۲۴ ساعت

29 نوامبر
۱ دیدگاه

عروس دریا

تاریخ نشر جمعه ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

بسمه تعالی

عروس دریا

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۷ / ۱۲ / ۲۰۱۲ ، سدنی

***

نرگس جـان دخـتــرشـــادان مادر

فــدایـــت جـان من،ای جـان مادر

دودهـه را،تو باهـفـت سـال دیگر

درآغــوشـــم بُــدی،جــانــان مادر

چـرا رفتی زپیشم اینچنیـن زود ؟

زدی آتـش بـجــانـــم،جـــان مادر

چــه دیــدی ازمن آواره آخـــــر؟

زدی بــرهـم سـروسـامـــان مادر

گلِ با عـلم وبا فـرهنگ،عـزیـزم

گلِ نرگــس،گلِ ریــحـــــان مادر

شـدی پـژمـرده درعـیـن جــوانی

تونرگس جان، گلِ خـنــدان مادر

بـرفـتی ناگهــان ازپـیـش مـامـت

گلِ فـرهـیـخـتـهء،بـوستــان مادر

بدیدی زرهء، کم مهری از من ؟

که ترکـم کرده رفـتـی،جان مادر

شـب شــا دعـروســیـت نـدیــد م

به دریـا،حجـله کـردی جان مادر

توخویش واقـربـا،بـریــان نمودی

سـفرکـردی چـوازکـیــهـان مادر

بـرادرهـا هـــم ازداغ فــرا قــت

چومجنون گشته اند،ریحان مادر

فگـنــدی اقـربــا،درمجـمـــرغــم

نمــودی دوسـتـان، گـریـان مادر

شبـی دیــدم بخـوابـت، نازنیـنـــم

که بـودی درکـنــارم،جــان مادر

چه خوش کزخواب بیدارم نمیشد

که میـبـودم به نـزدت، جان مادر 

بی بی زینب (س) ترا دعوت نموده

بهـشــت عنـبـریــن،رضـــوان مادر

بهشت رفتـی عـزیـزم،نـورچـشــمم

بگــردیــد کـلبـــه ام،زنــــدان مادر

به جــز صبــر خــدا،چـاره نــدارم

بـمـیـــرم،جــان من،جــانـــان مادر

بکن بس “حیدری“، نوحه ســرائی

که خون شد جاری،ازچشمان مادر

منظومهء فوق دررثاء نرگس جان شهید دخترمحترمه پوهنمل رخشانه جان “سرور”سروده شد. مرحومه نرگس جان دختری بود بیست وهفت ساله،بسیار پابند مسائل اسلامی،که مادرش به تنهائی وبازحمات گوناگون وی را به درجات بالای علمی رسانیده بود.

موصوفه دودکتری علمی یکی درجهء لسانس درمدیکل ساینس ودیگری درجهء ماستری در تعلیم وتربیه را ازآن خود کرده بود.

نرگس جان را گرگ اجل بتاریخ ۱۲،۱۲،۱۲،به دریا فرو برده وجان شیرینش را گرفت.

این ضایعه  بسیار المناک وجبران ناپذیررا نه تنها برای مادرودیگر اقاربش، بلکه برای تمام جامعهء افغانی ازاعماق قلبم تسلیت عرض نموده واز خداوند منّان روح موصوفه راشاد وجنات النعیم را منزل ومأوای خودش وصبر جمیل واجر جزیل را برای اقارب ودوستانش،اخصاً برای مادرداغ دیده اش استدعا دارم. همهء ما از خدا(ج) هستیم وبازگشت ما به سوی اوست.

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۷ / ۲۲ /۲۰۱۲ ، سدنی

 

یک پاسخ به “عروس دریا”

  1. admin گفت:

    جناب محترم داکتر صاحب حیدری ، شعر زیبا و عالی سروده اید که واقعآ از خواندن آن متاثرشدم . خداوند نرگس خانم عریق رحمت خود قرار دهد . روحش شاد و به بازماندگانش هم صبر جمیل عنایت فرماید. .شما زنده وسلامت باشید . مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما