۲۴ ساعت

02 فوریه
۲دیدگاه

فدای صندلی گرم کابل

تاریخ نشر سه شنبه ۱۳ دلو ۱۳۹۴ – دوم  فبروری ۲۰۱۶ هالند

درود دوستان بداهه زمستانی با یک چکشکاری مجددا تقدیم تان

سید محمد هاشم هاشمی

فدای صندلی گرم کابل

فدای صندلی گرم کابل

حلیم ِ دلنوازِ نرم کابل

ادامه نوشته…