۲۴ ساعت

21 اکتبر
۱ دیدگاه

اشکِ مژگــــــــــان

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۱ اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

اشکِ مژگــــــــــان

احمد محمود امپراطور
کابل ۴۰۰ بستر

مهر ماه ۱۳۹۲ هجری خورشیدی

احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور

کـــــــودکیخـــــوابدیدهرامانم
جســــــــــمِازجانبریدهرامانم

درهوایتومیـــــــــزنمپروبال
اشکِمژگــــــــــانچکیدهرامانم
نگرفتــــــــــــمفیـضِباغوبهار
غنچــــــــــــــههایتکیدهرامانم
عشقمنشـــــدببــــــادرسوایی
بـــــــــــــادهینـارسیدهرامانم
نهطپددلکجـــــــــارودچهکند
سحـــــــــــــــرنـــادمیدهرامانم
نیستمــــــــــارااگربهابجهان
پیشتــــــو،نــــــوردیدهرامانم
طبـــعشعــــــــــرمبُوَدپسندهمه
بیــــت،بیتــــیگــــــزیدهرامانم
گوشـــهیهجرگشتهاممسکون
زجهــــــــــانپـــاکشیدهرامانم
مشقوصلتومـیکنمشبروز
بـــــهرهـــــــتاینپدیدهرامانم
پیشِســــــــــــــروِالفقامتتو
شاخســـــــــــاریخمیــدهرامانم
بیـــــــــمازمرگکیکندمحمود
آبازســــــــــــــرپریدهرامانم
———-
مهرماه۱۳۹۲هجریخورشیدی
کهبرابرمیشودبهاکتوبر۲۰۱۳میلادی
ســـــــــــــرودم
احمدمحمودامپراطور

 

یک پاسخ به “اشکِ مژگــــــــــان”

  1. admin گفت:

    محمود عزیز ، امیدوارم صحتت بکلی خوب باشد. بازهم زیبا سرودید. موفق باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما