۲۴ ساعت

11 ژوئن
۱ دیدگاه

حُـرمت سخن !

تاریخ نشر: سه شنبه ۲۲  جوزا ( خرداد ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۱ جون ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – آسترالیا

حُـرمت سخن !

نارساست اگر  طبعم  ،  حُرمت  سخن  دارم

در کـمــال نادانـی ،  ذوق  عـلم  و فــن دارم

لفظ  و معـنی  رنگیــن  با  عبـارت  شـیـرین

از گُل  هــای  اندیشـه  ،  آذین  چمـن  دارم

عـفت کـلام  باشد ، رنگ  و  بوی مضمـونم

خوش بویی عرفان است یا مُشک خُتن دارم

دستور زبان نقـش است  در لوحه ی پندارم

طبع سلیم  است  پویا ؛ گر لطف سخن دارم

سرکش است خروش دل درخلوت ودرمحفل

دربدر انصـــافـم ، عُــــقـده ی کُـــهــن  دارم

زقُـوم  کــژ اندیشـــی در مـزرع  عام کاشتند

خاطـرم پریشان است؛ چون حُبَّ  وطن دارم

خفاشان رَجزخوان انددرظلمت ومن چون شمع

از آتش دل روشـن ، شــمع  انجـــمن  دارم

سادگی  نمایان  است  در نگارش  (نُزهت)

بی نیاز  تفسیر  است  آیاتی  که  من  دارم

( نُزهت هروی )

۱۰ جون ۲۰۱۴

هامبورگ

31 می
۱ دیدگاه

حسرت پیمانه !

تاریخ نشر: جمعه ۱۱ جوزا ( خرداد ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۳۱ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

حسرت پیمانه !

دیوانه وار نعـره ی  مستانه  می زنم

مخمورم ودر حسرت  پیمانه می زنم

دربسته است ازهیبت  داروغه ی پلید

بیـهـوده حلقه بردر میــخانه مـی زنم

هرچند امیدروشنی  و فتح باب نیست

بـهـ رتسلـی   دل   د یــوانه   مـی زنم

دورازحـضـورو عاطفت پیـرمی فروش

دستی به دامن خود وبیـگانه  مـی زنم

هردم ب ه یاد  نغمـه   سرایان   بی نوا

درپرده  های  ساز  دل   ترانه   می‌زنم

غیر از گیاه  هرزه  نبینی   به  بوستان

نالان با بلبلان  سربه   ویرانه  می زنم

ازطعن ولعن ونخوت اهریمنان چوشمع

آتش به خویش وخرمن پروانه مـی زنم

دوران ریش وکیش است ومُفتی ومُحتسب

حرف از فرار  مــردم  فــرزانه مـی زنم

شمشیر بی نیـام به  س رمردم   آخته اند

فـریاد به دیر وکعـبه  و بتـخانه مـی زنم

(نُزهت) پیامبرصلح و صفا وهمدلی ست

داد  وفغـان  از   آشوب   زمانه می زنم

د ر پرتو  اندیشه و   لطف   طبع   سلیم

زلف سخن به نوک   قلم  شانه  مـی زنم

( نُزهت هروی )

۹ می ۲۰۲۲

هامبورگ