۲۴ ساعت

25 مارس
بدون دیدگاه

بهار وگل

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

بهار وگل

محمد نعیم کریمی

۲۹ حوت ۱۳۹۰

تاریخ نشر یکشنبه ششم حمل ۱۳۹۱ -۲۵ مارچ ۲۰۱۲

زسردیی زمستان درگرفتیم

لحاف وکمپلی بر سر گرفتیم

ولی حالا زتشریف بهاری

عروس باغ را در برگرفتیم

ادامه نوشته…

22 مارس
بدون دیدگاه

عطر بهاری

عطر بهاری

محمد نعیم کریمی

۱ – ۱ – ۱۳۹۱

تاریخ نشر چهار شنبه دوم حمل ۱۳۹۱ – ۲۱ مارچ ۲۰۱۲

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

شمیم عطر زیبای بهاری
به دل شورِدگر می آفریند

زشهر لاله افشان طبیعت
عروس گل بَبر می آفریند
01 فوریه
بدون دیدگاه

میلاد شریف

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

میلاد شریف

محمد نعیم کریمی

۲۱ دلو ۱۳۸۰

تاریخ نشرچهار شنبه ۱۲دلو۱۳۹۰–   اول فبروری۲۰۱۲

نغمه زد مرغ چمن گلـــــــــبدنی پیداشد

سوسن وسروسمــن درچمنی پیداشد

شدخموش آتش آتشکــــــــدۀ قوم مجوس

مژده آورد امــین بتـــــشکنی پیداشد

ادامه نوشته…

25 ژانویه
بدون دیدگاه

افسانۀ درد

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

افسانۀ درد

محمد نعیم کریمی

۲۳ دلو ۱۳۸۵

تاریخ نشر چهارشنبه پنجم  دلو۱۳۹۰ –  ۲۵  جنوری ۲۰۱۲

فلک بار دگر از ابر وبارانم چــه میپرسی

زکوه و برزن ودشت وبیا بانم چه میپرسی

توکه پرپر نمودی یا سمین وسرو سنبل را

دگر ازباغ و راغ وگلشنستانم چه میپرسی

ادامه نوشته…

15 ژانویه
بدون دیدگاه

اندکی پولدار باشی

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

 

محمد نعیم کریمی
۸ و ۹ میزان ۱۳۸۳

 

 

 

 

اندکی پولدار باشی
تاریخ نشر یکشنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۰ پانزدهم جنوری ۲۰۱۲
” خوک باشی خـرس باشی کرگس مردارباشی
اندکی پول دار باشی”
وحشی مردم ستـیزو گرگ آدم خـــــــوار باشی
اندکی پول دار باشی
خائن ومیــهن فروش وچاکــــــــــر اغیار باشی
اندکی پول دار باشی
چاپلوس حیـله بازو مفسد ومکـــــــــــار باشی
اندکی پول دار باشی

ادامه نوشته…

28 دسامبر
بدون دیدگاه

لایۀ تکفین

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

۳۰ سرطان ۱۳۹۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لایۀ تکفین

تاریخ نشر چهارشنبه هفتم جدی ۱۳۹۰ – ۲۸ دسامبر ۲۰۱۱

سرمنزل ومأوایم درسینۀ این خاک است

پیراهن عُمرآخر،ازدست اجل چاک است

میزان هوسهایم دراوج بلندیها

ازپهنۀ این صحرا تا دردل افلاک است

ادامه نوشته…

15 دسامبر
بدون دیدگاه

به پیشگاه سواد

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

۱۸ سرطان ۱۳۸۹

کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به پیشگاه سواد

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۰ – ۱۵ دسامبر ۲۰۱۱

می درخشد در سپهرآرزو

چهرۀ خورشید تابان سواد

چتر عزت ازحریم کبریا

جلوه دارد در بیابان سواد

ادامه نوشته…

13 دسامبر
بدون دیدگاه

ترانۀ وطن

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

۹ اسد ۱۳۸۹ کابل

 

 

 

 

 

ترانۀ وطن

تاریخ نشر سه شنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۰ – ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱

تو ای نسل پرافتخار وطن

توای عاشق جانثاروطن

توای سربکف پاسداروطن

بود سوی تو انتظار وطن

ادامه نوشته…

04 دسامبر
بدون دیدگاه

ازکربلای دیروز تا کربلای امروز

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

۱۵ – ۹ – ۱۳۸۹ کابل

 

 

 

 

ازکربلای دیروز تا کربلای امروز

تاریخ نشر یکشنبه  سیزدهم قوس ۱۳۹۰ چهارم  دسامبر ۲۰۱۱

ای چرخ ازجفات پریشان نشسته ایم

دل درفغان ودیدۀ گریان نشسته ایم

ازفتنه و دسیسۀ مردان بوالهوس

دربستر شقاوت دوران نشسته ایم

ادامه نوشته…

01 نوامبر
بدون دیدگاه

قرآن

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

قرآن

دل جلوه گرازمهردرخشندۀ قرآن

پرتوفگن ازنورفروزندۀ قرآن

ازصبح ازل لمعه زندتادم محشر

مصباح شفق پروروتابندۀ قرآن

ادامه نوشته…

28 اکتبر
بدون دیدگاه

صاعقۀ بم

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

۱۷ میزان ۱۳۹۰

صاعقۀ بم

شب تاسحر به کلبۀ ماتم نشسته ایم

درکشتئ فلک زدۀ غم نشسته ایم

مردم به اوجنای فلک پرکشوده است

ماسوگوارودیدۀ پرنم نشسته ایم

ادامه نوشته…

26 اکتبر
بدون دیدگاه

رمز لا اُحبُ الآفلین

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

۱ – ۱۱ – ۱۳۸۹

رمز لا اُحبُ الآفلین

کلامت پرشرارو آتشین است

ولی راحت فزا ودلنشین است

گران ارزشتر ازیاقوت وگوهر

ادامه نوشته…