۲۴ ساعت

آرشیو ژوئن, 2020

05 ژوئن
۳دیدگاه

وادی آرزو !

تاریخ نشر جمعه  ۱۶ جوزا  ۱۳۹۹ –  پنجم جون ۲۰۲۰ هالند

وادی آرزو !

بـا یک گل آشیـانــه گلستـان نمیشود

هـرسبـزه وعلـف گل خـندان نمیشود

ادامه نوشته…

05 ژوئن
۳دیدگاه

کابوس

تاریخ نشر جمعه  ۱۶ جوزا  ۱۳۹۹ –  پنجم جون ۲۰۲۰ هالند

کابوس

شیما غفوری

خواب می بینم زمین لرزان شده

طفل روحم چون گلی پاشان شده

ادامه نوشته…

05 ژوئن
۵دیدگاه

حرمت انسان

تاریخ نشر جمعه  ۱۶ جوزا  ۱۳۹۹ –  پنجم جون ۲۰۲۰ هالند

حرمت انسان

رسول پویان

جهـان بـه پنجۀ دژخیم جور و بیداد است

به هرطرف نگری جیغ و داد وفریاد است

ادامه نوشته…

04 ژوئن
۳دیدگاه

قصه ی تکرار

تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۵ جوزا  ۱۳۹۹ –  چهارم جون ۲۰۲۰ هالند

قصه ی تکرار

بسیار بگفتیم ، مگــــــــــــر تازه نگفتیم

جز قصـــه ی تکـــــرارِ پُرآوازه نگفتیم

ادامه نوشته…