۲۴ ساعت

02 ژوئن
۳دیدگاه

خلوتِ شبانگه

تاریخ نشر: یکشنبه ۱۳ جوزا ( خرداد ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲ جون  ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

خلوتِ شبانگه

یک شب تو بی بهانه بیایی  چی می شود ؟

دل را ز بندِ  سینه  رُبایی    چی می شود ؟

از کوچه   های  تنگِ  دلی  ما  کنی   گذر 

یک لحظه همچو بادِ صبایی چی می شود ؟

زین  خلوتِ  شبانگه  سرا پا   دلم   گرفت

ای ماهِ من  تو جلوه نمایی  چی می شود ؟

پاسِ  ادب  بجا  کنم  ای      شوخِ    دلربا 

بوسم از آن دو دستِ حنایی چی می شود ؟

گفتم  خدا  کشیده  به   کنجِ      لبش   نهان

خوردم فریبِ خالِ   خدایی  چی می شود؟

جانا  برو  بپرس  غمی  دل   شکسته گان

انجامِ   تلخِ  روزِ  جدایی  چی  می شود ؟

۲ جون ۲۰۲۴

نوید درویش