۲۴ ساعت

22 ژوئن
بدون دیدگاه

طرۀ دلدار

تاریخ نشر شنبه  ۲۲جون ۲۰۱۳ هالند

سید همایون شاه عالمی

سید همایون شاه عالمی

طرۀ دلدار

سید همایون شاه (عالمی)

۱۱ جون ۲۰۱۳ م

کابل – افغانستان

***

ای دل بیادِ یار بسی کـــار مــــــــــیکنی

خون از عبور چشم برخــــــسار میکنی

ببریده ای ز دیر فقــــط عـــشق برسری

ترک هوا و مسندِ گلـــــــــــــزار میکنی

اندر خیـــــــال یار شود باغِ خـــــاطرت

تا آرزوی عـــارض گلــــــــــنار میکنی

خود در فراق یار مریضی همی کـــشی

چون چشم را به نرگس بیمـــــار میکنی

جز روی آن نگــار نیاری به فکر خـود

ما را ز زندگی هـمــه بیزار مـــــــیکنی

از بس فغان خویش بخاموشی میکـــشی

خونی بروی دیده یی خمّــــــــار میکنی

روح ترا که گُرخی مــستی ربود و بُرد

گل رابروی چشم همه خــــــــار میکنی

تا بر لـــبم رسید و به رسوایی می کشد

افـــــــــسانه یی مرا که به بازار میکنی

رخــــــــــــسار آن نگار نتابید و ایدریغ

هرگــــــه حدیث صبح، شب تار میکنی

بردی حواس و فکر (همایون) زسادگی

فکرم سیه چو طـــــــــــرۀ دلدار میکنی

سید همایون شاه (عالمی)

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما