۲۴ ساعت

15 جولای
بدون دیدگاه

یوداسی نظام چه…………….

یوداسی نظام چه…………….

منصور احمدزی

۱۵ / ۰۷ / ۲۰۱۲

منصور احمد زی

منصور احمد زی

چه واک نلری  ٫ اختیار نلری ٫ ازادی نلری ٫  خپلواکی نلری ٫  دروغ وایی ٫  اودروغوته سیاست وایی ٫ اوپه لسو کلونوکی دنیک اوبد  ٫ خاین او مجرم ٫ جنایتکاراو صادق  راست کار او وطن دوست  تمیز نشی کولای ( پیش جانا نه یی من کشمش وپنبه دانه یکی است) په ( ۳۰) ملیونه نفوس کی داهل کاردرک نشی کولای تراوسه پوری یی داستخبار اتواداره د کی جی بی خاد  کام   او پخوانی تزاری خرسا نو بقا یا او د مجاهد زاړه دسردښمن دشمالی ټلوالی هم نظره دو ستا ن اوددی قوم په وینو سره لاسونه  دامنیت وتامین اساسی اداره اوکارمندان وی اوددی تشخیص نشی کولا ی چه دا کوم خلک دی او حالات داوی چه دغربی منابعو په بنیاد دالیکنی دوام لری.

ادامه نوشته…

10 جولای
بدون دیدگاه

ا مریکا د د ښمنیو

ا مریکا د د ښمنیو جوړولو په لټه کی

( لمړی برخه)

دشرک نه وروسته لویه ګناه انسان ته ضرر رسول دی

منصور احمد زی

۴ – ۷ – ۲۰۱۲

دنشرنیټه : ۱۰  جولای  ۲۰۱۲ میلادی

منصور احمد زی

منصور احمد زی

  دامریکی توسعه طلبی او قبضه د د یموکراسی دمکتب په نوم زموږ هیواد او نړی ناارامه او نا امنه کړی چه ددی حساسی جیو پولیتیک ٫ جیو ستراتیږیک ٫ جیو ایکانومیک ٫ منطقی تر لاسه کولو د نوی او میتو د یک سبک سره د نوروهیوادو اشغالول دنوی جهانی یکه تازه امریکا په شلمه پیړی کی د امپراطوری جوړول ستر هد ف دی .

   دامریکی تیر ولسمشر جورج ډبلیو پوش لخوا  داسلام په ضد او دمسلما نانو  سره دښمنی اعلان  دنوی خصومت لپاره مجبورول دی . دامریکایی واکدارانو تګلاره ددښمنیو جوړول ٫ دوینو تویولو کی پیسی ګټل ٫اود خپل اقتصاد پیاوړی کول دی چه لدی څخه سترګی نشی پټیدای

ادامه نوشته…