدت نُه ماهِ اکمال این تندیس، این ارزش معنوی را که چشم سر از در دیدن آن قاصر است قابل لمس سازد تا مردم بتوانند عظمت آنرا احساس کنند.

صالحه وهاب واصل مسؤول کمسیون زنان اتحادیۀ سر تاسری مهاجرین در هالند، نصب تندیس خانم قانع یک زن افغان را در معروفترین شهر جرمنی، افتخار بزرگ برای ملت افغان و موفقیت بی شائبه برای زنان افغانستان دانسته گفت: این مجسمۀ  میتواند زن افغان را در چشم غربی ها با چهرۀ بهتری معرفی کند. وی گفت: خانم قانع  با زحمات خستگی ناپذیرش به هموطنانش در کشور جرمنی و به تمام اروپا ثابت کرد که زن افغان هم مانند هر زن دیگر در جهان  نخست انسان و ثانیاً مستحق حقوق حقۀ بشری میباشد. وی میگوید: خانم قانع نشان داد که اگر به زن افغان موقف و حق لازم داده شود، میتواند دوشادوش مردان در توسعه و انکشاف جامعه سهیم شده مصدر خدمات غیر قابل باور به مردم و کشورش گردد. خانم وهاب واصل همچنان از محترم معصوم برهنه اظهار سپاس و امتنان کرد که با این کار هنرمندانه و شهکار جاویدانی اش توانسته این ارزش معنوی را برای مردم شرق و غرب قابل لمس سازد و در تاریخ فرهنگ غرب از نام زنان افغان افتخاری را مُهر کند.

خانم نادیه قانع در حالیکه از از موج احساسات درونی، خوشحالی و افتخار اشک میریخت در محضر حاضرین محفل ابراز داشت که: امروز آگاهی حاصل کردم که تا ایندم در شهر فرانکفورت جرمنی که نه تنها یک شهر اقتصادی و تجارتی است، بل یک شهر بزرگ فرهنگی نیز بوده و از موزیم های بسی بزرگ و دیدنی برخوردار است، مجسمۀ هیچ زنی از زنان شرقی و یا غربی در جای نصب نگردیده و تندیس من به صفت یک زن فعال افغان اولین مجسمۀ است که با این شان و شوکت و به صفت سمبول زن زحمت کش افغان درین شهر نصب میگردد که من افتخار آنرا دارم.  وی گفت:من معتقدم که این تندیس سمبول ومُشوِق خوبی است برای همه زنانی، که با مشکلات، بی سر نوشتی ها و مشکلات ادغام مهاجرین افغان وملل دیگردرغرب وخاصتاً جرمنی، باشد. تا ایشان، با پای بندی به اصول اعتماد بنفس، جد وجهد، امیدواری و با درک ودانش و دستِ خود ، زندگیِ مطلوب و دلخواه خود را بسازند . خوشبختم که امروز بعد از یک عُمربه نصیحتها و تشویق های پدر مهربان خود پَی بُردم که همیشه با من از اعتماد بنفس، پشتکار وتلاش وکوشش وامید واری صحبت میکرد. و برایم درس خوشبینی وخدمت به همنوعانم را میداد. این درس های پدر مهربانم بود ، که مرا در راه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی ام و تحمل تمام تلخیها و زشتیهای زندگی ام از طفولیت و به خصوص در دوران مهاجرت، برایم استواری و انرژی میداد با وجودیکه مرا با آتش درد ورنج سوخت اما به پختگی رساند  .

 و توانستم بیشتر از پیش به پای خود ایستاده شده، قدرت ها و استعداد های درونی ام را که برایم ناشناخته بود بشناسم و بیشتر تبارز دهم. وی اضافه کرد که هستند زنانی که به کمک وی توانسته اند تعلیمات و آموزش های حرفوی را کسب نموده، تا سطوح والای تحصیلی نایل آیند.

نادیه قانع علاوه بر این افتخار در سال ۲۰۰۵ میلادی عنوان بانوی شایسته یی شهر فرانکفورت جرمنی را کسب کرده و مسئول  انجمن “زن” درین شهر است. وی در بخش های مختلف کمک به مهاجران افغان و کمک به ارتباط میان فرهنگ ها فعالیت دارد ومسؤول یک شرکت شخصی پرستاری بزرگسالان با اضافه تر از ۴۰ کارگر در شهر فرانکفورت میباشد.

در لابلای صحبت های سخنرانان محفل، شور و هلهلۀ پارچه های زیبای رباب که با پنجه های هنر پرور جناب حسین آقا ریاض نواخته و با نوای دلنشین آرمونیه توسط فرید اکرمی و طبله توسط میرویس ندا همراهی میشد، گوش های حاضرین را نوازش کرده مجلس را رونق خاصی میبخشید. بعد از ختم محفل در تا لار دکتر کارل برانر  همه مهمانان برای صرف غذای خوشمزۀ افغانی که فامیل محترم برهنه میزبانی آنرا عهده دار بودند، به منزل شان رفته و در فضای پر از صمیمیت و خودمانی بعد از صرف غذا، باز هم با شور و مستی  موسیقی و آهنگ همراه با نوایی دلنشین رُباب، ساعت نُه شب محفل را اختتام بخشیدند.

 

 

یک پاسخ به “محفل بمناسبت نصب تندیس”

  1. admin گفت:

    خواهر گرامی خانم صالحه جان وهاب واصل ، تشکر از گزارش زیبا و جالبت . من این موفقیت را به خانم نادیه قانع و دیکر خانم های افغان تبریک و تهنیت عرض نموده موفقیت بیشترش را آرزو میکنم. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما