۲۴ ساعت

21 می
۱ دیدگاه

مست منم مست منم

تاریخ نشر: سه شنبه اول جوزا ( خرداد )  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۱ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

مست منم مست منم

 چرخ زنان  برای تو  شور دیگر به پا کنم

 نغمهٔ جان فزای   تو از  جان و دل ادا کنم

 دلبر  با  وقار  من   ای  مهی  گلعذار من

صدقه  شوم  لقای  تو   ناز  ترا  بجا  کنم

 در کوی دلربا روم   باز  کجا   کجا  روم

 کوچهٔ  دلگشای   تو  آب  زنم  صفا  کنم

آب من  و حیات  من نقل  من و نبات من

جان  بدهم برای تو بوسه  به نقش پا کنم

 ار بگوی سحر روم  قند آمده شکر روم

بوسه زنم به پای تو شرط ادب به جا کنم

 عشق من وسیمین تنی چون رقص گل بگلشنی

در کف  بوریای  تو رقص  کنم  سما کنم

 عاشق کو به کو منم  باده منم سبو‌ منم

 از  جهت  رضای   تو  ناز  کنم  ادا  کنم

مست منم مست منم سوخته  می پرست منم

 تا چه زمان  به پای تو شرم کنم حیا کنم

 روح من و طبیب من گلشن و عندلیب من

 مرغ  حرمسرای تو  چهچه زنم  نوا کنم

عاشق با  وفای  تو  مقبول  و با  حیای تو

 رفته  دلم  برای  تو  سر  برهت  فدا کنم

شهناز ناز من  توی  محرم راز من  توی

 واعظ  هر ثنای  تو صبح و مسا دعا کنم

ملا عبدالواحد واعظی

۳۱ ثور ۱۴۰۳

هرات

16 می
۱ دیدگاه

بساطِ این هریوا

تاریخ نشر: پنجشنبه ۲۷  ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۶ می ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – آسترالیا

بساط این هریوا

 در ریاض  خلد  جنت  نخل طوبا سوختیم

 چون به دنیا آمدیم  در نقش  بابا  سوختیم

 اینچه نوری بود که پا در دامن هستی نهاد

 آنقدر چهره بر افروخت تا سروپا سوختیم

 چون زعشق و اشقی بهتر ندیدیم درجهان

 همچو اسپند درمیان عشق وسودا سوختیم

عرش و فرش وعالم امکان همه درمقدمش

 با چنین دریا دلی تا عرش  اعلا  سوختیم

 برق  استغنای  دیدارش  که  بود  آرام دل

 ازسرو‌جان پیش آن خورشید بیضا سوختیم

 بر امید آن که دست بر دامن  نازش  رسد

 التجا  های   نموده   با  دعا  ها   سوختیم

روز وصلش پا  بلندی  ها  نمودیم  هم نشد

 چون بسوی ما ندید  شیدای  شیدا سوختیم

 گرد  آسودن  کمی  بر دامن   هستی   نزد

در غبار خویش به زیر چرخ مینا سوختیم

فهم  این  عالم  نشد  با  موج  ادراک علوم

 هیچکس چیزی ندانست همچنین ما سوختیم

 ناله   ها  بنموده  در  پیش  چراغ   زندگی

 همچو شمعی در بساط این هریوا سوختیم

 من و شهنازم به پای آن نزاکت  های عشق

 همنوا  با  واعظی  بر  یاد   مولا   سوختیم

ملاعبدالواحد واعظی

۲۶ ثور ۱۴۰۳ خورشیدی

هرات – افغانستان

15 می
۱ دیدگاه

موجی از خاطر

تاریخ نشر: چهارشنبه ۲۶  ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۵ می ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – آسترالیا

موجی از خاطر

 بذوق گفتگو افتاده در دل صد شرر امشب

 که بیتاب سعادت میرسد وقت سحر امشب

 خرامی آنقدر پیچیده  ردر  باغ  حضور دل

 گرفته چون حنا در برگ گل رنگ دیگر امشب

 چمنزار وجودم گر بغارت  برده رهر نازی

 ولی نخل وجودم شد  بلطفش بارور امشب

 بیاد  ساغر  چشمان   مستی  سخت  بیتابم

 که پر شد جام دل از بستر خون جگرامشب

 برای پهلوی نازی که دارد موجی از خاطر

 سرشک از دیده میبارد ربدامان گهر امشب

به دشت  آرزو  گردیده  چون  گرد  غزالانی

 بجای سبزه دارم اشک دوری زیر سر امشب

 امل در تنگنای سینه ام  با  خود  همی بالد

 نفس در هرطپش سینه شدبرجسته تر امشب

به هر کوی که دل از ناز هستی کرده طوفانی

 ز بوی مشت خاکی میشود دل تازه تر امشب

 مرا  با  پارسای  حضرتت  محشور   گردانی

که  دارم  التجا  بر درگهت ای   دادگر امشب

 به هر موج  اجابت کن دعایم را قبول یا رب

 که دارد مرغ دل درهر دعای بال و پر امشب

 دل خود را  بتاراج  نگاهت   داده ام  شهناز

که دارم مثل واعظ رنگ صد  قرص قمر امشب

ملا عبدالواحد واعظی

۲۴ ثور ۱۴۰۳ خورشیدی

هرات – افغانستان