۲۴ ساعت

20 ژوئن
۲دیدگاه

پدر

تاریخ نشر دوشنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۵ – ۲۰ جون  ۲۰۱۶ – هالند

روز جهانی پدر به تمام پدران محترم مبارک باد
این سروده را زمانی سروده بودم که پدر خدابیامرزم حیات داشتند خداوند غریق رحمت شان کند و فردوس برین جای شان

سید همایون شاه (عالمی)
پدر

اولاد را پدر که نگــــــــهبان ِ شهــــــپر است

این ســــــــــــــایبان خـــلد ز بالا مــقَدر است

از بهــــــــــــر هر پدرکه بداند به نعـــــــمتی

فرزند مایه ایست که عضـــوی به پیکر است

چــون گل به پرورش بکـــند روز را به شب

این باغــــــــبان عــشق چه اولاد پرور است

در صـــــبر این مقام به یعــقوب کن نظـــــر

در گریه ی فــــــراق چه والا توانـــگر است

از بهــــر خـــــانواده کند جــــان خود فـــــدا

در مـــــشکلات دهر شریفـــــــانه یاور است

گر از قــــــضای دیر مــــــسافر شود گــهی

هر لحــــظه در تفکر فرزند و همــسر است

یارب مـــــــده به هــــیچ پدر داغ یک پــسر

این آتش فـــــراق چو غوغـــای محشر است

اندر گـــــــــداز مرگ پسر جـــان و دل رَوَد

این شعله از شرار گذرگاه ِاخــــــــگر است

از خوب و زشت و بد همه را یک نظر کند

اولاد بر پدر همـــگی لعل و گـــــوهر است

از بارگــــــاه حق رسد آن مهر جـــــاویدان

کی فرق کرده اینکه پسر یا که دخــتر است

تن را به آب و آتش و فــــــولاد مــــــــیزند

در حفـــــظ نام و ننگ به رستم برابر است

آرَد به خـوان خویش چو نان حــــــــلال را

دارد وظیفه ی که ز هر کارمــــــهتر است

محـــــــنت کشد پدر ز عــــــرق مزد آوَرَد

از هــــــر عبادتی کـــه بدانی فزونتر است

فـــــــرزند مــــــــستعد به پدر نام مـی کشد

خــــــورشید بابه است که اولاد اخـتر است

در ملک خــــــــانه اش بکند داد گــــستری

از لطـــــــــف بارگاه کریم داد گـستر است

آن اوج جــــــــــایگاه پدر محــــــترم شُمَــر

با سر برو به خـــــدمت او گر مـیسر است

اولاد خــــــوب زانو به خــدمت همـی زند

چون نقش پایگــــــاه پدر هم مـــــنور است

گر رفته او ز دهــــــر دو دست دعـا بگیر

بشتاب بر حضـــور پدر گر به بستر است

این چرخ کــــوژ پشت بگیرد چو جــان او

دنیا بدون مهر پدر بس مــــــــــــکدر است

اولاد گر به ملک دگر شد مــــــــــــسافری

هــــــر نامه ی پدر شده با دیده ی تر است

هــــــــر روز بر نهال خودش کار مــیکند

در انتظار مــــیوه ی پُر بار و پُر بر است

خدمـــــــــــت بکن برای پدر پیر شد اگـــر

از رنج روزگار چنین زار و لاغـــر است

آن جوهـــــــر نکو که پدر کِشته بر پســـر

اولاد اهل دانی نگــــــــهبان جـــوهر است

در نام نیکی کـــــــــوش که نام پدر کــشی

خُــــــلق نکو به مرد به معنی ِ زیور است

برچــــین دعـــــای او که ترا بر فلک برد

هر یک دعـــای دست پدر کاسۀ زر است

دلجـــوی کن ز مــرد مــلول و شکسته ی

اندرفراق و رنج پسر چشم مضـطر است

گر خـــــــواهی احترام پسر از پدر بجـــو

این سنّت ِ قــــــــدیم ز چرخ مـدور است

صــــورت همی دهد که پدر سیرتش دهد

آن خــــــالق عظیم هر آندم مصـور است

هان ای پسر دقــــــیق شنو حرف بابه را

مشک نصیحتی که برابر به عــنبر است

هر راز خود برای پدر آشکــــــــــاره کن

در هر قدم بدان که یار است و یاور است

زانو بزن برای جـــــواب ِ سؤال ِ خویش

در مـــــشکلات دهر بدانی مـــسخر است

ما را پدر به مــــــــنزلتِ آفــــتاب هست

اندر عروج علم بزرگی به کــــشور است

در صدق و حلم و عقل ندیدم کسی چو او

در هر طـــــریق دیر بدیدم مظــــفر است

با آنکه در علوم چنان گشته چـــیره دست

خم گشته قامتش زخزان پاک مظهر است

با انتهـــــای مهر و لطـــــــافت سخن زند

گفتار نغز اوست که چون جام شکّر است

گوشم به حرف اوست نصـــیحت اگر کند

ما را همـــیشه گفته ی او ثبت دفتر است

بر چیده دانه دانه (همــــــایون) ز علم او

از آفــــــــتاب مهر پدر بین سخنور است

سید همایون شاه (عالمی)
۱۴ جون ۲۰۱۱ م
کرنرزول- کارولینای شمالی
ایالات متحده امریکا

 

۲ پاسخ به “پدر”

  1. admin گفت:

    عالمی عزیز ، روح پدر گرامی شما و از ما و تمام پدرانیکه در قید حیات نیستند ودر این روز از پیش ما رفته اند شاد و جنتها نصیب شان . سروده زیبا و مملو از احساس است . روز پدر به تمام پدران عزیز یکه شکر حیات دارند مبارک باد . موفق باشید. مهدی بشیر

  2. همایون عالمی گفت:

    دوست گرامی و برادر ارجمندم محمد مهدی جان بشیر همچنان روز پدر به شما و دوستانی که پدر هستند مبارک باد، شاد . و موفق و سزفراز باشید

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما