۲۴ ساعت

15 فوریه
۱ دیدگاه

در این شهر دیوانه تر از من نیست…

تاریخ نشر شنبه ۱۵ فبروری  ۲۰۱۴ هالند

در این شهر دیوانه تر از من نیست…

سلام خدمت دوستان عزیزم در سایت (۲۴ساعت)

محسن بنده ای هستم

از ایران

******

از پشت پنجره برای تو

دست تکان میدهم

ادامه نوشته…