۲۴ ساعت

23 ژوئن
بدون دیدگاه

غرق شناسایی

 تاریخ نشر یکشنبه  ۲۳جون ۲۰۱۳ هالند

سید همایون شاه (عالمی)

سید همایون شاه (عالمی)

غرق شناسایی

سید همایون شاه (عالمی)

۱۱ جون ۲۰۱۳ م

کابل – افغانستان

***

چندیست که در دام فریبای تو غــــــرقیم

با عمر حبابی که به دریایی تو غـــــرقیم

با هیچ درین پیچشِ سرشار حــــــــوادث

اندر طلب عــــــــارض زیبای تو غرقیم

همچون نمک هرزه درآن بحــــر معـانی

خود حل شده در حلّ معمای تو غــــرقیم

نی رنگ و نه بویست درین گلشن هستی

چون بلبل بسمل شده شیدای تو غـــــرقیم

از خمّ جنون خورده یکی جرعه و مستیم

مائیم همان بادیه پیمــــــــــــای تو غرقیم

عمریست که توصیف ترا نغـــمه سرائیم

نادیده دل انگـــــــیزیی سیمای تو غرقـیم

از عیب مبراست جمــــــــال تو به پاکـی

در گــــــــــوشۀ تنها به تمنای تو غرقـیم

کن نیم نگــــــــاهی تو به این بندۀ خـاکی

بومید همان لطـــــــف دلآرای تو غـرقیم

محــــتاج بدرگــــــــــاه تو بنشسته گدائیم

در بند تدابیرِ توانای تو غــــــــــــــــرقیم

بی لطف تو هرگز نشوم منکه (همایون)

گشتیم ز دل بسکه شـــــناسای تو غرقیم

سید همایون شاه (عالمی)

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما