۲۴ ساعت

20 ژوئن
بدون دیدگاه

تداوم خیانت دربازی سیاسی افغانستان

تداوم خیانت دربازی سیاسی افغانستان

خدا آن کشوری را سروری داد
که تقدیرش بدست خویش بنویشت
بدان ملت سرو کاری ندارد
که دهـقانش برای دیگری کشت
تتبع و نگارش: محمد عارف”عارف”
 
تاریخ نشر چهار شنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۱ –  ۲۰ جون ۲۰۱۲ 

باز خیانت دیگری انجام شد و معاهدۀ ننگین به ننگینی معاهدۀ دیورند توسط دستگاه بد نام حامد کرزی به امضآ رسید.این بار معدن حاجیگک بامیان را که اساس صنعتی شدن افغانستان را در آینده تشکیل میداد برای کشور هندوستان بفروش رسانیدند و امکانات صنعتی شدن افغانستان را برای ابد از بین بردند.سه سال قبل در یک زدو بند خاینانه دولت حامد کرزی معدن مس عینک لوگر را که یکی از بزرگترین معادن مس در جهان کنونی شناخته میشود بدون ارزیابی مفاد آن برای چینایی ها بفروش رسانید.دراین معامله ننگین وزیرسابق معادن حامد کرزی اقای ابراهیم عادل متهم است که در یک مجلس رشوه ستانی که بین او و چینایی ها در دوبی منعقد گردید سی میلیون دالر کمایی نمود.

ادامه نوشته…